2021 Yılı Büro Tescil Yenileme İşlemleri

SMM-BTB dosya yenileme işlemlerinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

2021 Yılı Büro Tescil Yenileme İşlemleri

Serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri büro tescil belgesi her yıl ocak ayı sonuna kadar, serbest peyzaj mimarının yazılı başvurusu ile o yıl sonuna dek geçerli olmak üzere yenilenmektedir. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’ndan yapılan açıklamada: “SMM-BTB dosya yenileme işlemlerinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan yenileme işlemleri için, SMM Büro Tescil Belgesi (BTB) ilk başvuru ücreti alınacaktır.” denildi.

BTB işlemleri için gerekli evraklar:

Şahıs şirketi için;

- Vergi Levhası fotokopisi

- Kira sözleşmesi ya da tapu fotokopisi (adres değişimi var ise)

- 2021 yılı noter onaylı defter kapakları defter-i kebir, yevmiye, envanter (muhasebecinizden temin edebilirsiniz) (E-deftere geçen üyelerimiz Defter beyan sistemindeki başvuru dilekçesi ve vergi dairesi mükellefiyet yazısını temin etmeleri gerekmektedir.)

- Ekte buluna BTB Başvuru Formu, SMM Başvuru Formu ve taahhütname el ile doldurulup ıslak imza olması gerekmektedir.

- Yanınızda çalışan peyzaj mimarı var ise SGK dökümü yok ise olmadığını yazan dilekçe

- Ödeme dekontu

 

Limited şirketi için;

- Vergi Levhası fotokopisi

- Kira sözleşmesi ya da tapu fotokopisi (adres değişimi var ise)

- 2021 yılı noter onaylı defter kapakları defter-i kebir, yevmiye, envanter (muhasebecinizden temin edebilirsiniz) (E-deftere geçen üyelerimiz Defter beyan sistemindeki başvuru dilekçesi ve vergi dairesi mükellefiyet yazısını temin etmeleri gerekmektedir.)

- Ekte buluna BTB Başvuru Formu, SMM Başvuru Formu ve taahhütname el ile doldurulup ıslak imza olması gerekmektedir.

- Yanınızda çalışan peyzaj mimarı var ise SGK dökümü yok ise olmadığını yazan dilekçe

- 2021 yılına ait hisse oranını gösteren belge

- TMMOB’ye başka bir Odaya kayıtlı ortak olması durumunda kendi odasından alacağı belge

- Ödeme dekontu

BTB işlemlerinizi Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 14.00-16.30 saatleri arasında TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkez ve Şubelerinden de gerçekleştirebilirsiniz.


Paylaş: 

Diğer Haberler