TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Duyuru

Her Yönüyle Büro Tescil Belgesi (BTB)

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Duyuru

1. BTB NEDİR?
“Büro Tescil Belgesi” gerçek veya tüzel kişilerin Peyzaj Mimarlığı mesleği hizmetlerini sunabilme yeterliliğinin TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından tescil edildiğini gösterir bir belgedir.

2. BTB GEREKLİ MİDİR?
Bir Peyzaj Mimarının Serbest Müşavirlik Mimarlık Hizmeti (SMMH) verebilmesi için öncelikle TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’na üye kaydı yaptırması ve Büro Tescil Belgesi alması gerekmektedir. Aksi takdirde Peyzaj Mimarlığı unvanını kullanamaz ve SMMH veremez.

3. KİMLER BTB ALABİLİR?
Büro Tescil Belgesi gerçek veya tüzel kişilere verilir. Peyzaj Mimarı üye bağlı olduğu şubeye başvurarak sahibi olduğu (en az Q hisse sahibi veya P mimar/mühendis ortaklığı) firma veya şirketi kendi üzerinden tescil ettirir.

4. BTB'NİN FAYDALARI NELERDİR?

HİZMET KALİTESİ: Peyzaj Mimarlığı Hizmetlerinin mesleki, bilimsel, teknik esaslarını, ülke ve meslektaş yararları yönünden gelişmesini, üretilen hizmetlerin Peyzaj Mimarları Odası standart ve yönetmeliklerin uygulanmasının sağlanmasıyla hizmet kalitesinin artması sağlanmış olur.

MESLEKİ DENETİM: Büro Tescil Belgesi ile Peyzaj Mimarları tescil ettirdikleri firma ya da şirketlerinin, kapasite ve yeterlilik açısından değerlendirilmesine esas olan kayıtları tutulmuş olur. Böylelikle haksız rekabet önlenmiş, gerçek veya tüzel kişilerin mesleki denetimi yapılmış olur.

PROJE TESCİLİ: Büro Tescil Belgeli müellifler projelerini TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’na onaylatarak, projelerinin en kolay yoldan tescil edilmesini ve proje üzerindeki tüm haklarının hukuki olarak korunması sağlanmış olur.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
13. Dönem Yönetim Kurulu


Paylaş: 

Diğer Haberler