TADAK 9. Toplantısı Yapıldı

Tarımsal Araştırma Danışma Kurulunun (TADAK) 9. toplantısı TAGEM Genel Müdürü Dr. Metin Türker Başkanlığında, 13 Aralık tarihinde Ankara Grand Mercure Otel ' de gerçekleştirildi.

TADAK 9. Toplantısı Yapıldı

TADAK Toplantısı, Bakanlık Merkez ve İlgili Birimleri, Üniversitelerin İlgili Fakülteleri, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), Özel Sektördeki Meslek Kuruluşları ve İlgili Sivil Toplum Kuruluş Temsilcilerinden oluşan yaklaşık 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, paydaşların görüş ve önerileri dikkate alınarak gıda güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması başta olmak üzere, ithalatın azaltılması, ihracatın artırılması, bilgi ve teknoloji geliştirilmesi, bitkisel ve hayvansal üretimin geliştirilmesi, sektörün öncellikli ihtiyaçlarının karşılanması ile kaynakların etkin ve yerinde kullanılması için yeni proje konuları belirlendi.

 

Toplantı, TAGEM Genel Müdürü Dr. Metin TÜRKER 'in açılış konuşmalarıyla başlayarak TAGEM Başarı hikâyeleri sunusuyla devam etti. Daha sonra 8. TADAK toplantısı önerileri kapsamında TAGEM Enstitülerinde gerçekleşen Ar-Ge faaliyetlere ilişkin gerçekleşmelere yönelik sunum yapıldı. Toplantının 2. oturumunda tüm katılımcılar önümüzdeki dönemde Ar-Ge konusunda beklentileri ve öncelikle yapılması istedikleri dile getirildi.

 


Paylaş: 

Diğer Haberler