Peyzaj Mimarları Haklarını Geri Aldı

Kamuda çalışan peyzaj mimarlarının yaşadığı hak mahrumiyeti yapılan düzenleme ile giderildi. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası'nın yoğun çalışmalarıyla peyzaj mimarları haklarını geri aldı.

Peyzaj Mimarları Haklarını Geri Aldı

Kamuda çalışan peyzaj mimarlarının yaşadığı hak mahrumiyeti yapılan düzenleme ile giderildi. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası'nın yoğun çalışmalarıyla peyzaj mimarları haklarını geri aldı.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü`nün 09.01.2021 tarihinde yayınladığı genelge ile kamuda çalışan peyzaj mimarlarının tavan ücreti ve statüsü değiştirilerek, kamuda çalışan peyzaj mimarı meslektaşlarımızın aldıkları ücretler ve ek ödemeleri düşürülmüştü.

Genelgenin yayınlanmasından itibaren TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 14. Dönem Yönetim Kurulu olarak konunun muhatabı tüm kamu kurum ve kuruluşları ile konunun çözümüne yönelik çalışmalar başlattı.

Peyzaj mimarlarının yaşamış olduğu mağduriyet ve mesleğin karşı karşıya bırakıldığı haksızlık net bir biçimde yetkili mercilere hem yazılı hem de karşılıklı görüşmeler ile anlatıldı ve talepler dile getirildi.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 1 Mart tarihli yazısı ile Peyzaj Mimarlarının 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun kapsamında olmalarından dolayı, peyzaj mimarlarının mimar kadrolarında istihdamının hizmet gerekleri çerçevesinde kurumların takdiri ile yapılabileceğine karar verilmiştir.

Mimar ve mühendis kadrolarında çalışan peyzaj mimarları, diğer mimar ve mühendisler ile aynı haklara sahip çalışmaya devam edeceklerdir. Kadrosu “Peyzaj Mimarı” olanlar genelgeden kaynaklı yaşamış oldukları ücret hak kayıpları da Bakanlığın yazısı ile giderilmiş olup 1 Mart tarihi itibari ile kadrosu mimar ve mühendislerle eş değer ücret olacak şekilde düzeltilmiştir.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından yapılan açıklamada: “Yaşadığımız bu yoğun süreçte başta T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ve Bakanlık yetkilileri, T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Sayın Yakup Tekin ve Bakanlık yetkilileri, YÖK Başkanlığı yetkilileri ve TMMOB Yönetim Kurulu olmak üzere; Odamız örgütlülüğü içerisinde yer alan tüm şube ve temsilcilik yöneticilerine, PEMKON Dönem Başkanlığı nezdinde tüm değerli bölüm başkanlarımıza ve hocalarımıza, sektörel derneklerimize, sorunun çözülmesinde gerek ilgili kamu kurumları gerek Odamızla yürüttükleri çalışmalar ile çözüme çok değerli katkıları olan meslektaş milletvekillerimiz Samsun Milletvekili Sayın Çiğdem Karaaslan, İstanbul Milletvekili Sayın Eyüp Özsoy’a teşekkür ederiz. Ayrıca bu süreçte Odamızın yanında duran tüm meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunarız…” denildi.

 


Paylaş: 

Diğer Haberler