Peyzaj Mimarlığı Mesleğini Ülkemizde ve Dünyada Hak Ettiği Yere Getirmeliyiz

Peyzaj Mimarları odasının önümüzdeki orta vadeli dönemde yol haritası olabilecek, yasa ve yönetmeliklerden, üye ilişkilerine kadar 15 ana konuda odaklanan bir çalışma programı hazırladık.

Peyzaj Mimarlığı Mesleğini Ülkemizde ve Dünyada Hak Ettiği Yere Getirmeliyiz

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 14.Dönem seçimlerinde bayrak değişimi gerçekleştirildi ve yeni Yönetim Kurulu oluşturuldu. Peyzaj Mimarları Odası’nın mesleğe ve sektöre vermiş olduğu katkılar herkesçe biliniyor, önümüzdeki dönem için neler düşünüyorsunuz, projeleriniz nelerdir?

12-13 Eylül 2020 tarihlerinde Ankara’da genel kurulumuzu yaptık. Pandemi şartlarına rağmen ülke genelindeki şube ve temsilciliklerimizden delegelerimizin katılımı ile 6 ay gecikmeli yapılan genel kurulumuz oldukça verimli geçti. Genel kurul sonrası yapılan seçimlerde de delegelerimiz 14. Dönem yönetim kuruluna bizleri seçti.

Öncelikle ilk hedefimiz, içinden geçtiğimiz bu zor zamanlarda bize verilen bu görevi layıkıyla yerine getirmek ve peyzaj mimarlığı önündeki sorun ve engellerin çözümüne yönelik tüm enerjimizle çalışmak. Aslında bu göreve tam olarak bir bayrak değişimi denilemez. Bir önceki dönemden benimle birlikte 4 arkadaşımız bu dönem de görev almaktadır. Peyzaj Mimarları Odası kuruluşundan bu yana geçen 26 yıllık dönemde kuruluş ilke ve hedeflerinde çalışmaktadır. Bizim 14. Dönemde hedefimiz bu ilke ve hedeflere kendi vizyonumuzu ve deneyimlerimizi de katarak Peyzaj Mimarlığı mesleğini ülkemizde ve dünyada hak ettiği yere getirmektir.

Görevde olacağımız 14. Dönem boyunca bu ilke ve hedef doğrultusunda, önceki dönemlerin bu güne kadar taşıdıkları çalışmaların üzerine ekleyerek ilk günkü azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Çalışmalarımızı yürütürken Kamu, Özel sektör, akademi, meslektaşlarımız, öğrenciler ve mesleğimiz ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla ilişkilerimizi daha da güçlendirerek , geniş ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile , Odamızı daha kurumsal ve şeffaf bir yapıya ulaştıracağız.

Bu amaçla sadece 14. Dönem için değil, Peyzaj Mimarları odasının önümüzdeki orta vadeli dönemde yol haritası olabilecek, yasa ve yönetmeliklerden, üye ilişkilerine, mesleki tanınırlıktan, eğitim ve akreditasyona, küresel ısınma ve iklim değişikliğinden doğal peyzaj alanlarının korunmasına kadar 15 ana konuda odaklanan bir çalışma programı hazırladık. Genel merkez yönetimimiz, şubelerimiz, temsilciliklerimiz, üyelerimiz ve PMO Genç üyelerimiz ile dayanışma ve iş birliği içinde çalışarak tüm bu konularda çözüm üreteceğiz.

Devam eden pandemi sürecinde çalışmalarınızı nasıl yürüteceksiniz? Etkinlikler, eğitimler, söyleşiler gibi birçok program düzenliyorsunuz, bu faaliyetler için neler söylersiniz?

Pandemi süreci, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizi ve bizi de çok etkiledi. Bu dönemde en önemli konu çalışmalarımızı yaparken üyelerimizi ve çalışanlarımızı da korumak ve sağlıklı kalmalarını sağlamaktır. Bu nedenle fiziki katılımlı etkinlik ve toplantılarımızı olabildiğince kısıtlayarak toplantı, eğitim ve seminer gibi etkinliklerimizi daha çok çevrim içi gerçekleştirmeye başladık. Yine üyelerimizin ihtiyacı olacak bazı hizmetleri online olarak verebilmek için odamızın teknolojik altyapısını geliştiriyor ve odamız tarafından verilen online hizmetleri arttırma yolunda çalışıyoruz. Yakın zamanda üyelerimiz belgelendirme ile ilgili birçok işlemlerini odaya gitmeden online ortamda e-imzalı olarak alabilecekler. Yüzyüze görüşmelerimizi gerekli önlemleri alarak, fiziki mesafe gibi kurallara uyarak gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında geniş katılımlı toplantı, eğitim, söyleşi gibi etkinliklerimiz için bulaşı riskini en aza indirecek olan uzaktan ve çevrimiçi yöntemler kullanarak gerçekleştiriyoruz ve pandemi süreci devam ettiği sürece bu şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Yaptığınız çalışmalar oda üyelerinizi yakından ilgilendiriyor, oda üyelerine neler söylemek istersiniz? Üyelerin rolü hakkında neler düşünüyorsunuz?

Öncelikle belirtmeliyim ki Odamız gücünü üyelerinden almaktadır. Emekli üyelerimizden kadın üyelerimizin sorunlarına, kamuda çalışan meslektaşlarımızdan işsiz meslektaşlarımıza, serbest çalışan üyelerimizden yurtdışına gitmek zorunda kalan meslektaşlarımızın durumlarına kadar her üyemizin sorununu aynı hassasiyetle ele alacağız. Daha güçlü, daha katılımcı bir Oda için üyelerimizin desteği çok önemli.

Birçok farklı alanda tecrübesi olan üyelerimiz var ve bu tecrübeler Odamızın gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Dolayısıyla 6350 üyemizin her birinin katkısına ihtiyacımız var. Çalışma dönemimizde oda-üye ilişkilerini geliştirip güçlendirerek üyelerimizin aidiyetini ve mesleki dayanışmasını arttırma yolunda çalışmalar yapacağız.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın altı şubesi ve yirmi bir temsilciliği bulunuyor. Şube ve temsilciliklerin faaliyetleri için neler söylersiniz? İlerleyen günlerde yeni şubeler ve temsilcilikler açılacak mı?

Şube ve temsilciliklerimiz, üyelerimize Peyzaj Mimarları Odası olarak vermekte  olduğumuz hizmetleri ülke geneline yayan, Kamu ve yerel yönetimler ve diğer kuruluşlarla iletişimlerimizi yerelde yürüten teşkilatlarımızdır.

Önümüzdeki çalışma döneminde Genel Merkez yönetimimiz şube ve temsilciliklerimiz ile daha yakın ilişkiler içinde karşılıklı koordinasyon ve işbirliği yaparak odaklanmış olduğumuz çalışma programını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Üniversiteler ve öğrenciler mesleğin devamlılığı için önemli bir noktada, Genç PMO ve peyzaj eğitimi alan öğrenciler için neler söylersiniz? Üniversitelerle ortak çalışmalar yapılacak mı?

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak peyzaj mimarlığı eğitimini, peyzaj mimarlığı eğitimi veren üniversitelerimiz ile akademik iş birliğini çok önemsiyoruz. Tüm Peyzaj Mimarlığı bölümlerimiz ile iletişim ve işbirliği içinde gerek eğitimle ilgili konularda gerekse diğer mesleki sorunlar ve ülkemizdeki doğal kültürel alanların korunması, iklim değişikliği ve küresel ısınma, afetler vb. gibi birçok konuda ortak çalışmalar yapmak ve akademik çalışmalardan faydalanmak üzere Odamız Bilim danışma kurulu oluşturuyoruz.

Odamız Öğrenci Üye Komisyonu (PMOGenç) örgütlülüğünü çok önemsiyoruz. Peyzaj Mimarlığı eğitimi alan öğrencilerimizle bir araya gelerek onları meslek hayatına katıldıklarında Oda olarak yanlarında olduğumuzu belirtioruz. Odamız 14. Dönem hedeflerimizden olan Peyzaj Okuryazarlığı konusunda Yönetim Kurullarımızın yanında PMOGenç üyelerimizle beraber bir çalışma örgütleyeceğiz. Etkilerini uzun vadede görebileceğimiz “Peyzaj Okuryazarlığı” çalışmaları, bugün meslek alanında karşılaştığımız sorunlar ya da gündeme getirdiğimiz öncelikli konular için nesiller boyu sürecek bir sosyal altyapı oluşturulabilecektir.

Öğrencilerimiz kadar eğitmenlerimiz de Odamız için çok değerlidir. Mesleğimizin gelişmesi ve akademik bilgilerin pratiğe dökülebilmesi yolunda Akademi-Oda işbirliğinin önemine inanmaktayız ve bu konuda çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Peyzaj mimarlığı için üstün çabalar gösteren bir meslek odasının Genel Başkanı olarak sizce yaşadığımız dönemde ‘Peyzaj Mimarlığının’ ve ‘Peyzaj Mimarının’ rolü nedir?

Peyzaj Mimarları sayıca çok kalabalık olmasa da mesleki açıdan dünyanın en önemli mesleklerinden birisidir. Bu durum gücün her zaman sayı ile ifade edilemeyeceğinin en güzel örneklerinden birisidir. Peyzaj Mimarlığı; doğayı, yaşadığımız çevreyi, kentleri, kırsal alanları, ekolojiyi, ekonomiyi, toplumu, tarihi etkileyen/yön veren bir meslektir. Peyzaj mimarları ise tüm bu süreci planlayan, tasarlayan, uygulayan, yöneten, meslek mensuplarıdır. Peyzaj mimarlığının önemini gerek pandemi süreci gerek doğal afetlerde çok daha fazla hissediyoruz.

 

Peyzaj mimarlığı artık sadece estetik ve dekoratif anlamda çalışan değil, insanların yaşam kalitesini arttıran, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı çözüm üreten, insanlığın barınma, ulaşım, enerji, çalışma, üretim ve sanayi tesisleri vb. gibi sayamayacağımız birçok nedenle yaptıkları faaliyetlerle doğadan aldıklarını doğaya ve insan yaşamına geri kazandıran, su kıtlığından güvenilir gıdaya kadar, biyoçeşitliliğin sağlanmasından, sürdürülebilir kırsal ve kentsel kalkınmaya birçok alanda insan yaşamına katkı sunan bir meslektir. Mavi-yeşil altyapı konusundan, kentlerdeki yeşil kuşak çalışmalarına, üst ölçek stratejik planlamalardan, en küçük yaşam alanlarına kadar çok geniş yelpazede çalışıyoruz.

Birleşmiş milletlerin açıklamış olduğu sürdürülebilir kalkınmanın 16 şartından en az 7 si peyzaj mimarlığının doğrudan etki alanındadır. Kişi başına düşen aktif yeşil alanların artırılması ile birlikte çok daha geniş alanlarda rekreatif faaliyetlerini yerine getirebilen insanlar, fiziki mesafeyi koruyarak açık alandan yararlanabilir olacaktır. Ayrıca afet sonrası toplanma alanı, su yönetimi, biyoçeşitlilik, kent ekosistemi, iklim değişikliğine uyum ve etkilerinin azaltılması gibi saymakla bitiremeyeceğimiz hayati toplumsal konularda da peyzaj mimarları yine yön verebilecek meslek alanlarının başında yer almaktadır. Bu nedenle peyzaj mimarları olarak yıllardır “Yaşadığınız her yerde biz varız” sloganını dile getiriyoruz.

Dünya ölçeğinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğinizi biliyoruz, sizce Türkiye peyzaj mimarlığı açısından nasıl bir durumda?

Peyzaj Mimarları olarak gerek ulusal mecrada gerekse uluslararası düzeyde gün geçtikçe tanınırlığımız ve değerimiz daha çok anlaşılmaktadır. Bu konuda da tek yasal mesleki yapılanmamız olan Odamızın etkisi yadsınamaz. IFLA Avrupa ve IFLA ile bağlantılarımızla mesleğimizle ilgili ulusal konuların yanısıra uluslararası alanda da peyzaj mimarlığı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve mesleğimizi uluslararası alanda da temsil ediyoruz. Mesleğimizin tam olarak hak ettiği yere ulaşması için çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam ediyoruz.

Türkiye’nin peyzaj mimarlığı konusunda daha kat edilmesi gereken çok mesafe var, peyzaj mimarlığı yasa ve yönetmeliklerde daha geniş anlamda yer alması gerekirken, biz hala kamuda peyzaj mimarları hangi kadroda çalışmalı bunun mücadelesini veriyoruz veya ruhsat aşamasında peyzaj projesi istenmeli diye zaten mevzuatta olan uygulamaları yerel yönetimlerimize anlatmaya çalışıyoruz. Halen bazı yerel yönetimlerimizde hangi ağacın dikileceğine peyzaj mimarları yerine belediye başkanlarımız karar veriyor.

Tabii ki doğru uygulamaları yapan ve örnek çalışmalar yapan kurumlarımız da var ancak henüz kamuda mesleğimizle ilgili birimlerde müdürlük, daire başkanlığı, genel müdürlük yapan peyzaj mimarı meslektaşlarımızın sayısı oldukça düşük. Amacımız bu alanda daha çok ilerleme kaydetmek ve gerek kamuda gerekse özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın hakettiği yerlere gelmesini sağlamak.

Peyzaj ve süs bitkileri sektörünü nasıl değerlendirirsiniz? Sizce üretim ve uygulamada neler yapılmalı, bu alanda aksaklıklar ve yanlışlıklar neler?

Peyzaj Mimarlığı ve süs bitkileri sektörü  yakın çalışması ve işbirliği yapması gereken iş kolları. Birçok peyzaj mimarı meslektaşımız süs bitkileri üretiminde çok başarılı işlere imza atıyor. Ülkemizde yerli üretimin gelişmesi, kaliteli ve uluslararası standartlarda üretim yapılması, üreticilerin yönlendirilmesi konusunda peyzaj mimarlarının rolü oldukça önemli. Bu nedenle Peyzaj Mimarları Odası olarak Süsbir, Tarım Bakanlığı gibi kuruluşlarla yakın iletişim ve iş birliği içinde çalışarak tasarımdan uygulamaya kadarki süreçlerde yerli bitki kullanımını arttırmak için çalışacağız.

Peyzaj mimarı meslektaşlarımıza doğru, kaliteli, ulusal ve uluslararası standartlarda bitki seçimi üretimi bilgisini aktarmak, süs bitkisi üreticileri ile peyzaj mimarlarını biraraya getirmek öncelikli çalışmalarımız olacak. Süs bitkisi üretiminde ülkemiz son yıllarda ciddi mesafe kat etti,  artık ithalatçı bir ülke konumundan ihracat yapan bir ülke konumuna geçiyoruz ancak hala birçok konuda hatalarımız var. Üretimde çeşitliliğin azalması, uluslararası standartları referans almamak, üretimde planlama ve istikrar olmaması eksi yönlerimiz ancak bunların kısa sürede aşılacağına inanıyorum. Süs bitkileri sektörü devletten gerekli destekleri aldığı durumda bu sorunların hepsini kısa sürede aşacaktır.


Paylaş: 

Diğer Haberler