BİTKİ TÜRLERİ YENİ HABİTATLARINA TAŞINDI

BİTKİ TÜRLERİ YENİ HABİTATLARINA TAŞINDI

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Kars Orman İşletme Müdürlüğü ve Kars Kafkas Üniversitesi işbirliği ile Kars barajı göl aynasında kalacak olan bitki türlerinin göl alanı dışında kalan yeni habitata taşıma işlemi gerçekleştirildi.

Kars Barajı Göl Aynasında Kalacak Bitki Türlerinin Tespiti Projesi kapsamında belirlenmiş bulunan ve bahisli projede Temmuz ayı içerisinde bulunduğu habitattan alınarak göl alanı dışında kalan yeni bir habitata canlı aktarımı öngörülen Berteroa incana (Boz delitere) çiçekli bitkisinin taşınımı çalışmaları yapıldı.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Kars Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerince Kars Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. M. Kemal Altunoğlu refakatinde gerçekleştirildi.

Uygulama ile Kars İlinde ilk defa kayıt altına alınan Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabında endemik olmayan nadir bitkiler statüsünde yer alan ve EN tehlike kategorisine sahip Berteroa incana (Boz delitere) türünün yerinde korunması ve tür yaşamının sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında güvenli habitatına taşınan türün periyodik koruma kontrol faaliyetleri ile korunmasına devam edilmektedir


Paylaş: 

Diğer Haberler