PEYZAJ MİMARLIĞI 5. KONGRESİ ÇALIŞMALARINA START

3 yılda bir yapılan Peyzaj Mimarlığı kongrelerinin beşincisi bu yıl 14-17 Kasım 2013 tarihleri arasında Adanada gerçekleşecek.

PEYZAJ MİMARLIĞI 5. KONGRESİ ÇALIŞMALARINA  START

 Düzenleme Kurulu başkanlığını Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Öğretim Üyesi ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 2. Başkanı Yrd.Doç.Dr. Mustafa Artar'ın yaptığı 5. kongrenin ana teması "Dönüşen Peyzaj" olarak belirlendi.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 5. Peyzaj Mimarlığı Kongresi’ni  “Dönüşen Peyzaj” temasıyla, 14-17 Kasım 2013 tarihleri arasında Adana’da  gerçekleştirecek. Düzenleme Kurulu başkanlığını Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Öğretim Üyesi ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 2. Başkanı Yrd.Doç.Dr. Mustafa Artar'ın yaptığı 5. kongrenin ana teması "Dönüşen Peyzaj" olarak belirlendiKonu ile ilgili açıklama yapan Artar; “5. Peyzaj Mimarlığı Kongresi’nin amacı, ülkesel ölçekte peyzajın/ kamusal alanların hızlı dönüşümünün mekânsal, sosyal, politik ve kültürel dinamiklerinin birlikte değerlendirilmesi, sorgulanması ve geleceğe doğru atılacak adımların ortaya konulmasıdır. Dönüşümün farklı aktörlerini, farklı meslek alanlarından katılımcıları, yerel yönetim ve merkezi hükümet temsilcilerini 5. Kongrede buluşturmak ve dönüşen peyzaj(lar) çerçevesinde “mevcut durum tespiti” yapmak ana hedefimizdir. Anlamaya/sorgulamaya yönelik bir kurgu ile 5. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, dönüşüm olgusunu sektörler arası bir yaklaşımla ele alacaktır. 5. Peyzaj Mimarlığı Kongre’sinde, yeni yasa değişiklikleri ile ülke peyzajları üzerinde sermayenin küreselleşmesi ile dönüşümün hız­landığı, piyasa mekanizmasının küresel ölçekte egemenlik kazan­dığı günümüzde, devletin ulusal kalkınma yaklaşımını, planlama/ tasarım sürecini ve yetki paylaşımını, uygulamalarda sektörlerinin yeni rolünü, kır-kent ilişkisini, yatırım politikaları sonucunda doğal ve kültürel peyzajlar üzerinde oluşabilecek değişim/dönüşüm süreçlerini ve farklı ölçeklerde yaşanan peyzaj karakteri değişimini birlikte tartışmak ve deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. 14-17 Kasım 2013 tarihleri arasında Adana’da Çukurova Üniversite’sinin ev sahipliliğinde gerçekleştirilecek olan 5. Kongre’de, Dönüşen Peyzajın farklı boyutlarını sizlerle ortaya koymak, değerlendirmek ve gelecek için adımlarımızı birlikte atmak üzere, bir arada olmak dileğiyle sizleri kongreye katkı sunmaya davet ediyoruz” dedi.


Paylaş: 

Diğer Haberler