Dünyadaki en büyük Ejder Ağacı: EL DRAGO MILENARIO

 

Humboldtun Dev Ejder Ağacı eskizi-1809 yılı

 

Asparagaceae (Kuşkonmazgiller) ailesine ait olan Dracaenaea cinsi, çoğunluğu Afrikada olmak üzere, Asya ve Kuzey Avustralyada bulunan, yaprak dökmeyen 120 dolayında tür, çalı ve ağaç grubunu kapsamaktadır. Bu ailenin, Ejder Ağaçları olan Kanarya Adaları Ejder Ağacı (Dracaena draco) ve Sokatra Adası Ejder Ağacı (Dracaena cinnabari) bir defa görülünce unutulmayacak ağaçlar arasındadır. Bu ağaçlara Ejder Ağacı denilmesinin nedeni, öz sularının kırmızı renkte olmasıdır. Son yıllarda yapılan araştırmalar, öz sudaki kırmızı rengi veren bileşimin hemoglobinin olduğunu göstermiştir. Bilindiği gibi hemoglobinin, insan ve birçok hayvanın kanında bulunan ve kırmızı rengi veren demir-aminoasit bileşimidir.

 

Kanarya Adaları Ejder Ağacının vatanı, Kuzey Atlantik Okyanusundaki Kanarya Adaları, Madeira Adası, Cape Verde Adası ve Fastır. Bu ağaçlar çok uzun yaşarlar, boyları 20 metre ve gövde çevreleri 14 metreyi bulur. Monokotiledon olan bu ağaçlar, tek bir gövde olarak büyümeye başlarlar. 10-15 yıl sonra, salkım şeklinde, küçük, beyaz parfüm kokulu ilk çiçeklerini açıp, dallanırlar. Dallanmadan önceki uzama devrelerinde, palmiyeyi andırırlar. Bundan sonra her çiçeklenme ile (aradan gene 10 yıl gibi uzun bir zaman geçer) dallanma artar ve bir taç oluştururlar. Yaprakları 60 cmye kadar uzayan ince eliptik şekildedir ve rozet dizilimi gösterirler.

 

 

Ejder Ağacı Çiçekleri                          Ejder Ağacı dallanması    

Ejder Ağaçlarının doğal ortamlarında azalması, daha önce bölgede bulunan ancak bugün nesli tükenen bazı kuşların (Dodo gibi; uçamayan, büyük gagalı ördek benzeri kuş) sindirim sisteminde, tohumların çimlenmeye uygun duruma getirilmesine bağlanmıştır. Kuşların yok olması ile ağaçlarının doğal yoldan çoğalması engellenmiştir.

Botanikçi Boron von Humboldt 1809 yılında, Tenerif Adası (Kanarya Adalarından) Oratavada bulunan Dev Ejder Ağacını görüp yayınlamıştır. Humboldt tarafından çizilen ağaç eskizi, üstteki resimde görülmektedir. Ağacın boyu 20 metre, gövde çevresi 14 metre ölçülmüş ve 6000 yaşında olduğunu ileri sürülmüştür. Ada yerlilerinin bu ağaç altında, dua için toplandıkları bilinmektedir. Ağaç 1868 yılında bir fırtınada yıkılmış ve kaybolmuştur.

EL DRAGO MİLENARİO (1000 yıl Ejder Ağacı)

Bugün dünyada yaşayan en büyük Ejder Ağacı; El Drago Milenario (1000 yıl Ejder Ağacı), Tenerif Adasında, Icod kasabasında (Icod de los Vinos) bulunmaktadır. Bu ağacın 2.000 yaşında olduğu ileri sürülmüştür. Ancak son yapılan araştırmalar, ağacın yaşının 400 dolayında olduğunu göstermiştir. Ağaç dallarından verdiği, yere inen hava kökleri ile oldukça geniş bir gövdeye sahiptir. Gövde çevresi; kaidede 20 metre, yerden 130 cm yükseklikte ise 17,5 metredir. Ağacın boyu 16,5 metredir. Ağacın ana dalları 300 dolayındadır.

Ağacın yaşını bir yana bırakırsak Icod kasabası bu ağaç sayesinde zengin olmuştur. Her gün binlerce turistin, bu ağacı görmek için gelmesi, kasabayı bir turizm merkezi haline getirmiştir.

El Drago Milenario, Icod kentinin sembolüdür. 1917 yılında Milli Anıt olarak ilan edilmiştir. 1930lu yıllarda, ağaç gövdesi, beton duvarla yıkılmaya karşı kuvvetlendirilmiştir. Kentin gelişmesi ile birlikte, ağaç binaların arasında kalmış ve 1996 yılında, ağacın yanındaki caddeyi de içine alacak şekilde, yaklaşık 3 hektarlık bir alan Drago Milenario Parkı ilan edilmiştir. Bugün parkta Ejder ağaçları dışında, Kanarya Adalarına ait endemik ve ender bitkiler bulunmaktadır. Önceleri kasaba meydanı olarak kullanılan, ağaç çevresi, botanik bahçesi haline getirilmiş ve kasaba merkezine araçların girmesi yasaklanmıştır. Parka giriş ücreti 5 Eurodur.

El Drago Milenario 1976 yılı Ocak ayı; ağacın yanından yol geçiyor) (Dr.R.Esener arşivinden)

 

El Drago Milenario çiçekli ve çiçeksiz, Botanik Park yapıldıktan sonra 

 

Kanarya Adaları Ejder Ağacı, büyüyüp gelişmesi için, subtropik bir iklime gereksinim göstermekle birlikte, kısa süreli -4°C ısıya dayanmaktadır. Akdeniz Bölgemizde, kuzeyi korunaklı, mikro kliması uygun yerlerde veya kış bahçelerinde yetiştirilebilir. Ağaç tohumdan üretilir. Palmiye Merkezinde ürettiğimiz örnekler 12 yaşı doldurmuşlardır.

Palmiye Merkezi Ejder ağaçları

 

Ejder Ağaçları tam güneş altında veya yarı gölgede yetişirler. Toprak bakımından çok seçici değillerdir, ancak iyi bir drenaj sağlanmalı ve sulama ihmal edilmemelidir.

Genç bir Ejder Ağacı                   Genç Ejder Ağaçları   

Guancheler (İspanyollar gelmeden önceki ada halkı), ağaçların öz sıvılarını mumyalaştırma işleminde, ev kapılarına sürerek, kötü ruhların girmesinin önlenmesi için kullanmışlardır. Öz sıvıdan elde edilen rezin, yaralarda, kanama durdurulmasında, doğum sonu kanamalarda kullanılmıştır. Bugün vernik ve tahta boyası imali için kullanılmaktadır.

 

The greatest dragon tree in the world today; El Drago Milenario (1.000-year Dragon Tree), located in Icod village (Icod de los Vinos) of Tenerif island. It is suggested that this tree is 2,000 years old. However, recent research has shown that the age of the tree is around 4,000. The tree has a very wide body with its roots of air descending from its branches. Body circumference; 20 meters above the ground and 17.5 meters in 130 cm height from root. The size of the tree is 16.5 meters. The main branches of the tree are around 300. 


Paylaş: