İSTANBUL PEYZAJININ GELECEK VİZYONU ORTAK AKIL TOPLANTISI YAPILDI

İSTANBUL PEYZAJININ GELECEK VİZYONU ORTAK AKIL TOPLANTISI YAPILDI

İstanbul Peyzajının Gelecek Vizyonu konulu ortak akıl konferansı İstanbul Büyükşehir BelediyesiPark Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ yöneticileri ve tüm teknik personelin katılımıyla gerçekleşti.

12 Aralık Cuma günü başlayan ve 3 gün boyunca süren Ortak Akıl Konferansı farklı fikirlerin ortaya çıktığı geniş katılımlı bir konferans oldu.

Konferans Programında yer alan konu başlıkları:

Çevresel Analiz - Değişimler ve Trendler

Dünyada ve Türkiyede Kent Peyzajında  Trendler, Değişimler, Gelişmeler

İstanbul Peyzajı Etki Analizi - Grup Çalışması ve Sunuş

Kent Peyzajının gelecek Vizyonu ve Değişim Modeli Nasıl Olmalıdır?

Stratejik Eylem Planı Oluşturulması

Kapanış ve Genel Değerlendirme.

Ortak Akıl Konferansı ile ;

  • Çalışanların planlama ve karar verme süreçlerine katarak katılımcılığın arttırılması
  • Çalışanların vizyonlarını yöneticileri ile birlikte kendileri oluşturma fırsatı bulmaları
  • Daha fazla sosyal ilişki, iletişim, işbirliği ve motivasyon kazandırmak
  • Ortaya çıkan motivasyon, sinerji ve meydana gelen değişim ile katılımcılardan doğru nitel verilerin analiz edilerek değerlendirilmesini sağlamak amaçlanmıştır.

Bu amaçlar doğrultusunda gerçekleşen İstanbul Peyzajının Gelecek Vizyonu konulu Ortak Akıl Konferansı ile ortaya çıkan sonuçlar ekseninde genel bir değerlendirme yapıldı.

Geniş bir katılımla gerçekleşen ve oldukça verimli geçen Ortak Akıl Konferansı yeni fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağladı.


Paylaş: 

Diğer Haberler