Süs Bitkileri Platformu Ortak Deklarasyonu

TARIMSAL ÜRETİMDE ÇÖPE ATILAN TEK ÜRÜN SÜS BİTKİLERİDİR.” “1,1 MİLYAR TL’DEN FAZLA ZARAR EDİLEBİLİR.” “100 BİNLERCE AİLE İŞSİZ KALABİLİR.”

Süs Bitkileri Platformu Ortak Deklarasyonu

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, TMMOB Peyzaj Mimarları Odasının ortak açıklamasıdır. “TARIMSAL ÜRETİMDE ÇÖPE ATILAN TEK ÜRÜN SÜS BİTKİLERİDİR.” “1,1 MİLYAR TL’DEN FAZLA ZARAR EDİLEBİLİR.” “100 BİNLERCE AİLE İŞSİZ KALABİLİR.”

Dünya genelinde salgın haline gelen Corona Virüs (COVID-19) salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında yoğun iş gücü gerektiren ve en hassas tarımsal ürünleri üreten ‘Süs Bitkileri ve peyzaj` sektörü gelmektedir.

Salgın nedeni ile süs bitkileri ve mamullerinde kamu alımları ve perakende durma noktasındadır. Gümrük kapıları kapanmış ve ihracat çok kısıtlı bir hale gelmiştir.

Mart ayında başlayıp nisan, mayıs aylarında devam eden pazarlama süreci süs bitkilerinin harmanıdır. Yaklaşık dokuz ayda yapılan hazırlık, emek ve masraf bu üç aylık süreçte yapılacak satış içindir. Aylarca emek verilerek üretilen süs bitkileri sadece belli sezon ve günlerde satışa sunulabilmektedir. İşletmelerimizde ve seralarımızda hazır bekleyen ürünlerin, özellikle mevsimlik ve kesme çiçeklerin depolanma şansı yoktur. Üretimin en yoğun olduğu bu dönemde ürünler satılamayarak çöpe atılma durumunda kalmıştır, Yüzde yüze yakın iş kaybı olmuştur.  

100 binlerce ailenin geçimini sağlayan sektörümüzdeki işletmelerimiz çok zor durumdadır. Süs bitkileri ve peyzaj sektörü acilen desteklenmezse bu durum ciddi sosyo-ekonomik sonuçlar doğuracaktır: 

 • Corona virüs (Covid-19) sebebiyle bugüne kadar zayi olan üretim değeri yaklaşık 1.1 milyar TL`dir. Her gün çöpe milyonlarca bitki atılmaktadır. Süreç böyle devam ederse önümüzdeki 3 ay içinde zayi olacak üretim değeri yaklaşık 2,5 milyar Türk Lirasını bulacaktır.

 • Sektörümüzde işletmelerimizin p`i kapanacak, sektör durma noktasına gelecek ve ithalat artacaktır. Önümüzdeki yıllarda ülkemizde ithal ürünlerde artış olacak ve ihracatçı konumumuzu kaybedeceğiz.

 • 100 binlerce kişi ve onların aileleri iş kaybına uğrayacaktır.

 

SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ TALEPLERİ

 1. 518 Seri No`lu Vergi Usul Genel Tebliği ile mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin Mart-Nisan ve Mayıs/2020 Dönemlerine ait vergi ödevleri ertelenmiştir. Maalesef süs bitkileri ve peyzaj sektörü bu kapsama girmemektedir.518 sayılı Gergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen mücbir sebep kapsamına süs bitkileri ve peyzaj sektörünün de alınması başlıca talebimizdir.

 2. Süs bitkileri ve peyzaj sektörününkamu ve özel bankalara olan kredi borçları en az bir yıl süreyle, faizsiz olarak ertelenmelidir. Tarımsal işletmelere kolay erişilebilir, ipoteksiz, KGF benzeri faizsiz ya da çok düşük faizli ve iki yıl geri ödemesiz uzun vadeli kredi verilmelidir. Süs Bitkileri sektöründe "Üretime Devam Kredisi" hızla hayata geçirilmelidir.

 3. Pazarlanma şansı kalmayan ürünler için mücbir sebep kapsamında bir "CoronaVirüs Tazminatı" ödenmeli ve süs bitkileri tarımsal destek kapsamına alınmalıdır. 

 4. Nakliyedeki maliyetler maalesef çok yükselmiştir. Bu da hali hazırda minimum düzeyde devam eden ihracatımız için sıkıntı yaratmaktadır. İthalatçılarımızla sezon başında sabit fiyatlarla satış gerçekleştirilmiştir. Süs bitkileri ürünlerinde yurtdışı pazar paylarımızı koruyabilmek için, fahiş artan, uçak kargo bedelleri devletçe karşılanmalı, karayolu nakliyesinde yaşanmakta olan hızlı maliyet artışları için ilave destek sağlanmalıdır.

 5. KDV oranı  % 8`e düşürülmelidir.

 6. Sektörümüzün hasata hazır ürünlerini, özellikle yerel yönetimler ve zincir marketler başta olmak üzere kuruluşların satın alması hayati önem taşımaktadır. Ayrıca içişleri bakanlığının genelgesiyle pazarlarda çiçek satışı da yasaklanmış durumdadır. Yaklaşan anneler günü de göz önüne alınarak üretici elindeki ürünlerien az maliyet fiyatına satmasına imkan sağlayacak pazarlama kanalları açılmalıdır. Böylece sektörün ayakta kalmasına katkı sağlarken diğer taraftan çiçek dağıtılan insanlarımıza mutluluk ve motivasyon desteği sağlanmış olacaktır. Örnekleri tüm Avrupa ülkelerinde uygulanmakta ve insanlar üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır.

 7. Açılacak tüm kamu ve yerel yönetim ihalelerinde yerli üretim bitkilerin kullanılması zorunlu tutulmalıdır.

 8. Ekim 2017`de yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile yapı ruhsat aşamasında peyzaj proje şartı yurt genelinde uygulanmalıdır. Böylelikle peyzaj ve süs bitkileri sektöründe artacak istihdam ve katma değer ile sektör daha da büyüyerek ihracata yönelik adımlarını daha kolay atacaktır.


Paylaş: 

Diğer Haberler