Peyzaj Mimarları Yaşanabilir Dünya için Çalışıyor

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Dünya Çevre Günü kapsamında yaptığı açıklamada; daha yaşanabilir bir gezegen için çalışmaya devam edeceklerini ve peyzaj mimarlığının ekosistemin korunması için çok önemli olduğunu belirtti.

Peyzaj Mimarları Yaşanabilir Dünya için Çalışıyor

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Dünya Çevre Günü kapsamında yaptığı açıklamada; daha yaşanabilir bir gezegen için çalışmaya devam edeceklerini ve peyzaj mimarlığının ekosistemin korunması için çok önemli olduğunu belirtti.

Yaşanabilir bir dünya için

Dünya Çevre Günü’nün bu yılki teması “Ekosistem Restorasyonu" ve bu yılki Dünya Çevre Günü`nün ev sahipliğini Pakistan yapıyor. Peyzaj Mimarları Odası tarafından yapılan açıklamada; “Tarım devrimi ile başlayan antroposen etki, sanayi devrimi ile hız kazanmış, günümüze ise sonuçları iklim krizi olarak yansımıştır. İnsan etkisi ile bozulan ekosistemler, geri dönülemez boyutlara ulaşmıştır. Fakat buna rağmen umut hala bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından 2021 Dünya Çevre Günü`nde Ekosistem Restorasyonu On Yıl girişimi başlatılmaktadır. Bu girişim ile tarım, kent, okyanus, tundra vb her türden ekosistemin restrore edilerek canlı varlığını artırmayı hedeflemekte, biyoçeşitlilik ve dengeli bir ekosistem kurulması için acil eylem planlarını uygulama koymaya başlamaktadır.” denildi.

Ekosistemler korunmalı

Oda, yakın dönemde yapılan çevre tahribatlarını ve buna bağlı yaşanan çevre felaketlerini hatırlatırken, her canlının yaşama hakkı olduğunu ifade etti. Önlem alınmazsa artarak devam edecek olan çevre felaketlerini büyük ölçüde önlenebilir olduğu vurgulandı. Kent ekosistemine değinilen açıklamada; “Peyzaj Mimarlığı; modernizm, hızlı sanayileşme ve nüfus artışı etkisiyle bugün karşı karşıya kaldığımız çevre sorunlarına karşı ihtiyaç duyulan çözümleri sunmaya çalışmaktadır. Kentlerde ortaya çıkan biyolojik atıkların geri dönüşümü, erozyon kontrolü, yeşil altyapı ve ulaşım güzergahları gibi birçok konuda ekolojik kaygılarla hareket ederek farklı bir mühendislik yaklaşımı ortaya konması peyzaj mimarlığı disiplini çalışmalarını içermektedir. Tüm ekosistemlerin korunması konusunda çaba sarfeden önemli meslek disiplinlerinden birisi ve belki en önemlilerinden birisi de şüphesiz peyzaj mimarlığıdır. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak daha yaşanabilir bir gezegen için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü yaşam, tüm farklılıklar birlikte uyum içinde yaşadığında yaşamdır.” denildi.


Paylaş: 

Diğer Haberler