KONUT PROJELERİNDE PEYZAJ MİMARİSİNİN YÜKSELİŞİ

KONUT PROJELERİNDE PEYZAJ MİMARİSİNİN YÜKSELİŞİ

 

Yasir Furkan ÖZTÜRK

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Sosyoloji Bölümü Öğrencisi

 

 

İnsan yaşamının başlangıcından itibaren, barınma insanların temel gereksinmelerinden biri konumundadır. Uygarlığın gelişim süreci içinde insanın gelişen ve değişen ihtiyaçları, konutlarının şekillenmesinde temel etken olmuştur.

Başlangıçta ağaç kovukları, mağaralar bu ihtiyacı karşılamıştır. Zamanla birlikte değişen ihtiyaçlar doğrultusunda kerpiç evler, daha sonraları taş yapılar insanların barınma ihtiyacını karşılaya gelmiştir.

Endüstri devrimi ile birlikte her alanda olduğu gibi konut alanında da devrim yaşanmıştır. Hızlı sanayileşme ile birlikte yüksek nüfuslu büyük kentlerde çok katlı yapılar inşa edilmiştir. Tabiri caizse; İnsanlar betona saplanmıştır.

Ancak, dünya hızla gelişir ve büyürken, insanlar içlerinde bulundukları durumdan rahatsızlık hissetmeye başlamış ve küçük ama huzurlu yaşam alanları arayışına girişmiştir. Kentlerde yoğunlaşan çevre sorunlarıyla birlikte zorlaşan yaşam şartlarıyla da mücadele içinde olan günümüz insanı; bedensel, psikolojik ve sosyal sorunlarıyla iç içe yaşamak zorunda kalmaktadır. İnsanda ve onun yaşadığı çevrede oluşan bu olumsuz değişim, çağımız insanının rekreasyon gereksiniminin büyük ölçüde artmasına yol açmaktadır. Bu durumda kentli, zaman zaman rekreasyona ulaşmak amacıyla, bir parçası olduğu ancak koparıldığı doğaya geçici de olsa dönmenin yollarını aramaktadır. En kestirme yol olarak da hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği konutlarda doğaya olan ihtiyacını bir nebze de olsa karşılamayı tercih etmiştir. Artık devasa boyutlardaki beton yığınlar yerine insanlar doğayı hissedebilecekleri mekanları tercih eder durumdalar. İnşaat sektörü de insanların talepleri doğrultusunda şekillendiği için günümüz konut projelerinde peyzaj önemini arttırmıştır.

 

LÜKS PEYZAJ

Konut üreticileri birbiri ardına yeni projeler üretirken bu projeleri birbirinden ayıran en önemli özellikler peyzaj ve tasarım oluyor. Kent yaşamının yarattığı betonlaşmadan uzaklaşmak isteyen insanlar artık peyzajı ve tasarımı ile fark yaratan projeleri tercih eder durumdalar. Bu da konut projelerinde peyzaj ve tasarımın önem kazanmasını sağlıyor. Toplu konut projelerinde müşteri tercihini belirleyen ve satışı artıran en önemli faktörlerden biri, iyi ve fonksiyonel tasarlanmış ve uygulanmış peyzaj mimarisi. Bugün ev almak isteyen herkes dış mekan aktiviteleri iyi tasarlanmış geniş yeşil alanlara sahip mekanlarda yaşamayı hayal ediyor.

"Günümüzde inşaat sektöründeki hızlı gelişim ve rekabet ortamı peyzajı lüks konut sektöründe vazgeçilmez ve fark yaratıcı bir unsur haline getirdi. İşlev kazanan yeşil alanlar, yeşil duvarlar, teras bahçeler sayesinde geleneksel bahçe düzeni dikeyde ve yatayda bambaşka anlamlar kazandı. Dikeyde yükselen mimari ve insanların toprağa olan özlemi, normalde zemin katta görmeye alıştığımız bahçeleri çatı teraslarına ve yeşil duvarlara taşıdı. Lüks konutların yanı sıra alışveriş merkezleri de, ortak yaşam mekânları olarak son yıllarda fazlaca ortaya çıkan ve peyzajları ile yarışan, farklılaşan yapılar oldu. Daha dar alanlarda çözülmesi gereken peyzaj her gün başka bir yaklaşımla mimariye ve hayal edilen yaşama katkıda bulunuyor. Bu noktada yeşilin yanı sıra malzeme, aksesuarlar ve projeyi öne çıkaran konsept, peyzajı da, projeyi de farklılaştırıyor. Artık peyzaj, projelerin olmazsa olmazı ve yönlendirici unsuru olarak mimarinin yanındaki yerini güçlendiriyor.

Yeni konut projelerinde peyzaj mimarisine önem verilmesinin sonuçlarına değinecek olursak; yeşilin insan üzerindeki iyileştirici etkisinin yanı sıra şehir bütününe katmış olduğu görsellik de önemli yer tutmaktadır. Yeni konutlar eskiye oranla peyzaj mimarisinin etkisiyle birlikte kent insanına görsel bir haz vermektedir.

 

SONUÇ YERİNE;

Günümüz konut projelerinde eskiye oranla peyzaj mimarisine daha çok önem verilmesi hususu, her ne kadar insanın doğaya olan özlemini gidermeye yönelik olsa da tam manasıyla bu işlevi yerine getirememektedir. İnsanın doğaya olan özlemini gidermenin yolu çıplak ayaklarının toprağa temas etmesinden geçer.

Gelecekten en büyük umudumuz peyzaj mimarisinin daha da çok gelişerek insanın doğaya olan ihtiyacını tam manasıyla karşılayabilecek işlevi üstlenmesidir.

 

 

 

 


Paylaş: 

Diğer Haberler