YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİYLE YAPILAN SERANIN AÇILIŞI YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

YÜZDE 50 HİBE  DESTEĞİYLE YAPILAN  SERANIN AÇILIŞI YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 12. Etabı kapsamında 243.000 TL hibe desteği verilen Işık Peyzaj firmasına ait sera projesinin açılışı Vali Muammer Erol ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Daire Başkan Vekili Tuncay Özmen tarafından yapıldı.

 

Çınarcık Koruköy’deki açılış programına Vali Muammer Erol, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Daire Başkan Vekili Tuncay Özmen, İl Müdürü Suat Parıldar, İl Özel İdare Sekreteri Selim Karahan, Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Faruk Uysal , PTT Başmüdürü Elif Tan, Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, İl Müdür Yardımcıları, İl ve İlçe Kurum Müdürleri, Teknik personeller ile çiftçiler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Işık Peyzaj işletme sahibi Barış Işık Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme yatırımları kapsamında Bakanlık desteğiyle 5.400 m2’si 9 adet bölümden oluşan Yüksek Plastik Tünel Sera yaptırdıklarını, geri kalan açık alanla birlikte toplam 15.400 dekar alanda süs bitkisi üretimi yaptıklarını ifade ederek tesisle ilgili bilgiler verdi.

İl Müdürü Suat Parıldar da yaptığı konuşmada Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında (KKYDP) Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında son Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22) uyarınca Yalova’da 2016 sonu itibariyle 11.Etap dahil Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi, Paketlemesi ve Depolanması konusunda 14 proje, Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketleme ve Depolanması konusunda 4 proje, Hayvansal ve Bitkisel Orjinli Gübrelerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması konusunda 1 Proje, Soğuk Hava Deposu konusunda 13 proje, Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar konusunda 1 proje, Yenilenebilir Enerji Kullanan Seralar konusunda 3 proje olmak üzer toplamda 25,5 milyon bütçeli 36 proje için yatırımcılara Bakanlığımızca yaklaşık 12 milyon hibe desteği verildiğini ifade ederek; “13.09.2017 tarihinde yayımlanan 2017/22 nolu tebliğ ile 12.Etap’ta İlimizde Ekonomik Yatırımlar için 15 adet proje başvurusu olmuş olup bu projelerden 9 tanesi değerlendirmeye alınmış , Vali Yardımcımız Başkanlığında toplanan İl Proje Değerlendirme Komisyonumuz tarafından projelerin değerlendirilmesi yapıldıktan sonra Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüze onaya gönderilen 5 adet projemiz, Genel Müdürlüğümüzce onaylanarak nihai sonuçlar Yatırımcılarımıza iletilmiş ve akabinde İl Müdürlüğümüz ve Yatırımcılarımız arasında Hibe Sözleşmeleri imzalanarak projelerin uygulama aşamasına geçilmiştir.

Onaylanan 5 projede; Ekonomik Yatırımlardan; Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paketleme ve Depolanması konu başlığında; 1 Yeni Tesis, 1 Tamamlama olmak üzere 2 adet, Soğuk Hava Deposu konu başlığında; 1 adet Yeni Tesis, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarından; Kırsal Turizm konu başlığında; 1 Adet Yeni Tesis ve Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri başlığında; 1 adet Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme Yüksek Plastik Tünel Sera Projesi yer almaktadır.

Resmi açılışını yapacağımız Işık Peyzaja ait bu tesis de 12.Etap projelerinden birisi olup, 5400 m2 kapalı alanda 9 adet bölümden oluşan blok şeklinde yapılmıştır. Işık Peyzaj Yüksek Plastik Tünel Sera Projesi için 27.04.2018 tarihinde yatırımcımızla İl Müdürlüğümüz arasında karşılıklı Hibe Sözleşmesi imzalanmış olup akabinde ihale ve uygulama aşamalarına geçilmiştir. 

Her aşaması İl Müdürlüğümüzce titizlikle takip edilen sera projesi 30.09.2018 tarihinde fiziki olarak tamamlanmış ve tüm izinleri yatırımcımız tarafından tamamlanarak üretim faaliyetine başlamıştır. Yatırım tesisinin faaliyetine başlaması ile yıllık 12 kişiyi istihdam etmesi ve yıllık 240.500 adet saksılı süs bitkisi üretimi gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Toplam Proje bedeli 486.000 TL olup, 243.000 TL hibe verilmiştir.

Ayrıca toplamda 15.500 m2’lik alanda yatırımcımız 15.Etap Bireysel Basınçlı Sulama Destekleri Programı kapsamında 8000 m2 açık alan için sulama projesi başvurusu yapmış olup, projesi bakanlığımızca uygun görülerek İl Müdürlüğümüz ve yatırımcımız arasında 27.05.2019 tarihinde Hibe Sözleşmesi imzalanmıştır. Yaklaşık 77.000 TL’lik Sulama Projesi ile yatırımcımıza 38.000 TL Hibe Desteği verilecektir.

Bugüne kadar tamamlanan projelerde; Ekonomik Yatırım Projeleri için 12 etapta 39 proje için 13.8 Milyon TL, Sulama Projelerinde 14 Etapta 79 proje için yaklaşık 536 Bin TL, Makine Ekipman Projelerinde ise 440 alet-ekipman için yaklaşık 2,4 milyon olmak üzere toplamda yaklaşık Bakanlığımızca 16,8 milyon TL hibe desteği verilmiştir.

KKYDP kapsamında Ekonomik Yatırım Projeleri 2020 yılına kadar devam edecek olup, 13.Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programının da Bakanlığımızca 2019 yılı içerisinde açıklanmasını bekliyoruz. Program açıklandığında tüm yatırımcılarımıza gerekli duyuruları ve bilgilendirmeleri yapacağız. Yalova'ya tarımsal konularda yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcıların programa ilgi göstermelerini bekliyor, projelerimizin başta açılışını yaptığımız bu tesis olmak üzere tüm yatırımcılarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Daire Başkan Vekili Tuncay Özmen de yaptığı konuşmada; “Bakanlık olarak sloganımız” P sizden, P bizden 0 sizin diyerek her zaman çiftçilerimizin yanında olacağız" sloganıyla uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Bakanlığımız tarafından Ulusal Tarım Stratejisi Belgesi kapsamında 2006 yılında başlamıştır. 

 

Bu programın başlangıcı kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, bireysel ve grup başvuruları şeklinde gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile kuruluşların mevcut altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik yatırımları teşvik etmek ve desteklemek amacıyla; Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP) Alt bileşenlerinden olan Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı 2005 yılından itibaren 16 pilot ilde (Adıyaman, Ardahan, Artvin, Batman, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Gümüşhane, Hatay, Karaman, Konya, Malatya, Niğde, Rize, Tokat) uygulanmıştır. 

2006 yılında Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı (KBKYP) uygulamaları 16 pilot ilde devam ederken 2006/10016 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak kalan 65 il de programa dahil edildi. Böylece 2006-2010 yılları için Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 81 İlde uygulandı. 19 Şubat 2011 tarih ve 27851 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının 2011-2015 yıllarında devam etmesi kararlaştırılmıştır. 22/2/2016 tarih ve 2016/8541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının 2016-2020 yıllarında da devam etmesi kararlaştırılmıştır.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile basınçlı sulama sistemleri konularında yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan kırsal kalkınma programıdır. 

Ülke Genelinde; Makine Ekipman Destekleri Kapsamında Alet- Ekipman için; 261.147 adet proje için yaklaşık 993 Milyon TL, Ekonomik Yatırım Projeleri Desteklerinde 9.956 adet proje için 2.7Millyar TL, Sulama Destekleri kapsamında ise 26.712 adet proje için 2.286.708 dekar alanda yaklaşık 555 milyon TL olmak üzere toplamda yaklaşık 4,2 milyar TL hibe desteği verilmiştir.

Yalova ilimizde ise; Makine Ekipman Destekleri Kapsamında Alet- Ekipman için; 440 adet proje için yaklaşık 2,4 milyon TL, Ekonomik Yatırım Projeleri Desteklerinde 36 adet proje için 11,9 milyon TL, Sulama Destekleri kapsamında ise 79 adet proje için 1.260 dekar alanda yaklaşık 536 bin TL olmak üzere toplamda yaklaşık 16,8 milyon TL hibe desteği verilmiştir. Bu tesisin Ülkemize ve Yalova’ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol, Daire Başkan Vekili Tuncay Özmen, İl Müdürü Suat Parıldar, Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı, İl Özel İdare Sekreteri Selim Karahan, Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli ve işletme sahibi Barış Işık Seranın açılışını yaparak sera içindeki bitkileri incelediler ve bitkilere su verdiler.

Açılış programının ardından İl Müdürü Suat Parıldar, Daire Başkan Vekili Tuncay Özmen ve Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı ile beraber Kocadere köyüne geçerek çiftçilerle görüştüler. Suat Parıldar Tuncay Özmen'e Kocadere köyünde birlikte üretim modeli kapsamında hayata geçirmeye çalıştıkları kivi projesiyle ilgili bilgiler vererek projeyi gerçekleştirecekleri alanları gezdirdi.

Suat Parıldar daha sonra Tuncay Özmen’le Garden A.Ş.ye geçerek kısa bir gezinti yaptılar. Parıldar burada Tuncay Özmen'e Garden A.Ş.nin oluşumu ve Yalova’daki Süs Bitkileri üretimi hakkında bilgiler verdi.

 

TARIMDANHABER


Paylaş: 

Diğer Haberler