TOHUM YETİŞTİRİCİLERİ İÇ ANADOLU BÖLGESİ İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) tarafından düzenlenen İç Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı 23 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da yapıldı.

TOHUM YETİŞTİRİCİLERİ İÇ ANADOLU BÖLGESİ İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) tarafından düzenlenen İç Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı 23 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da yapıldı.

Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret AKTAŞ, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Tohum Birliği (ECOSA) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş AKCAN, Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) Yönetim Kurulu Başkanı – TÜRKTOB ve ECOSA Yönetim Kurulu Üyesi Aykut HACIOĞLU, TÜRKTOB Yönetim Kurulu Üyesi Miktat OLGUN, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi (TTSM) Müdürü Ali ERDEN, Tohumculuk Dairesi Başkan V. Sezgin KARADENİZ, İç Anadolu Bölgesi’nden ziraat odası başkanları, muhtarlar ve çok sayıda tohum yetiştiricisi katıldı.

  • TYAB’ın Faaliyetleri ve Talepleri Neler ?

 

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer GÜLER, açılış konuşmasında tarımda ve tohumculukta AR-GE’ye önem verilmesi gerektiğini ifade ederek, genç çiftçilere ‘’Tarımdan, üretimden vazgeçmeyin’’ mesajını verdi.

TYAB’ın kurumsal yapısını tamamladığını ve tohum yetiştiricilerinin bürokratik işlerini kolaylaştıracak pek çok adım attıklarını anlatan GÜLER; ‘’ Tohum yetiştiricilerimizin diğer ülkelerdeki çiftçilerle daha iyi rekabet edebilmesi, işletme yönetimini bilen, ürün planlamasını yapan, işinde profesyonel olan çiftçiler olabilmesi için Uygulamalı Çiftçi Eğitim Merkezi projesi hazırlanmıştır. Bu çerçevede Bakanlığımız nezdinde yaptığımız girişimler sonuç vermiş, Türkiye’nin belirli yerlerinde ve UTEM de (Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi) üyelerimiz eğitime tabi tutularak sertifika almaları sağlanacaktır. Uygulamalı Çiftçi Eğitim Merkezi Projesi konusunda protokol yapılması aşmasına gelinmiştir.’’ şeklinde konuştu.

 

TYAB Başkanı GÜLER, konuşmasını özetle şöyle sürdürdü;

 

‘’TÜRKTOB ve diğer Alt Birlikler ile yapılan ortak çalışmalar sonucu yetiştiricilerimizin haklarının savunulduğu, tek taraflı olmayan, ürün bazlı örnek tip sözleşmeler hazırlanıp web sayfalarımızda yayınlanmıştır.

Bununla birlikte, yetiştiricilerimizin firmalar ile zaman zaman yaşadığı itilafların çözümü için sözleşmelere, TÜRKTOB Hakem Heyetinin yetkili kılınması ifadesinin eklenmesi gerektiği üyelerimize ve firmalara duyurulmuştur.

İhtisas Mahkemelerinin olmayışından dolayı hakimler sağlıklı kararlar veremeyebiliyorlar. Tohumculuk hatta tarım konusunda çok fazla bilgili olmayabiliyorlar. TÜRKTOB Hakem heyetindeki arkadaşlar konusunda uzman kişilerden oluşuyor. Onların kararları Tahkim Kurulu kadar etkili ve bozulmayan kararlar niteliğindedir.

Tohum Yetiştiricilerinin sıfır faizli kredilerin kullanılmasında yaşadığı sorunlar ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür. Bölgesel olarak bazı ürünlerin havza bazlı destekleme kapsamına alınması sağlanmıştır.

Halen uygulanmakta olan destekleme miktarlarına, tohum yetiştiricileri için ilave destek verilmesi, orijinal kademe tohumlar için ek yüzde 100 ilave desteğin yeniden uygulamaya konulması amacıyla Bakanlığımız ile çalışmalarımız devam etmektedir.

Destekleme ödemelerinin zamanında ödenmesi ve ithalatın ülke ihtiyaçlarına göre hasattan sonra yapılması amacıyla girişimlerde bulunulmuş ve Bakanlık onayına sunulmuştur.

Ekim normlarının artırılması için Bakanlığımızla ortak toplantılar yapılmış, özellikle buğday ekim normunun 25 kilograma çıkarılması konusunda mutabakat sağlanmıştır.

Hibrit ayçiçeğinde kuş zararının TARSİM Sigorta kapsamına alınması için yapmış olduğumuz resmi talebimiz Bilim Kurulu tarafından gündeme alınmış ve 2019 yılı izleme programına dâhil edilmiştir. Bu konuda Bakanlığımızca çalışmalar yapılmaktadır.

Tohumluk üretim maliyetlerinin yüksek oluşunda özellikle elektrik, gübre ve motorin fiyatlarının payı önemli yer tutmaktadır. Bu konuya ilişkin ilave destekleme çalışmalarımız da Bakanlık nezdinde devam etmektedir.

Tarımsal elektrikte çiftçilerimiz çok zor günlerden geçmekte, elektrik maliyetleri artmış ve dağıtım şirketlerinin inisiyatifine bırakılmıştır. Bu konuya acilen müdahale edilmelidir.

Tarımsal elektrikte yüzde 50 destekleme yapılmasına ilişkin çalışmalarımız ve ısrarcı girişimlerimiz devam etmektedir.

Ayrıca ticaret borsa tescil ücretlerinin kaldırılmasına ilişkin çalışmalarımız da devam etmektedir.

Ülkemiz ekonomisi için de önemli bir kayıp olan hasattan kaynaklı dane kayıplarının azaltılmasına ilişkin olarak belli yaşın üzerindeki Biçerdöverlere hurda indirimi, ÖTV muafiyeti yapılması için çalışmalarımız devam etmektedir.

Atıl durumdaki Kullanılmayan arazilerin tarıma kazandırılması ve iki farklı il sınırları içerisinde üretim yapan üyelerimizden ayrı ayrı belge istenmesi uygulamasının kaldırılarak tek belge ile işlemlerin yapılmasına yönelik başvurularımız gerekli yerlere iletilmiş, uygun görülmüştür.’’

 

  • Tohum Yetiştiricilerine Ek Destek Şart

 

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Tohum Birliği (ECOSA) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş AKCAN ise, tohum yetiştiricilerine ek destek verilmesinin şart olduğunu kaydetti.

2008 yılında 300 bin tonu bulmayan sertifikalı tohum üretimimin 2018 yılında 1 milyon tonu geçmesindeki en önemli paylardan birinin tohum yetiştiricilerinin olduğunu ifade eden TÜRKTOB Başkanı Savaş AKCAN, ‘’ Sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdiğimiz gibi, 2023 yılında 1.5 milyon ton sertifikalı tohum üretmek istiyorsak, girdi maliyetlerinin yükseldiği özellikle bu dönemlerde 45 bin tohum yetiştiricisinin ayrıca desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye’nin 2 milyon 850 bin ton tohuma ihtiyacı olduğunu söyleyen AKCAN, ‘’ Biz bunun 1 milyon 60 bin tonunu üretebiliyoruz. Bu yüzde 35 gibi bir orana denk geliyor. Üç yılda bir değişim uygulamasına göre baktığımızda ihtiyacımızı karşıladığımızı söyleyebiliyoruz. Ancak gelişmiş ülkelere baktığımızda oran yüzde 75 ila yüzde 85 arasında değişiyor. Demek ki yürüyecek daha çok yolumuz var. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığından destek taleplerimiz devam edecek.’’

TÜRKTOB’a bağlı 7 alt birliğin faaliyet alanlarının tamamını kapsayan tohumculuk sektöründe üretilen ürünler bazında toplam ithalatın 240 milyon dolar, toplam ihracatın 260 milyon dolar olduğunun altını çizen AKCAN, ‘’ Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez ihracat, ithalatı 20 milyon dolar geçti.’’ dedi.

 

  • ECOSA Daha Aktif Olacak

 

7 alt birliğin birbirleriyle ve TÜRKTOB ile olan aile birlikteliğinin her zamankinden daha güçlü olduğunu hissettiklerini anlatan AKCAN, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Tohum Birliği (ECOSA) hakkında da şöyle konuştu;

‘’ Değerli büyüklerimiz tarafından kurulan ECOSA’nın daha aktif olarak çalışması amacıyla, gerçekleştirilen Genel Kurul sonrası yedi alt birliğimizin başkanlarından oluşan yeni yönetim kurulu görevine başladı. Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (ECO) üyesi ülkeler olan Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, İran, Pakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan ile ilişkilerimiz bundan böyle Türkiye Tohumcular Birliği çatısı altında yürüyecek. Bu pazarlarda daha etkin ve yetkin olarak görev almak için mücadele edeceğiz.’’

  • Destekleri Artıracağız

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret AKTAŞ ise, tohumculuk sektörünün tarım içindeki stratejik öneminin farkında olduklarını, sektörel veriler incelendiğinde de sektörün başarısının ortada olduğunu kaydetti.

Bu başarının yetmeyeceğini vurgulayan AKTAŞ, ‘’ Eli taşın altında olan insanların karar mekanizmalarında daha fazla yer alması gerekiyor. Özel sektörün işin içinde olduğu ve özel sektörün bizleri yönlendirdiği bir sistemi işler hale getirmeliyiz. Devletin yapması gereken iş denetimidir. Haksız rekabeti engellemeliyiz. Türk tohumu markasını hep birlikte oluşturmalıyız. AR-GE ve kredi destekleri hariç olmak üzere bugüne kadar tohumculuk sektörüne 2 milyar TL’nin üzerinde destek vermişiz. Bu miktarı da yeterli görmüyoruz. Bütçe imkânları ölçüsünde destekleri artırmanın gayreti içinde olacağız. Üzerimize düşen ne varsa hep birlikte yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Ayrıca, ECOSA’nın TÜRKTOB yönetimine geçmesinden memnuniyet duydum.’’ şeklinde konuştu.

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) İç Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı katılımcıların sorunlarının ve çözüm önerilerinin gündeme geldiği soru cevap bölümüyle sona erdi.

 


Paylaş: 

Diğer Haberler