Mimarlık Fakültelerinde Mesleki Yeterlilik

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi MİDEKON Genel Kurulu’na katıldı.

Mimarlık Fakültelerinde Mesleki Yeterlilik

Mimarlık Fakültesi Dekanları Konseyi (MİDEKON) Genel Kurulu, Peyzaj Mimarları Odası Danışma Kurulu üyelerinin de katılımıyla 21 Şubat 2020 Cuma günü İstanbul`da gerçekleşti. Oda Yönetim Kurulu’nun Temsilen Oda Genel Başkanı Ayşegül Oruçkaptan ve 2. Başkan Yasin Otuzoğlu ve İstanbul Şube Başkanı Murat Çelik ile Yazman Üyesi Faruk Dığış katılıdı.

Mimarlık Fakültelerinde açılacak Bölümler ile ilgili olarak mesleki yeterlilikler çerçevesine dayalı, nitelikli eğitim verilebilmesini sağlamaya yönelik asgari koşulların tanımlanması üzerinde görüşüldü. Ayrıca öğrencilere verilecek eğitim gereği olan çizim stüdyolarındaki (atölye) sayıların ve bu stüdyoların asgari şartlarının tanımlanması gerekliliği konuşuldu.

Genel kurul gündeminde görüşülen bir diğer madde de 4 yıllık eğitimin, mesleki yeterlilikler çerçevesinde yeterli olup olmadığının yeniden sorgulanması ve diğer ülkelerde var olan örneklere dayalı şekilde, mezuniyet sonrası zorunlu mesleki staj, sınav vb. koşullarının tanımını gerekli kılacak düzenlemenin getirilmesi üzerine oldu.


Paylaş: 

Diğer Haberler