SÜS VE TIBBİ BİTKİLER ÜRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULDU

Düzce Üniversitesinde doğadaki faydalı ve ekonomik bitkilerin ekonomiye kazandırılması için Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

SÜS VE TIBBİ BİTKİLER ÜRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULDU

Kurulan Merkezin başlıca faaliyet alanları arasında; Üniversite yerleşkesinde kurulacak Botanik Bahçesinde bitkisel biyolojik çeşitlilik, süs ve tıbbi bitkiler ile ilgili tüm alanlarda çalışmalar yapmak, ulusal stratejik plan ve hedefler çerçevesinde Türkiye bitkileri ve bitki örtüsü hakkında bilimsel araştırmalarda bulunmak gibi faaliyetler yer alıyor.

Merkezde Tıbbi Değeri Olan Bitki Taksonları Üretilecek

Yurt içi ve yurt dışındaki kurumlarla işbirliği yapmayı planlayan Merkez; çalışma alanlarında bilgiler toplamak, bunlardan teşhir ve değişim koleksiyonları meydana getirmek, materyal ve personel değişimi yaparak süs bitkilerinden yeni kültür varyeteleri ile tıbbi değeri olan bitki taksonlarının üretimini sağlamak gibi faaliyetleri de yürütecek.

Dünyadaki ve ülkemizdeki bitkilerin canlı olarak yetiştirildiği ve teşhir edildiği botanik bahçesi ile doğal bitkilerin, tohum, çelik, doku ve fidanlarından oluşan örneklerin saklandığı birimlerde hizmet verecek olan Merkez,  araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı ile bitkilerle ilgili konularda seminer, kurs ve konferanslar düzenleyecek. İlgili alanlarda yapılan bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapmayı da hedefleyen Merkez, ulusal veya uluslararası kaynaklarca desteklenen çalıştay, yaz okulu, doğa okulları gibi etkinlikler organize ederek katılımcılara sertifika vermeyi amaçlıyor.

Faydalı Bitkiler Ekonomiye Kazandırılacak

Ayrıca Üniversitenin ön lisans, lisans, lisans üstü ve birleştirilmiş öğretim programlarında yer alan ilgili ders ve uygulamalara materyal ve çalışma alanı desteği de sağlayacak olan Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi; ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki gençler başta olmak üzere, yöre halkının doğal yaşam, bitkiler, doğa sevgisi ve doğal yaşamın korunması konularında bilinçlendirilmesi hususunda eğitim çalışmaları yapacak.

 

Ülkemizde ve dünyada tıbbi bitki olarak kullanılan ve kullanım potansiyeli bulunan bitki taksonlarının üretimine katkı sağlayacak Merkez, doğada yayılan faydalı ve ekonomik değeri olan bitkilerin ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili çalışmalar gerçekleştirecek. Ülkemizdeki zengin bitki çeşitliliğinin ve nesli kaybolmakta olan bitkilerin korunması için ilgili kurumlarla işbirliği yapacak Merkez, yeni botanik bahçesi kurma konusunda danışmanlık hizmetleri de yürütecek.


Paylaş: 

Diğer Haberler