TKDK DAN SÜS BİTKİSİ YETİŞTİRİCİLERİNE DESTEK

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), süs bitkisi yetiştiricilerine bina ve ekipman konusunda 250 bin Avro’ya kadar yüzde 50 oranında hibe desteği verecek.

TKDK DAN SÜS BİTKİSİ YETİŞTİRİCİLERİNE DESTEK

TKDK Aydın İl Koordinatörü Erhan Çiftçi, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi tedbiri kapsamında süs bitkisi yetiştiriciliğinde seraların inşası veya yenilenmesi ve gerekli ekipmanların satın alınmasına maksimum 250 Bin Avroya kadar yüzde 50 oranında hibe desteği verileceğini bildirdi. Aydın ili gibi elverişli coğrafi yapıya ve iklime sahip bir ilin süs bitkileri yetiştiriciliği açısından önemli potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Çiftçi, süs bitkisi yetiştiriciliğinin Aydında önemli gelir ve istihdam kapısı olabileceğini aktardı. TKDKnın, IPARD programı kapsamında süs bitkileri konusunda hibe desteklerinin verileceğini dile getiren Çiftçi, "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi tedbiri kapsamında Süs bitkileri yetiştiricileri TKDK tarafından sağlanan geri ödemesiz hibe desteklerden yararlanabilirler. Bu kapsamda Süs bitkisi yetiştiriciliği ve çiftlik bazında mikro ölçekli işleme ve paketleme tesisleri gibi destekleyici altyapıların oluşturulması desteklenecektir. IPARD hem çiftçi düzeyinde seralara ekipman alımını hem de küçük ölçekli kesme çiçek veya diğer süs bitkileri işleme tesislerinin kurulumunu finanse edecek. Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri, en az 5 bin Avro en çok 250 bin Avro dur. Faydalanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının yüzde 50sini kamu katkısı, diğer yüzde 50sini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle, uygun harcamaların yüzde 50lik kısmı geri ödemesiz hibe desteği olarak karşılanacaktır" dedi.

Destekten faydalanmak isteyen üreticilere uyarılarda bulunan Çiftçi, "Süs bitkileri yetiştiriciliği söz konusu olduğunda proje kapsamında sera büyüklüğü en fazla 10 Dekar, açık alan üretiminin büyüklüğü ise en fazla 20 Dekar olması gerekiyor. Depo binaları ve makine garajlarının inşaatı veya modernizasyonu, Süs bitkileri üretimi için bahçe ve tarla ekipmanlarının satın alınması, Seraların inşaası ve yenilenmesi (kısa ömürlü plastik dışında, yalnızca cam, uzun ömürlü plastik veya diğer materyallerden yapılmış seralar) ve gerekli ekipmanların satın alınması, sulamayla ilgili yatırımlar için, mevcut yetersiz sulama sistemlerinin su tasarrufu sağlayan yeni sulama teknolojisiyle değiştirilmesi şartıyla hibe desteği kapsamında olacaktır. Müteşebbisler ayrıca yapacak oldukları tüm yatırımlarda %50 geri ödemesiz hibe almalarının yanı sıra KDV, ÖTV, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gümrük Vergisi gibi vergilerden de muaf olacaktır" diye konuştu.

 


Paylaş: 

Diğer Haberler