SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ RAPORU YAYINLANDI

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Süs Bitkileri Sektörü Ulusal Strateji Raporu 2017 yayınlandı.Rapor,TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından,‘Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi’ kapsamında hazırlandı

SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ RAPORU YAYINLANDI

TÜBİTAK-TÜSSİDE ile 25 Kasım 2015 tarihinde ve tohumculuk sektöründe uygulanabilir etkin stratejiler ve politikalar ile farkındalık oluşturulması ve yenilikçilik perspektifiyle; üretimin, ihracatın, verimliliğin, kullanım alanlarının ve katma değerinin artırılarak yerel kalkınmanın ve tohumculuk sektöründe ülkemizin bölgesel ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak amacıyla başlanılan Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi tamamlandı. Proje kapsamında TÜRKTOB’a bağlı 7 alt birlik için de ayrı ayrı çalışmalar yürütüldü ve her alt birlik için Ulusal Strateji Raporu oluşturuldu. 2 yıllık bir çalışmanın sonucu olan bu rapor, süs bitkisi sektörünün araştırılmasına yönelik inceleme ve analizleri, sektörün SWOT ve Rekabetçilik Analizi çıktılarını, SÜSBİR üyeleri ile gerçekleştirilen anketlerin analiz sonuçlarını ve yine üyeler ile yapılan yüz yüze görüşmelerin içerik analizini, SÜSBİR’in ve süs bitkisi sektörünün stratejik eylem planını ve performans göstergelerini içermektedir.

Raporun tam metnine şu adresten ulaşmak mümkündür:

 

http://www.susbir.org.tr/images/duyurular/ulusal-strateji-raporu.pdf


Paylaş: 

Diğer Haberler