OMÜDE 2. BİTKİ KORUMA KONGRESİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) “II. Bitki Koruma Öğrenci Kongresi” düzenlendi.

OMÜDE 2. BİTKİ KORUMA KONGRESİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) “II. Bitki Koruma Öğrenci Kongresi” düzenlendi.


OMÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü ve bölümün son sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen “II. Bitki Koruma Öğrenci Kongresi”, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Bozoğlu, Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celal Tuncer, bölümün öğretim elemanları ve çok sayıda öğrencinin katılımı ile gerçekleşti. Geleneksel hale gelmesi planlanarak ikincisi yapılan “Bitki Koruma Öğrenci Kongresi”yle, meslek hayatına adım atmak üzere olan Bitki Koruma Bölümü mezunu Ziraat Mühendisi adaylarına, öğretim süreleri boyunca kazandıkları bilgi, beceri ve tecrübelerini sunma imkanı sağlandı. Öğrenciler böylece; akademik bilgi düzeyleri ile pratiğe yönelik becerileri konusunda bir birliktelik sağladılar. Çağımızın gerektirdiği teknik bilgi ve birikimin öneminin vurgulandığı kongrede; günümüz ve ülkemiz tarımsal üretiminde önemli bir yer tutan bitki koruma hizmetleri üzerinde stratejik düşünme becerilerinin kazandırılması ve öğrencilerin bu kazanımı meslek hayatlarında prensip haline getirmeleri gerektiği üzerinde duruldu.
Ziraat Fakültesi Fahrettin Tosun Konferans Salonu’nda düzenlenen, mezun durumundaki Bitki Koruma Bölümü öğrencilerinin bitirme tezi çalışmalarının bir araya getirilmesi ile hazırlanan kongrede 2 gün boyunca 8 oturum yapılarak, 35 sözlü bildiri sunuldu. Kongreye bu yıl ilk defa Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nden de öğrenciler katıldı. Iğdır’dan katılan öğrenciler 2 sözlü bildiri sundular.
Sunulan 35 sözlü bildirinin 20’si fitopatoloji, 15’i ise entomoloji çalışma alanlarında yapıldı. Fitopatoloji alanında; 10 viroloji, 5 mikoloji, 3 bakteriyoloji ve 2 herboloji, entomoloji alanında ise; 9 genel entomoloji, 3 akaroloji ve 3 nematoloji alt disiplinlerde sunumlar yapıldı. Fitopatoloji alanında ağırlıklı konular arasında özellikle Samsun ve bölge illerini kapsayan virüs-viroid, fungal, bakteriyel kaynaklı hastalık etmenleri, bunların başta sebzeler olmak üzere bazı hububat ve meyve ağaçlarında meydana getirdikleri hastalıkların belirlenmesi ile bunlara karşı uygulanacak mücadele yöntemleri hakkında geniş bilgiler sunulurken; çeltik ve buğday gibi önemli tarım ürünü alanlarında problem olan yabancı otlar ve bunların kimyasal mücadelesine yönelik uygulamalar hakkında da detaylı bilgi verildi. Entomoloji alanındaki bildirilerde ise özellikle Samsun ilinde ve Karadeniz kuşağında yaygın olarak üretimi yapılan bitkiler konumundaki fındık ve lahanada sıklıkla karşılaşılan belli başlı zararlı böcek, akar ve nematodlar hakkında bilgiler sunuldu. Özellikle bu organizmalar ile mücadele stratejileri ve biyolojik mücadele gibi farklı yaklaşımlar değerlendirildi.
Sunulan bildirilerde “Adli Entomoloji”, “Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerin Bitki Koruma Amaçlı Kullanımı”, “Bitki Aktivatörleri”, “Bitkilerde Hatalı Pestisit Kullanımında Kaynaklanan Problemler”, “Bazı Arthropodların ve Yılanların İnsanlar Üzerindeki Etkileri ve Tedavi Yolları” gibi farklı konular yer aldı.

Son sınıf öğrencileri tarafından başarı ile hazırlanmış olan bitki koruma uygulamalarında günden güne önemini artan biyolojik mücadeleye yönelik; “Domateste kök-ur nematoduna karşı siyah ve yeşil çayın etkisi”, “Endofit fungusların buğday tohumunun gelişimindeki etkileri”, “Potasyum bikarbonatın Penicillium expansum’a karşı antifungal etkisinin belirlenmesi”, “Amerikan Beyaz Kelebeği Üzerine Bazı Biyopreparatların Araştırılması” gibi konu başlıklarını içeren çalışmalar da sunuldu.
Ziraat mühendisliği öğretimine, özellikle lisans düzeyinde sağladığı katkının çok önemli olduğunun vurgulandığı Kongre sertifikaların verilerek, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.


Paylaş: 

Diğer Haberler