BU BİTKİ KARADENİZİ TEHDİT EDİYOR

Gürcistan’dan Türkiye’ye girdiği iddia edilen İtdolanbacı adlı bitki türü Karadenizi tehdit ediyor.

BU BİTKİ KARADENİZİ TEHDİT EDİYOR

Gürcistandan Türkiyeye girdiği sanılan ve yayılışını Karadeniz sahili boyunca batıya doğru hızla sürdüren istilacı tür olan İtdolanbacı adlı bitki türü, bölgede genç orman ağaçlarının, tarım bitkilerinin, endemik ve yerli türlerin yok olmasına neden olmaya başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12inci Bölge Müdürlüğü de, Karadenizi tehdit altına alan istilacı bitki türü için, Mücadele Eylem Planını devreye soktu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12inci Bölge Müdürlüğünce bitki türü ile ilgili hazırlanan rapora göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde halk arasında Ham Bostan olarak bilinen Kuzey Amerika kökenli istilacı bitki türü İtdolanbacı (Sicyosangulatus L.) Türkiyede ilk olarak Trabzonun Of ilçesinde görüldü ve toplanarak imha edildi. İtdolanbacı bitki türünün ülke florasına kaydı ise 1990lı yıllarda Artvinin Borçka İlçesinde, UNECSO tarafından korunan Camili bölgesinde yapıldı.

ORDUYA KADAR GELDİ

Gürcistandan ülkeye girdiği sanılan ve yayılışını Karadeniz sahili boyunca doğudan batıya doğru devam ettiren İtdolanbacı bitkisi, yatayda Ordunun Gülyalı ilçesine, düşeyde ise deniz kenarından başlayan yayılışını Trabzonun Çaykara İlçesindeki Uzungöle kadar genişletti.

YILDA 15 METRE UZUYOR

Tüm dünyada sayılı istilacı yabancı türlerden biri olan ve mücadelesine çok ciddi harcamalar yapılan bitki türü, yılda 15 metrenin üzerinde boya ulaşıp çokça dallanabiliyor. Bu yönüyle genç orman ağaçlarında ve tarım bitkilerinde ölümle sonuçlanabilen zararlar meydana getiren bitki, ışığı keserek oluşturduğu zararın yanında ağırlık yaparak, özellikle tarım bitkilerinde devrilmelere de neden olabiliyor.

1 YILDA 4 BİN TOHUM ÜRETİYOR

Bulaştığı ekosistemlerde iyi gelişebilen tek bir İtdolanbacı bitkisi, 4000 kadar tohum üretiyor ve bir sonraki yıl alanı tamamen kaplayabilecek duruma geliyor. Tohumu uygun olmayan şartlarda aynı yılın ilerleyen aylarında veya bir sonraki yılda bile çimlenebiliyor. Bu nedenle yerli türlerin ortamdan uzaklaşması ve yok olmasına neden olabilen bitki, ekosistemi biyolojik, ekolojik ve ekonomik açıdan olumsuz etkiliyor.

EYLEM PLANI HAZIRLANIYOR

Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun illerinde yayılış gösteren istilacı yabancı İtdolanbacı türü ile ilgili Mücadele Eylem Planı hazırlanması hedeflendi. Buna göre illerdeki genel ekoloji ve bitki sosyolojisi özellikleri belirlenecek, yayılışının izlenmesi ve kontrol edilmesi sağlanacak. Türün bu illere girişini engelleyecek tedbirler ortaya konulacak, biyolojik çeşitlilik başta olmak üzere sosyo-ekonomik, sağlık ve ekolojik etkilerinin irdelenmesi, türün diğer bitkilerle etkileşiminin belirlenmesi ve doğal türlerin korumasının sağlanmasına ilişkin stratejilerin geliştirilmesi ve tüm bu konularda yapılacak öncelikli çalışmalar belirlenecek.

TEHDİT DÜZEYİ YÜKSEK

Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12inci Bölge Müdürü Mustafa Bulut, bölgede yayılınışını hızla sürdüren istilacı İtdolanbacı bitkisi ile igili 300 noktada çalışma yapıldığını söyledi. Bulut, "Tehdit düzeyi yüksek olan bitki özellikle fındık ve çay bahçelerini etkiliyor, endemik bitkilere zarar veriyor. Bitkinin mekanik, biyolojik ve kimyasal yöntemlerle alandan uzaklaştırılması ve ekosistemde türden etkilenen diğer türlerde yüzde 20 iyileştirme yapılması planlanıyor" dedi.    


Paylaş: 

Diğer Haberler