Peyzaj Mimarları Odası Sulak Alanlarla İlgili Açıklama Yaptı

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle "Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde” değişiklik yapıldı.

Peyzaj Mimarları Odası Sulak Alanlarla İlgili Açıklama Yaptı

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle "Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde” değişiklik yapıldı.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 Mart 2021 tarih ve 31428 sayı numarasıyla Resmi Gazete`de "Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır. "Sulak Alanları Koruma Yönetmeliği"nde yapılan iki değişiklik ile koruma statüsü esnetilerek, "h) (d) bendinde düzenlenen zorunlu altyapı projeleri haricinde, kamu yararı kararı bulunan zorunlu altyapı projelerine, hazırlanacak Ekosistem Değerlendirme Raporu doğrultusunda, ekosistem bütünlüğünü telafi edici tedbirlerin alınması şartıyla Bakanlıkça izin verilebilir." ve "İşletme/işlettirme MADDE 39/A – (1) Sulak alanlarda, Bakanlığa tahsis edilen yerlerde koruma, yönetim, işletme, tanıtım, sportif, eğlenme, dinlenme ve benzeri hizmetler için gerekli altyapı, üstyapı ve diğer tesisler Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır. Söz konusu tesislerin işletilmesi ve/veya işlettirilmesi Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır." ibareleri eklendi.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası yaptığı açıklamada: “Sulak alanlar, yapısı gereği en önemli taşkın kontrol alanlarıdır ve taşkınlarla taşınan sedimanları toplayarak verimli tarım arazisi oluşmasını sağlayan önemli yapılardır. Küresel iklim değişikliği sebebiyle ani gelişen hava olayları ve taşkınların kontrolü için en önemli ekolojik oluşum sulak alanlardır ve mutlak suretle korunması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte yeraltı su kaynaklarını besleyen, biyoçeşitliliği sağlayan, doğal olarak su arıtımı yapan, rekreasyon olanağı sunan, turizm kaynağı olan alanlardır.” denildi.

Açıklamada sulak alanlardaki yapılaşmaya dikkat çekildi, “Ancak sulak alanların turizm ve rekreasyon faaliyetlerinde kullanılması, koruma öncelikli olmalı ve alanda bulunan biyoçeşitliliği destekleyici nitelikte, yapılaşmanın asgari ölçüde olması gerekmektedir. İklim krizi gibi bir gerçeği her geçen gün daha da derinden hissederken, iklim değişikliğine uyum ve etkilerinin azaltılmasına en büyük katkısı olan sulak alanlar, gezegendeki karbon için en etkili yutak alanlar arasında gösterilmektedir. Böyle bir durumda sulak alanların istismara açık, "kamu yararı" gibi inisiyatife dayalı yapılaşma tehdidi içerdiği için yalnızca bugünümüzü değil, geleceğimizi de tehlikeye atmaktadır. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı`nın bu yönetmelikten bir an önce vazgeçerek çalışmalarını sulak alanların korunarak geliştirmek üzerine yoğunlaştırmasının ülkemizin menfaati gereği olacağını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”


Paylaş: 

Diğer Haberler