SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜNE ARAZİ DESTEĞİ

Süs Bitkileri Sektörüne Arazi Desteği Geldi, Üreticiler Arazi Bilgisine Erişim Kolaylığını Bekliyor.

SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜNE ARAZİ DESTEĞİ

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, hazine taşınmazlarının gerçek veya tüzel kişilere, süs bitkileri ve tıbbi-aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek üzere kiraya verileceğini bildirdi.

Osman Bağdatlıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, sektörün hayati sorunlarından biri olan üretim alanlarını geliştirme çabalarıyla ilgili bakanlıklara yaptıkları başvuruya olumlu yanıt aldıklarını söyledi. Osman Maliye Bakanlığının 24 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımladığı yönetmelikle, hazine taşınmazlarının gerçek veya tüzel kişilere, süs bitkileri ve tıbbi- aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek üzere kiraya verilmesinin yolunun açıldığı kaydetti.

Bağdatlıoğlunun açıklaması şöyle;

"Sektörümüzün hayati sorunlarından biri olan üretim alanlarını geliştirme çabalarımızla ilgili olarak, Bakanlıklarımıza yaptığımız başvurularımıza 24 mayıs 2017 itibariyle önemli bir olumlu cevap aldık. Maliye Bakanlığının 24 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımladığı Yönetmelikle, Hazine taşınmazlarının gerçek veya tüzel kişilere, süs bitkileri ve tıbbi-aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek üzere kiraya verilmesinin yolu açıldı. Süs bitkileri sektörü olarak bundan büyük bir mutluluk duyduk.

Hükümetin sektörümüze sağladığı bu teşvik; istikrarlı büyümemiz için çok önemlidir. Bu teşvik sektörün yatırım ve büyüme iştahını, ihracat motivasyonunu çok ciddi boyutlarda olumlu etkileyecektir. Bu etkinin verimli ve yaygın hale getirilmesi için şimdi yapılması gereken iş; sektörümüzün mukayeseli üstünlüğe sahip olduğu tüm şehirlerdeki hazine arazisi envanterine ulaşabilmemizdir. Böylece sağlanmış olan arazi kiralama desteği, üreticilerimizin uygun araziye erişiminin sağlanmasıyla bir anlam kazanabilecektir.

 Sektörümüzün içinde bulunduğu sorunları ve ihtiyaçlarını belirlemek, kapasitesini ve küresel rekabetteki gücünü istikrarlı bir şekilde arttırabilmek amacıyla son iki yıldır, tüm süs bitkileri sektöründeki üyelerimizi kapsayan bir alan araştırması yaptık. Diğer taraftan uzun geçmişe sahip sektörümüzün yapısal eğilimlerini ikincil verilere dayalı olarak da araştırdık. Hem ikincil verilerle, hem de bu alan araştırmasının sonucunda sektörümüzün sürdürülebilir büyümesinin önündeki en önemli engellerden birinin arazi yetmezliği olduğu ortaya çıktı. Yapılan çalışma sonucunda, süs bitkileri sektöründe faaliyet gösteren üretici ve ihracatçıların yüzde 37sinin hiçbir arazi mülkiyeti olmadan, yüzde 83ünün ise özel şahıslardan kiraladıkları ve sadece yüzde 7sinin kamudan kiraladıkları araziler üzerinde çalışmakta olduğu belirlendi. Arazi sorunu nedeniyle, sektörün hem kesme çiçek hem dış mekan üretiminde büyüyemediği ortaya çıktı.

Sektörümüzün temel sorunlarından biri de, herhangi bir destek ve teşviğe erişmede ciddi darboğaza sahip olmamız. Sektörümüzün yüzde 84ü, herhangi bir teşvikten yararlanmamakta. Mevcut destek ve teşvik politikasındaki bölgesel gelişmişlik ayırımı yerine, üretime uygun bölgelere uyumlu olarak politikalar geliştirmesi gerekiyor. Bu sayede sektörümüz, rekabetçi özelliklerini daha hızlı geliştirerek ihracatını da kısa süre içinde 3 katına çıkarabilecektir."


Paylaş: 

Diğer Haberler