ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI AZERBAYCAN DA “BODAR PROJESİ” TOPLANTILARINA KATILDI

OMO Azerbaycan’da 17 - 20 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen BODAR ( Bozuk Ormanların ve Diğer Alanların Restorasyonu ) Projesi Toplantılarına katılım gerçekleştirdi.

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI AZERBAYCAN DA “BODAR PROJESİ” TOPLANTILARINA KATILDI

OMO Azerbaycan’da 17 - 20 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen BODAR ( Bozuk Ormanların ve Diğer Alanların Restorasyonu ) Projesi Toplantılarına katılım gerçekleştirdi. Oda heyeti 3 gün boyunca devam eden toplantılara eksiksiz katılımda bulundu.

OMO Azerbaycan’da BODAR(Bozuk Ormanların ve Diğer Alanların Restorasyonu) Projesi Toplantılarına katılım da bulundu. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkan Hasan Türkyılmaz, YKÜ Özgür Balcı ve Dış İlişkiler Danışmanı İsmail Belen toplantılarda hazır bulundu.

18.09.2019 tarihindeki ilk toplantıda FAO Ortaklık ve İrtibat Ofisi Teşkilatı Başkanı Melek Çakmak, Doğal Kaynaklar Programı Başkanı Bariz Mehdiyev, Proje Asistanı Ms. Narmin Aliyeva ve Azerbaycan Tabi Servetler ve Ekoloji İşçileri Sendikası Başkanı Telman Quliyev’de katılımlarıyla ziyaret edildi.

FAO’daki Görüşme Sonrası Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ziyaret edildi ve Orman Genel Müdürü Ağaqardaş Qaraşov, Bakan Müşaviri Xalil Ramazanov ile görüşmeler yapıldı.  Yapılan görüşmelerde projenin süreci hakkında görüşülerek ve çeşitli sebeplerle bozulmuş - degrade olmuş bir orman alanının seçilerek o alanın restorasyonu için proje hazırlanması konusunda anlaşma sağlandı.

Projenin temel özellikleri genel anlamda şu şekildedir; Bozulmuş Ormanların ve Restorasyon İhtiyacı Olan Diğer Alanların Belirlenmesi, Teknik Kapasite Geliştirme ve Ormanlar ile Diğer Alanların Sürdürülebilir Kullanımı Konusunda Eğitimler, Atölye Çalışmaları, Çalışma Gezileri vb.

Başlangıç toplantısında OMO,  FAO ve Azerbaycan Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı. 18 Eylül’de yapılacak olan Çalıştay’da mekan seçimi belirlenip, 19 Eylül’de arazi incelemesi yapılmasına karar verildi. 20 Eylül’de ise Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Muxtar Babayev görüşülüp proje onayı alınarak, proje yazımına başlanılması kararı alındı.

19.09.2019’da yapılan ziyaretler ise şu şekilde gerçekleşti; 

Kısa adı BODAR olan projenin yazımı öncesinde OMO misyon ziyaretinde bulundu. Oda heyeti Azerbaycan T.C. Bakü Büyükelçisi Sayın. Erkan Özoral'u ziyaret ederek, ülkede bulunuş gayeleri hakkında bilgi verdi. Bu ziyaretin akabinde Oda’nın 2018 yılında ikili işbirliği protokolu imzalamış olduğu Azerbaycan EKO-İŞ sendikası Genel Başkanı Telman Quliyev'i Sendika Genel Merkezinde ziyaret etti.

Yine aynı tarihte BODAR Azerbaycan Çalıştayı Yapıldı. Bozuk Ormanların ve Diğer Alanların Restorasyonu Projesi yazımı işi kapsamında, iş tanımında yer alan “stakeholder workshop” ve diğer faaliyetler gerçekleştirildi.  Bu çerçevede 18 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 10:00-13:00 arasında Azerbaycan Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde bir çalıştay yapıldı ve bu çalıştayda kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Çalıştay öncesinde Genel Müdür Ağaqardaş Qaraşov ve FAO Azerbaycan yetkilileri ile yapılan görüşmeler çerçevesinde, İsmet Musayev çalışmalara destek olmak üzere görevlendirildi.

Toplantının 20.09.2019 tarihinde gerçekleşen bölümünde ise;

BODAR Azerbaycan saha incelemesi yapıldı. Azerbaycan için hazırlanan iş seyahatinde 19 Eylül 2019 Perşembe günü için saha incelemesi öngörüldü. Bunun için başlangıç toplantıları ve paydaş çalıştayında konu müzakere edilerek proje pilot sahası için önerilecek yerler belirlendi.

Ardından Orman Genel Müdürü Ağaqardaş Qaraşov tarafından konu Bakan Muxtar Babayev arz edilerek ön onayı alındı. Bu çerçevede 19 Eylül 2019 sabahı Bakü’ den güneye doğru hareket edildi. Bu incelemede;

Celilabad rayonu Alaşar ve Beçirovan, Asar rayonu Şahağacı, Lenkaran’ ın Haftani köyü,

Masallı’ nın ise Vil?ş Su Anbarı etrafındaki potansiyel alanlar incelendi.

Neticede Masallı rayonu Yelağacı, Tatyon, Zuvand köylerinin etrafında bulunan, Masallı şehir merkezine yaklaşık 10 km mesafedeki bir alanın bu proje için uygun olduğu tespit edildi.

Tespit edilen yerle ilgili OMO ekibi tarafından ise şu şekilde bilgilendirme yapıldı;

Tespit edilen bölge Yeyankend ve Tatyanoba köylerine yakın bir mesafede. Orman idaresi olarak Masallı Bölgesi, Masallı merkez, Yeyankend Meşebeyliği hudutları içinde kalmaktadır.

Burada çeşitli nedenlerle ormanların tahrip edildiği, toprak şartlarının iyi olmasına rağmen otlatma baskısı nedeniyle verimli bir orman formu oluşmadığı, yer yer toprak kaymaları olduğu, mevcut bitkilerin çalı formunda kaldığı gözlendi.

Diğer taraftan “Bozuk Ormanların ve Diğer Alanların Restorasyonu” projesi konseptine uygun olarak burada çeşitli faaliyetler yapılabileceği,

Bu meyanda; düzensiz ve kontrolsüz hayvan otlatmasının sahanın etrafının uygun şekilde koruma altına alınması ile önlenebileceği, bu sayede tahrip edilmiş doğal bitki ve ağaç türlerinin yeniden gelebileceği,

Uygun yerlere hızlı gelişen türlerle ağaçlandırma yapılabileceği, bu sayede Azerbaycan’ ın sanayi odunu ihtiyacı için örnek mahiyette destek olunabileceği, Masallı’ nın mobilya merkezlerinden birisi olduğunda bunun daha önemli olduğunun görüleceği,

Bazı yerlerde meyve veren türlerle (ceviz, elma, armut vb.) ağaçlandırma yapılabileceği, uygun alanlarda rekreasyon ihtiyacının karşılanmasına matuf tedbirler alınabileceği,

Uygun yerlerde ormanların ve ağaçların önemimin başta öğrenciler olmak üzere kamuoyuna anlatılmasını destekleyici çeşitli tesisler kurulabileceği,

Yakındaki Vilaş Su Ambarının planlamalarda dikkate alınabileceği değerlendirilmiştir.

OMO 3. günün son ziyaretini de Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Servetler Bakanı Muxtar Babayev’i ziyaret etti.

Oda heyeti BODAR, “Bozuk Ormanların ve Diğer Alanların Restorasyonu” projesi kapsamında Bakan Beyi ziyaret ederek hem projeyi anlatma hem de Orman Mühendisleri Odası’nı ifade etme fırsatı buldu.


Paylaş: 

Diğer Haberler