Peyzaj Mimarları Odası'ndan "Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği" hakkında açıklama yapıldı.

Peyzaj Mimarları Odası tarafından "PEYZAJ MİMARLARININ MESLEKİ HAKLARINA MÜDAHALE EDEN ORMAN BİTKİ PASAPORTU YÖNETMELİĞİNE HAYIR!" başlığında bir basın açıklaması yapıldı.

Peyzaj Mimarları Odası'ndan

Peyzaj Mimarlarının mesleki hak ve yetki alanlarına doğrudan müdahale eden Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği`ne, Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde ilgili alana ilişkin çalışma yürüten akademisyenlerden alınan görüşler neticesinde 29.09.2016 tarihinde; gerekçelerimiz sıralanarak yürütmenin durdurulması ve ardından yönetmeliğin iptali davası açılmıştır.
 
Odamız tarafından 31.07.2016 tarih, 29787 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren "Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği"nde yer alan ve Peyzaj Mimarlarının mesleki hak ve yetki alanlarına doğrudan müdahale eden yönetmeliğe; Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde ilgili alana ilişkin çalışma yürüten akademisyenlerden alınan görüşler neticesinde 29.09.2016 tarihinde; gerekçelerimiz sıralanarak yürütmenin durdurulması ve ardından yönetmeliğin iptali davası açılmıştır. 
 
Odamız tarafından açılan davada; doğrudan Orman Bitkisi üretimi sınırlarını aşan türlerin yer alması ve ortakçıl bir alan olan bitki materyali üretimi sektörünün tekelleştirmeye yönelik bir algı oluşturulduğu;
 
Öyle ki; örnek olarak "Agave americana" isimli bitkinin bir orman bitkisi olarak değerlendirildiği, söz konusu bitkinin orman bitkisi olarak yetiştirilmesinin gerekliliğinin bilimsel ve teknik verilerden yoksun olduğu, yer örtücü olarak kullanılan ve süs bitkisi olarak üretimi yapılan türlerin dahi "Orman Bitkisi" olarak tescil edilmeye çalışıldığı anlaşılmıştır. 
 
Dava metninde sıralanan gerekçeler ışığında açılan davamıza 10 Şubat 2017 tarihinde Orman Mühendisleri Odası tarafından müdahil olunma talebi yapılmış, 17 Şubat 2017 tarihinde ise öncelikle dava açma ehliyetimizi sorgulayan bir savunma yapan Orman Genel Müdürlüğü, sonrasında itirazlarımızı ilettiğimiz metinde geçen gerekçelerimizi asılsız bulmuş, "Cortaderia selloana, Calluna vulgaris, Capparis Spinosa, Daphne spp., Cistus spp, Geranium, Hyacinthus orientalis, Agave americana" gibi türlerin orman bitkisi olduğunu yinelemiştir. 
 
Türkiye`nin ormanlarını doğal bitki varlığıyla koruyup, geliştirmek ve yarınlara bırakmak gibi asli görevi bulunan "Orman Genel Müdürlüğü"nü söz konusu yönetmeliğin iptali için gerekli işlemleri yapması yönünde bilimsel ve hukuksal olarak ciddiyete davet ediyoruz. 
 
İlgili yönetmelikle doğrudan "Orman Mühendis"lerinin çalışma alanına gönderme yapılması ve kuruluş amacı; "Ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ormanların orman ekosistemi yönetimi yaklaşımıyla korunması, genişletilmesi, işletilmesi ile ormanların su üretimi, sosyal, kültürel ve benzeri fonksiyonel yararlarının topluma sunulması amacıyla, her türlü teknik ve bilimsel çalışmalar yaparak bu hususlarda resmi merciler ve diğer ilgili kuruluşlara teklif ve yardımlarda bulunmak" olan Orman Mühendisleri Odası`nı, süs bitkisi sektörünün rantına sahip olmayı hedefleyen yönetmelik değişikliğinin tarafı olmak için yapmış olduğu davaya müdahillik talebinden vazgeçmeye, mesleki hak ve yetki alanımıza doğrudan bir tecavüze yeltenen bu uygulamanın tarafı olan dost kuruluşları dayanışmaya çağırıyoruz. 
 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
13. Dönem Yönetim Kurulu  

 


Paylaş: 

Diğer Haberler