İklim Şurası Konya'da Başladı

İklim Şurası'nda, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin aralarında bulunduğu 600'ün üzerinde katılımcıyla toplantılar gerçekleştirilecek.

İklim Şurası Konya'da Başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Selçuklu Kongre Merkezi'nde beş gün sürecek İklim Şurası'nda, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin aralarında bulunduğu 600'ün üzerinde katılımcıyla toplantılar gerçekleştirilecek.

İklim Şurası'nda, sera gazı azaltımı, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, iklim değişikliğine uyum, yerel yönetimler, göç, adil geçiş, diğer sosyal politikalar ile bilim ve teknoloji konuları ele alınacak.

Şura kapsamındaki panellerde de yeşil mutabakat ve sanayide dönüşüm, uluslararası finansman, yerelde iklim eyleminin güçlendirilmesi, yeşil politika, Paris İklim Anlaşması ve iklim rejiminde uluslararası süreç, sanatta ve medyada iklim konuları konuşulacak.

Şuranın sonuç bildirgesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, "2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma" hedefleri doğrultusunda hazırlanacak kısa, orta ve uzun vadeli strateji, eylem, politika ve mevzuatların alt yapısını oluşturacak.


Paylaş: 

Diğer Haberler