MACODESU 2015

MACODESU 2015

 

 

Karadeniz Teknik Üniversitesinin düzenlediği MACODESU 2015 uluslararası organizasyon yurt içi ve yurt dışından ağırlıklı olarak Peyzaj Mimarlığı meslek disiplininden olmak üzere çok farklı meslek disiplinlerinden bilim adamlarını bir araya getirdi.

Balkan Çevre Topluluğu (Balkan Environmental Association/BENA) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (K.T.Ü.) (Orman Fakültesi ve Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi) ile Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün 18-20 Eylül 2015 tarihleri arasında ortaklaşa düzenledikleri "1st International  Conference on Sea and Coastal Development in the frame of Sustainability" (Macodesu2015) /1.Sürdürülebilir Deniz ve Kıyı Alanları Gelişimi" başlıklı Uluslararası Konferansın yürütücülüğü, K.T.Ü. Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından gerçekleştirilmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezinde, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner Demirelin kongre başkanlığını üstlendiği ulusal ve uluslararası ölçekte bilim adamlarının katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, gerek ülkemizdeki gerekse de dünyadaki deniz ve kıyısal alanlardaki sürdürülebilir gelişim üzerinde bilimin ulaştığı çalışmalar değerlendirilmiştir. Ayrıca, ülkemizde kamu ve özel sektör olmak üzere deniz ve kıyısal alanlara yönelik birçok projenin kurgulandığı ve hayata geçirildiği bilinmekte olup bu projelerin bilimsel veriler ölçülerinde hazırlanması  ve ortak aklın ürünü olması halinde doğal dengenin korunabileceği ve deniz ve kıyısal alan gelişiminin bu noktada olumsuz etkilenmesinin önlenmesinin mümkün olabileceği görüşü kongre sonrası ortaya konan görüşlerin temelini oluşturmaktaydı. 

Son yıllarda tüm Dünyada artan doğal kaynak kullanımı göz önüne alındığında "Deniz ve Kıyısal Alan Gelişiminde Sürdürülebilirlik" çok önemli bir ölçüt haline gelmiştir. Deniz ve kıyısal alanlarda sürdürülebilir bir gelişim, bütün dünyanın öncelikli görüştüğü konuların başında gelmektedir. Ekolojik temelli disiplinler, özellikle son yıllarda disiplinler arası çalışmayı ön planda tutarak bütün dünyadaki deniz ve kıyısal alanlarda sürdürülebilir bir gelişmeyi en üst düzeye çıkartmayı amaçlamaktadırlar. Bu konferans birden fazla meslek disiplinini bir araya getirmeyi başararak soruna bütüncül bir bakış açısıyla bakılmasının ancak çözüme ulaşmada somut sonuçlara ulaşılabileceğinin altını çizmiştir.

 

BENA TÜRKİYE BAŞKANI AHMET CENGİZ YILDIZCI

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman BAYKALın önderliği, Trabzon Valisi Abdil Celil ÖZün, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLUnun ve Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Metin GENÇin çok değerli katkıları ve diğer sponsorlarımızın desteği, bu uluslararası organizasyonu düzenlemede bizi cesaretlendiren çok önemli unsurlardı. Ayrıca, K.T.Ü. Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir SEYHAN, K.T.Ü. Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT ile Trabzon Merkez Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlhan AYDINın bilimsel destek ve moral katkıları kongrenin başarısında önemli rol oynadılar.

Merkezi Selanik (Yunanistan)te bulunan ve tek merkezli olmayan Balkan Çevre Topluluğu (Balkan Environmental Association/B.EN.A) yapısında bulunan üye ülkelerde kurulan ulusal irtibat ve uluslararası ofisleriyle faaliyet gösteriyor.

Birliğin başkanlığını yürüten Prof. Dr. Fokion K. Vosniakosın girişimiyle BENA, ülkemizde ilk irtibat ve çalışma ofisini, 19 Haziran 2009 tarihinde Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ)nde gerçekleştirerek bu ilk ofisi, Boğaziçi Üniversitesinde açılışı yapılan (BU-SDCPC) 2. ofis izledi. Ülkemizde 3. çalışma ofisi olarak Balkan Çevre Topluluğu (BENA) Türkiye Ofisi (TU-BENA), İTÜ ev sahipliğinde 16 Eylül 2015 Çarşamba günü İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezinde açıldı.

Balkan ülkeleri işbirliği ile kurulmuş olan, Balkan çevre ve kültürünün korunması üzerine çalışmalar yürüten BENA Türkiye Ofisi, İTÜnün ev sahipliğinde faaliyetlerini yürütecektir. BENA Başkanı Prof. Dr. Fokion K. Vosniakos ve BENA Başkan Yardımcısı Dr. Caner Zambak olup İTÜ Peyzaj Mimarlığı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Cengiz Yıldızcı BENA Türkiye Başkanı olarak Türkiye sorumluluğuna getirildi.

Çok sayıda uluslararası kongre, konferans ve eğitim düzenleyen 1998 yılından beri faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu olan BENA, Türkiye Ofisinde çevre ve kültürün korunması üzerine çalışmalar yürütülecek olup Türkiyede çevre, ekoloji, şehircilik, mimarlık alanlarında çalışmalar yürüten akademisyen, kamu kurumu ve özel kuruluşların etkileşimi sağlanacaktır. Bu Konferans da B.EN.Anın bir etkinliği olarak düzenlenmiştir.

 

BALKAN ÇEVRE TOPLULUĞU (B.EN.A)

 

Balkan Çevre Topluluğu (BENA), 1998de kurulmuş, Balkan ülkelerinin çevre ve kültürünün korunması ile görevli uluslararası bir bilimsel sivil toplum kuruluşudur. Günümüzde 4.000den fazla aktif üyesi olan dernek, üyeleri arasında bilgi alışverişini sağlamak, araştırma projelerini sunmak, uluslararası kongrelerin düzenlenmesi ile problemlere getirilen çözümleri tartışarak uluslararası düşünce havuzunu geliştirmek amaçlı çevrebilimcileri bir araya getiren kongreler düzenlemektedir. Ulusal ve uluslararası işbirliği ortamında eko-verimlilik kapsamında temiz üretim ve ürünlerin; proseslerin hammadde, üretim, kullanım aşamalarında kullanılan doğal kaynakların ve çevresel etkilerin teknik, çevre ve ekonomik boyutları ile değerlendirilerek yönetim, ürün/servis ve süreç kategorilerinde disiplinler arası uygulamalı araştırma ve geliştirme yapmak ve bu konularda politika ve aksiyon planları ile ilgili önerilerde bulunmayı amaçlıyor. Yunanistan, Romanya, Hırvatistan, Arnavutluk, Sırbistan, Bulgaristan, Makedonya ve Türkiye ile 70in üzerinde bilimsel organizasyon gerçekleştiren BENA, uzmanları ile çevre kirliliği (hava, su, toprak, tarım, sanayi), ekoloji, risk değerlendirmesi, atık yönetimi, radyoaktivite, temiz teknolojiler, çevre eğitimi, çevre mevzuatı, yönetim ve bilişim ile çevre sorunlarına sağlık etkisi ve bilgisayarlı uygulamaları üzerine çalışmalar yürütmektedirler.

 

18-20 Eylül 2015 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesinin ev sahipliliğinde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Konferansın teması birbirini tamamlayan 4 kavramdan oluşmaktaydı: MA (Deniz), CO (Kıyı), DE (Gelişim), SU (Sürdürebilirlik) ve böylece konferansımızın başlığı MACODESU ortaya çıkmaktadır. Bu özel tema güncel tartışmalara dayanmaktadır.

 

Konferansın Konuları ise aşağıda verilmektedir;

 • Su-Toprak-Hava ve Gürültü Kirliliği
 • Deniz Ekolojisi, İnsan Etkileri&Koruma
 • Deniz Bilimleri ve Teknoloji, Balıkçılık,
 • Tarım Ekolojisi, Tarım Ekonomisi, Çevresel Koruma ve
 • Bütünleşik Kıyı Yönetimi, Akıllı kentler
 • Yeşil Binalar, Yeşil Planlama ,Yeşil Enerji
 • İklim Değişimi ve Çevresel Dinamikler
 • Kamu Sağlığı
 • Çevre Yönetimi ve Sürdürülebilirlik
 • Yaşam Çemberi Analizi
 • Turizm/Ekoturizm

 

Konferans sırasında 6 çağrılı konuşmacı; (Prof. Dr. Fokion K.VOSNIAKOS, Prof. Dr. Caner ZANBAK, Prof. Dr. Gülfem BAKAN, Prof. Dr. Levent BAT, Prof. Dr. Şükran ŞAHİN ve Prof. Dr. Alper ÇABUK), toplam 6 salon, 19 oturumda 98 adet sözlü bildiri, 42 adet tam metin bildiri, 47 adet poster bildiri, 4 adet slayt şov ve 1 adet de yaratıcı drama olmak üzere toplam 198 adet sunum gerçekleştirilmiştir.

 

Konferans kapsamında düzenlenen kent gezisi (Ayasofya Müzesi, Atatürk Köşkü ve Kemeraltı), 1 gün süreli 7 farklı gezi güzergahları ile 200 yurt içi ve 100 adet yurt dışından gelen katılımcılar için bilim-sanat ve tanıtım üçgeninde şekillenen bir konferans  olarak hafızalardaki yerini alacaktır.

 

SON SÖZ

 

"Yirmi birinci Yüzyıl", hepimize ortak sorumluluklar yüklüyor, birlikteliğe dayalı yeni güç odaklarıyla, gecikmeden somut uygulamalara yönelmemizin kaçınılmazlığını vurguluyor.

Çünkü DOĞAdaki ayak izimiz her geçen gün daha da büyüyor.

Doğayı kirlettiğimiz ölçüde ruhlarımız da kirleniyor.

Hz. Mevlana, ağaç isteyen, tohum eker diyor.

O halde, yanlışları çok yaptığımız için, deneyimlerimizle kendimizi ve toplumumuzu hızla doğrularla buluşturabiliriz.

 

 

MACODESU 2015 is an international organization held by Karadeniz Technical University brought together scientists from many different disciplines including domestic and abroad, mainly from the landscape architecture discipline. 


Paylaş: 

Diğer Haberler