TÜRKTOB 7. OLAĞAN GENEL KURULU ANKARADA YAPILDI

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) 7. Olağan Genel Kurulu 6-7 Aralık 2014 tarihlerinde Ankarada gerçekleştirildi.

TÜRKTOB 7. OLAĞAN GENEL KURULU ANKARADA YAPILDI

TÜRKTOB Genel Kuruluna TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı İbrahim Yiğit ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü (BÜGEM) Mevlüt Gümüş başta olmak üzere, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kurumların, sivil toplum örgütlerinin, TÜRKTOBa bağlı Alt Birliklerin yöneticileri ile TÜRKTOB delegeleri katıldı.

Divan Başkanlığını Doç.Dr. Seydi Ahmet Bağcı ve katip üyeliklerini İsmail Sayim ve Mehmet Özerin yürüttüğü 7. Olağan Genel Kurulun açılış konuşmasını TÜRKTOB Başkanı Yıldıray Gençer yaptı.

TÜRKTOB Başkanı Yıldıray Gençer Tohumculuk Kanunu ile yapılanmamızı tamamladık, sektörümüz geleceğe güvenle bakıyor

TÜRKTOB Başkanı Yıldıray Gençer, 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun yürürlüğe girmesinin sektör adına bir milat olduğunu, kanun gereği kurulan Türkiye Tohumcular Birliği ve bağlı Alt Birliklerle sektörün tek çatı altında yapılanmasını tamamladığını söyledi.

Sektörün daha hızlı yol alabilmesi için Tohumculuk Kanununda bazı maddelerin değişmesi gerektiğini ve bu konuda ki raporların ilgili tüm mercilere ulaştırıldığını aktaran Gençer, sonuç almak için çalışmalara devam edileceğini söyledi.

Üretim ve ihracat artıyor, hedeflerimiz büyüyor

Şu anda dış ticaret dahil olmak üzere tohum ticaret hacmimiz 1 milyar dolar civarında. Dünyada ilk on ülke içerisindeyiz. Bu konudaki hedefimiz ilk üç ülke arasına girmektir şeklinde konuşan TÜRKTOB Başkanı Gençer, 74 ülkeye 150 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek bir başarı hikayesi yazdıklarını ve bu hikayenin Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılındaki sayfasında ise 500 milyon dolar yazmasını hedeflediklerini kaydetti.

Gençer, Sadece 2013 yılının ilk 9 ayı ile 2014 yılının ilk 9 ayını karşılaştırdığımızda bile görüyoruz ki, ihracatımız yüzde 35 artmış. Ekonomi Bakanlığı ile yürüttüğümüz projeler çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz uluslararası çalışmalarla , geçen yıla oranla bu yıl birçok ülkeye yaptığımız ihracat % 200-300 oranlarında artırmıştır dedi.

Tohumculuk sektörü olarak şimdi tüm Alt Birliklerimizle birlikte daha fazla çalışmanın, daha fazla üretmenin, daha fazla istihdam sağlamanın, daha fazla yatırım ve ihracat yapmanın zamanıdır diyen TÜRKTOB Başkanı Gençer, yurt içi sertifikalı tohum üretimindeki artışa da dikkat çekti. Gençer, Sertifikalı tohumluk üretimimiz 743 bin tona çıktı. Bu rakam son 11 yılda yüzde 412 artış anlamına geliyor. Önümüzdeki yıllarda bu rakamı 1 milyon tona çıkaracağız şeklinde konuştu.

Bu başarıyı Alt Birliklerimiz ile birlikte yakaladık

Tüm bu başarılara 7 Alt Birlikle birlikte imza atıldığını vurgulayan Gençer, katılımcıları 8-10 Ocak tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde TÜRKTOB tarafından 5.si düzenlenecek Tohumculuk ve Teknolojileri Fuarına ve 3. Uluslararası Tohumculuk Çalıştayına davet etti.

BÜGEM Genel Müdürü Mevlüt Gümüş, Ülkemiz kaynaklarını en verimli şekilde üretime dönüştürüyoruz

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü (BÜGEM) Mevlüt Gümüş ise,dünyadaki açlık, yetersiz ve dengesiz beslenme sorununa dikkat çekti. Birim alandan daha çok ve daha kaliteli tarımsal ürün üretiminin şart olduğunu anlatan BÜGEM Genel Müdürü Mevlüt Gümüş, Biyolojik çeşitlilik açısından dünyanın en zengin ülkesiyiz, dünyadaki 8 gen merkezinin 3ünün kesiştiği tek ülke Türkiyedir, bu sadece övünç kaynağımız değil, hareket noktamız olmalıdır. Bakanlık olarak bu avantajı üretime dönüştürmek için çalışıyoruz dedi.

Türkiyenin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen teşvik ve desteklerle dünyanın 7. büyük tarım ülkesi olduğunu, 77 milyonun gıda ihtiyacını karşıladıklarını, 197 ülkeye 1660 çeşit ürün ihracatı yaptıklarını açıklayan Gümüş, 2003-2013 yılları arasında tarıma 60 milyar lira destek verdiklerini söyledi.

Tohumun üretimi doğrudan etkileyen temel bir girdi olduğunu, azalan tarım topraklarının, birim alandan daha fazla ürün alma gerekliliğinin ve değişen gıda güvenliği anlayışının tohum ve tohumculuğun önemini artırdığını açıklayan BÜGEM Genel Müdürü Mevlüt Gümüş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının tohumculuk konusunda yaptığı çalışmalara değindi.

Gümüş, Bugün dünyada sertifikalı tohum nasıl üretiliyorsa, ülkemizde de aynı sistemle üretilmektedir. Ülkemiz tohum ıslahı, bitki sağlığı, sertifikalı tohum üretimi ve ticareti konularında kurallar koyan uluslararası kuruluşların üyesidir. Tohumlarımız uluslararası kurallara uygun şekilde etiketlenerek piyasaya arz edilmektedir dedi.

Tohumculuk Sektörünün meslek örgütleri ile gelişmesine önem veriyoruz

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının politikaları ve desteklemeleri ile son yıllarda tohum üretimi ve ihracatında çok büyük artışlar kaydedildiğini, sertifikalı tohum kullanan 939 bin çiftçiye 2005 yılından bugüne kadar yaklaşık 511 milyon lira, sertifikalı fidan ve fide kullanarak bağ - bahçe tesis eden 65 bin çiftçiye ise 276 milyon lira destek verildiğini kaydeden Gümüş, sertifikalı tohumluk üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde 2008 yılından itibaren yurt içinde tohumluk üretip sertifikalandıran özel sektör tohumculuk kuruluşlarına toplam 151,5 milyon lira destekleme ödemesi yapıldığını açıkladı.

Gümüş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının tohumculuk sektörünün meslek örgütleri eliyle geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurguladı.

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı İbrahim Yiğit,  Tohumculuk Kanununda istenilen değişiklikler yapılacak

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı İbrahim Yiğit ise, tarım sektörünün tüm dünyada her zamankinden daha çok gündemde olduğunu ve tarım topraklarının doğru kullanımı, arazi toplulaştırması, verimli sulama yöntemlerinin geliştirilmesini çok önemsediklerini söyledi.

5553 sayılı Tohumculuk Kanununun, kanun tasarı aşamasındayken yapılan eleştirilerin tam aksine tohumculuk sektörünü geliştirdiğini, TÜRKTOBun ve Alt Birliklerin bu kanun ile çok önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden İbrahim Yiğit, Verimli üretim için sağlıklı, kaliteli, sertifikalı tohum üretmek şarttır. Bu şartı en iyi şekilde yerine getiriyorsunuz. Islaha, Ar-Geye daha çok önem vermeliyiz. Teknik eleman eksikliğini gidermeliyiz. Bunu hep birlikte başaracağız. dedi.

5553 Sayılı Tohumculuk Kanununun değiştirilmesi istenilen bölümleri konusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile gerekli görüşme ve hazırlıkların yapıldığını kaydeden İbrahim Yiğit, Tohumculuk Kanununun kısa zamanda revize edileceğinin müjdesini verdi.

Genel Kurul, açılış konuşmalarının ardından yönetim kurulu çalışma raporu, mali raporlar, denetim kurulu raporlarının okuması, görüşülmesi ve ayrı ayrı ibra edilmesi ile devam etti. 2015 Bütçesi görüşülerek karara bağlandı ve tüzükte bazı maddeler değiştirildi.

Türkiye Tohumcular Birliğinin Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarına aday olan delegelerin tespit edilmesinden sonra ikinci gün seçimler yapıldı.

Seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre;

TÜRKTOB Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Yıldıray Gençer, Vehbi Eser, Ayhan Bilgin, Tuncer Astar, Mehmet Köse, Gürsel Tanrıver ve Savaş Akcan. Erdal Sarıtoptak ve Hüseyin Koyuncuoğlu TÜRKTOB Denetim Kurulu Üyeleri olarak seçilirken, Disiplin Kurulu üyeleri ise; Mustafa Çoban, İsmail Sayim ve Mehmet Özer oldu. (Tarim2023.com/Özel)


Paylaş: 

Diğer Haberler