ORGANİK MUCİZE, SOLUCAN GÜBRESİ

Sağlıklı nesillerin devamlılığı ve kaliteli bir hayatın sürdürülebilirliği adına, doğru, güvenilir ve daha az kimyasalın olduğu bir bitkisel üretim hayal ve gerçekleştiriyoruz.

ORGANİK MUCİZE, SOLUCAN GÜBRESİ

Son derece verimli bir bölgede, park bahçe süs bitkileri fide ve fidan yetiştiriciliğinin yapıldığı, konvansiyonel ve organik tarımsal üretimlerin de yapılabildiği polikültür bir yerdeyiz. İzmir-Torbalı’da, Vermis Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi fabrikasındayız. Satış ve pazarlama direktörü Ziraat Mühendisi Sayın Hilmi Tunç’un konuğuyuz. Son yıllarda adı çok duyulan ancak yeteri kadar anlaşılamayan ve anlatılamayan solucan gübresi mucizesini konuşuyoruz. Sektördeki 30 yılını geride bıraktığını söyleyen Hilmi Bey’e sorduk.

Vermis Tarım kimdir ve bu işin neresindedir?

Şirketimiz, VERMİS Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 2016 yılında kurulmuş olup, MCL LOJİSTİK GRUP iştirakidir. Ticaret Sicil No: 5789 Torbalı Ticaret Odası üyesi ve Oda Sicil No: 5734 numaralı kaydıyla ve ilgili bakanlıklarımızın tüm mevzuat, kanun ve uygulamaları kapsamında denetimli olmak üzere, 2000 metrekare kapalı, 2500 metre kare açık alan olmak üzere toplamda 4500 metrekarelik arazide araştırma, geliştirme ve üretim yapmaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetimi Standartlarında, IFC-Q-5-19-1-2269N sertifika numarasıyla, yurt içi satışlarını ve en son olarak Japonya dâhil olmak üzere pek çok ülkeye solucan gübresi ihracatı faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Sağlıklı nesillerin devamlılığı ve kaliteli bir hayatın sürdürülebilirliği adına, doğru, güvenilir ve daha az kimyasalın olduğu bir bitkisel üretim hayal ediyoruz. Doğanın ve doğallığın içinde kalarak, doğayla birlikte üretken olmanın hayalini kuruyoruz. Yeryüzünde yaşayan tüm bireylerin dengeli, eşit ve hastalıksız bir geleceği olmasını hayal ediyoruz. Bunu bir misyon olarak kabul ediyor ve bu mantıkla, doğadan atık olarak aldıklarımızla, minik ama yaptıkları iş büyük olan sihirli solucanlarımızı besliyoruz. Onların gerçekleştirdiği yaşamsal mucizeyi insanlığın hizmetine sunuyoruz. ‘’

Solucan Gübresi Nedir. ?  

“Solucan Gübresi mükemmel bir bitki gelişim düzenleyicisi olup aynı zamanda muhteşem ve eşsiz bir toprak düzenleyicisidir. Solucanların organik artık veya atıklarla uygun ortamlarda beslenerek dışkılarıyla kompostlaştırma işlemi sonucunda elde edilen ürüne ‘vermikompost’ denir. Genel olarak vermikompost, vermikest veya solucan gübresi olarak adlandırılmaktadır. Doğadaki organik atıkların, vermikompost üretimi amacıyla kullanılarak bunların vermikomposta dönüştürülüp toprakların organik madde açısından doyurulmasıyla tarımda doğrudan sürdürülebilirlik sağlanabilir. Hızlı ve kalabalık bir kentleşme süreciyle artan çevresel bir sorun olan organik atıkların vermikompost amacıyla dönüştürülüyor olması da ayrıca ekonomik değer katmaktadır. Ticari ve ekolojik anlamda yüksek bir değer ifade eden sağlıklı ürünlerin yetiştirilmesini sağlayan vermikompost teknolojisi dünyanın pek çok ülkesinde uzun yıllardır yoğun olarak yapılmaktadır.”

Doğadaki bütün solucanlar üretim amacıyla kullanılabilir mi?

Ziraat Mühendisi Hilmi Bey bunların seçilmiş özel türler olduğunu söyleyerek şöyle devam etti. “Tüm dünyada vermikompost üretimi için Amerika Birleşik Devletleri California orijinli Eisenia fetida ve Eisenia andreii en fazla tercih edilen türlerdir. Bunlar çok hızlı üreme yeteneğine sahip olup zorlu koşullara hızla adapte olabilme ve yüksek dışkılama potansiyeline sahiptirler. 24 saat beslenerek dışkılama özellikleri vardır.”

“Biz de üretimlerimizde Vermis olarak bu ırkı kullanıyoruz. Solucan gübresi içerisinde bulunan makro bitki besin elementleri olan N,P,K’nın yüzde 97’si ve sahip olduğu mikro elementlerin tamamına yakını bitki tarafından doğrudan alınabilir formdadır. Atomik ve moleküler düzeyde etki yapabildiği için sıvı formülasyonu hidroponik tarımda, topraksız tarımda ve doku kültürü üretimde kullanıma uygundur. Toprakta kalıcılığı uzun olup kökler tarafından gerek duyuldukça dengeli bir şekilde tüketilir. Kökler ile doğrudan temas etmesinde sakınca olmadığı gibi, yoğun bir uygulama yapılsa bile zararlı veya toksik bir etkisi de yoktur. Yabancı ot tohumu veya zararlı bir patojen barındırmaz. Bu nedenlerle solucan gübresi, oldukça güvenilir olup dünyanın en değerli hayvan gübresi unvanına sahiptir.”

Solucan gübresi üretimi nasıl yapılmaktadır?

“Solucan gübresi üretimi, amatör denilecek seviyede pek çok koşulda ve ortamlarda yapılabilmektedir, ancak doğru yöntem ve teknolojisi yüksek bir dizi tekniklerle uzman ellerde endüstriyel anlamda üretilerek elde edilen solucan gübresi (vermikompost) biyolojik ve mikrobiyal açıdan son derece etkili, ticari değeri çok yüksek ve yenilikçi bir ürün özelliğindedir.”

Organik bir ürünle çalışarak organik ürün elde edebilmenin zorluklarından söz eden Hilmi Bey şöyle devam etti.

“Bir dizi hassas bir üretim ve yöntemlerle elde edilen organik solucan gübresi, doğru miktarlarda, doğru zamanlarda ve doğru bilgilerle kullanıldığında sağladığı fayda fazlasıyla yüksek ve sürdürülebilir bir niteliktedir. Doğal yöntemlerle ve fermantasyon tekniğiyle hazırlanan nitelikli ve kaliteli mama ile minik sihirli solucanlarımızı uygun ortamlarında besliyoruz.”                        

“Steril üretim havuzlarında yüzeyden besleme yapılarak dışkılamaları sonucunda her defasında aşağı doğru indirilen solucan dışkısı belli bir süre sonunda havuzların alt tarafından kavite edilerek kurutma alanına alınıyor. Üretim süreci yaklaşık 160-180 günü bulabilen bu endüstriyel ama doğal üretim şekliyle elde edilen gübremiz de, haliyle  0 solucan gübresi olmaktadır.”

Sıvı solucan gübresi üretimini nasıl yapıyorsunuz. ?

“Son derece nitelikli olarak elde ettiğimiz ve emsali bulunmayan zenginliğe sahip içeriğiyle, c organik madde, C hümik-fülvik asit, bitkisel hormonlar, mikoriza mantarları ve sayısız yararlı bakterileri barındıran katı gübremizi ham madde olarak kullanıyoruz. Sıvı solucan gübresi üretimini gerçekten de profesyonel bir teknikle yapıyoruz. Elde etmiş olduğumuz 0 katı solucan gübremizi belli bir sıcaklıkta ve sürede kavite ederek dehidrasyon tekniğiyle nanoteknoloji kullanarak en iyi, konsantre sıvı solucan gübresini üretiyoruz. Dormansi-uyku moduna aldığımız mikrobiyal aktivite bu teknikle uygun besi ortamında ve uygun ambalajı içinde, ürüne göre tavsiye dozlarımızla kullanılacak güne kadar da rahatlıkla bekletilebiliyor. Bu teknik kullanılmadan üretilen hiç bir sıvı solucan gübresinde mikrobiyal aktivite canlılığını sürdüremediği gibi ürün niteliğini de kaybeder.”

Solucan Gübresinin Faydaları Nelerdir. ?

“Mikro granül haldeki katı solucan gübresi içindeki besin elementleri, toprakta bitki tarafından hemen kullanılabilecek formdadır ve yavaş salınımlıdır. Solucanlar toprak altında yaşamlarını sürdürebilmek, gövdelerinin dış yüzeyini kayganlaştırarak topraktaki hareket yeteneklerini arttırabilmek, hastalık ve zararlılara karşı kendilerini savunabilmek amacıyla bir sıvı salgılarlar. Buna sölom sıvısı denir. Bu sölom sıvısı mikro granül şeklindeki dışkılarının yüzeyinde kaplı halde bulunur. Dışkıladıkları mikro granül gübre toprakta yavaş salınımlı olarak çözülerek mikrobiyal populasyonlar için optimum bir ortam oluşturarak topraktaki mikrobiyal çeşitlilik ve populasyon miktarlarını arttırır. İçinde pek çok doğal bitkisel hormon, amino asit, organik karbon, organik azot, makro ve mikro elementler, humik-fülvik asit, enzimler ve koenzimler ile birlikte mikoriza mantarı ve azoto bakterilerini barındıran Vermis solucan gübresi tüm bitkilerin hızlı ve sağlıklı gelişiminde oldukça etkili yeni nesil bir gübredir. Vermis solucan gübreleri katı ve sıvı formlarda üretilmektedir.”

“İçindeki mikoriza mantarları ve diğer yararlı bakteriler, bitkileri ve çimleri verticillum, fusarium ve phytium gibi zaralı patojenik etmenlere karşı koruduğu gibi çevre faktörlerinin yarattığı ağır zehirliliği ve tuzluluk gibi olumsuz şartların yarattığı strese karşı da bitkileri güçlendirmektedir. Hastalık ve zararlara karşı da bitkilerin daha iyi beslenerek köklenmesini ve güçlenmesini sağlarken kuraklığa karşı dayanıklılığını da artırarak sulamaya  daha az ihtiyaç duyulmasını sağlar. Bunun nedeni bitkilerde dikey kök büyümesi ve kılcal kök oluşumuyla hem daha iyi beslenebilmesini hem de köklerin toprak derinliğine ulaşmasını sağlamasıdır. Park, bahçe, süs bitkileri ve çim alanlarında son derece başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Vermis Katı Solucan Gübresi saksı karışımlarında toplam karışım malzemesinin -15’i kadar kullanılmaktadır. Çok hızlı bir köklenmeyle gelişimi de hızlandırdığı gibi bitkilerin ortamlarındaki bekletilme süresini sağlıklı olarak uzatarak, nakliye sırasındaki ve dikim koşullarındaki stres şartlarını da ortadan kaldırmaktadır. Hazır çim ve rulo çim uygulamalarında serilme işleminin hemen öncesinde toprak yüzeyine serpilerek uygulanır ve hemen arkasında çim serilme işlemi yapılır. Bu sayede çok hızlı bir köklenme ile tutum sağlanır. Çimde kök kitle endeksini mutlak artırarak daha yoğun ve sağlıklı, parlak koyu yeşil yapraklı çim alanları oluşturur. Park bahçe alanlarında ağaç veya fidan dikim çukurlarına tavsiye miktarı kadar dökülerek üzerine fidan dikimi yapılır. Serilen çimin veya dikilen fidanların garantisi niteliğindeki bir sigorta gibidir. Sıvı formülasyonun damlama sistemiyle, sulama suyuyla veya yapraktan sprey uygulamalarıyla kullanım kolaylığının olması ve maliyetinin katı gübreye göre çok daha düşük olması da sıvı solucan gübremiz için bir tercih nedenidir.”

Son olarak, neden Solucan Gübresi?

“Mevcut şartlarda, büyük bölümü ithal edilerek kullanılan ve içinde çok fazla kimyasalın olduğu geleneksel tarım uygulamalarıyla çocuklarımızı büyütüyor ve yarınlara hazırlıyoruz. Park, bahçe ve yeşil alanlarda yalnızca kimyasallarla yetiştirilmiş çok renkli görselliğin içinde hep birlikte yaşıyoruz. Neden doğada hazır halde bulunan doğal ve organik kaynaklarla üretilmiş yerli organik ürünler yerine, daha hızlı olduğu sanılan üretim yöntemleriyle, getirisi ve miktarı daha fazla olduğuna inanılan ve çoğu ithalata dayalı kimyasalların peşinden koşturuluyor? Tarımsal üretimde, çiçekçilikte veya peyzaj uygulamalarında neden organik ürünlere yer verilmiyor? Sürekli ithalata dayalı ve yalnızca kimyasal kaynaklı ürün kullanımları aslında insanlığın sürdürülebilir ömrünü azaltırken üretim maliyetlerini de yükseltiyor. Daha kaliteli bir yaşam için, gelecek nesillerimizin sağlığı için yarınları bugünlerden kurgulamalıyız.

İnsanlığın sağlıklı ve güvenilir bitkisel ürünler ile beslenerek, organik ürünlere yetiştirildiği çiçekleri koklayarak, sağlıklı çimler üzerinde yalınayak koşarak yaşayabilecekleri hastalıksız bir gelecek için, yerli üretim kaliteli solucan gübresi gibi organik ürünler, mutlaka tüm tarımsal üretimlerde, park, bahçe ve çiçekçilik üretimlerinde daha fazla kullanılmalıdır.”


Paylaş: 

Diğer Haberler