TÜRKİYE GEOFİTLERİ 3 CİLTTE TOPLANDI

Erdal Kaya’nın imzasını taşıyan ve 15 yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan ‘Türkiye Geofitleri’ 3 cilt halinde yayınlandı. 4710 fotoğrafın kullanıldığı, geofitler üzerine şimdiye kadar yazılmış en kapsamlı görsel içerikli kitaptır.

TÜRKİYE GEOFİTLERİ  3 CİLTTE TOPLANDI

 

TÜBİTAK tarafından desteklenen "Türkiye Geofitlerinin Kültüre Alınması Yeni Tür ve Çeşitlerin İlgili Sektörlere Aktarılması" projesi kapsamında hazırlanan Türkiye Geofitleri kitabı 3 cilt halinde yayınlandı. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkezi Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan kitabı Proje Yöneticisi Erdal Kaya kaleme aldı. 3 cilt halinde yayınlanan ‘Türkiye Geofitleri kitabı 15 yıl süren ve yoğun çalışmalar yapılarak sonuçlandırılan birçok projenin bir ürünü olarak sektöre kazandırıldı.

 

100 BİN BİTKİ

Türkiye Geofitleri kitabını anlatan Erdal Kaya, "En önemli çıktılardan biri bu eser olan projeler kapsamında; 350 bin km yol kat edilerek Bin taksonu kapsayan 8 bin popülasyondan 100 bin civarında bitki toplanmış, kültür ortamında muhafaza altına alınarak fotoğraflanmıştır. Bu bitkilerin envanteri çıkarılmış, tür teşhisi yapılmış, kayıt altına alınarak fotoğraflanmıştır. Bu çalışmalar sırasında yeni birçok tür floradan keşfedilmiş, ayrıca çok eski tarihlerde keşfedilip var olduğu söylenilen birçok tür de bulunarak gün yüzüne çıkarılmıştır" dedi.

 

TÜRKİYE FLORASI

Türkiye sahip olduğu coğrafi özellikleri nedeniyle, dünyanın en zengin biyolojik çeşitliliğine sahip ülkelerden olduğunu hatırlatan Kaya, "Türkiye florasının kayıt altına alındığı ilk eser, 1867-1888 yılları arasında Cenevreli botanist Edmont Boissierin hazırladığı ‘Flora Orientalis adlı eseridir. Bu konuda yapılmış en geniş kapsamlı eser ise 1965-2000 yılları arasında Davis ve diğer botanikçiler tarafından hazırlanan, 9 cilt ve 2 ek ciltten oluşan ‘Flora of Turkey and the East Aegean Islands adındaki temel eserdir. Son yıllarda, Türkçe fotoğraflı ve güncel Türkiye Florası kitabına ihtiyaç hissedilmiş ve Türk botanikçileri tarafından yeni Türkiye Florası yazımına başlanmıştır" dedi.

 

ALANINDA İLK

3 cilt ve toplam 1800 sayfadan oluşan Türkiye Geofitleri kitabı 13 familyadan 83 cinse ait 981 tür içermekte, ayrıca teşhis yapılamayan 103 tür olmak üzere 1154 adet bitkinin tanıtımını amaçlayan soğan, tohum, meyve, portre ve makro fotoğraflarını içermektedir. Fotoğraflı olarak hazırlanan bu 3 ciltlik eser kendi alanında bir ilktir. 4710 adet orijinal fotoğrafın kullanıldığı, geofitler üzerine şimdiye kadar yazılan en kapsamlı resimli kitaptır.

Türkiye Geofitleri kitabı; 15 yıl gibi uzun bir süre örnek işbirliği sergilenen, oldukça yoğun emek sarf edilerek bugünlere ulaştırılan projelerin en önemli çıktılarındandır. Ekonomik potansiyele sahip özelliği ile floranını en önemli unsuru, Türkiye florası bitki çeşitliliğinin yaklaşık % 10unu, Türkiye geofitlerinin tamamını kapsamaktadır.

Bu eserin yanı sıra, Türkiye Geofilterinden geliştirilen süs bitkileri alanında yine bir ilk gerçekleştirilerek 236 çeşidi kapsayan ‘Süs Bitkileri Çeşit Kataloğu sektörün ilgisine sunulmuştur.

 

SÜS BİTKİLERİ ÇEŞİT KATALOĞU

‘Süs Bitkileri Çeşit Kataloğu - 2014 Erdal Kaya yönetiminde hazırlandı. Doğal kaynakları daha etkin değerlendirmek, sektöre hizmet ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla TAGEM destekli ‘Türkiye Florasında Mevcut Şakayık Türlerinin Tespiti, Islahı ve Yetiştirme Tekniklerinin BelirlenmesiNULL, TÜBİTAK tarafından desteklenen ‘Bazı Doğal Bitkilerin Kültüre Alınması Yeni Tür ve Çeşitlerin Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması ve ‘Türkiye Geofitlerinin Kültüre Alınması, Yeni Tür ve Çeşitlerin İlgili Sektörlere Kazandırılması projeleri kapsamında genetik kaynaklarımızdan çeşitli geliştirme çalışmaları yapıldı. Çalışmaların en önemli çıktılarından birisi de 236 çeşidi içeren Türkiyenin ilk Süs Bitkileri Kataloğu oldu.

 

 

Geofits of Turkey book which consisting as 3 volumes were published. As a result of 15 years of rigorous studies book aimed to introduce 981 varieties of 83 genuses from 13 families and also 103 species that can not be diagnosed. You can find bulb, seeds, fruit, portrait and macro photos of plants in the book. 

 


Paylaş: 

Diğer Haberler