İHTİSAS EĞİTİM PROGRAMI BAŞLIYOR

İstanbul Ağaç Peyzaj A.Ş bünyesinde uygulanması düşünülen ‘İhtisas Eğitim Programı’nın planlanması sürecinde, sektör ve yükseköğretim kurumlarının mesleki uzmanlık dallarıyla doğrudan bağlantılı eğitim programları temel içeriği oluşturmaktadır.

İHTİSAS EĞİTİM PROGRAMI BAŞLIYOR

 “İhtisas Eğitim Programı” ile çalışanların;

·         Mesleki temel bilgi ve becerilerini arttırması,

·         Mesleki uzmanlığın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olması,

·         Mesleki üretim ve hizmetteki etkinliğinin, nitel ve nicel yönden gelişimini sağlanması,

·         Sektörde meydana gelen gelişmelere ve değişimlere uyum sağlayarak yeni metot ve tekniklerin geliştirilmesine katkıda bulunması,

·         Sürdürebilirliğin esası olan koruma ve tüketmeden geliştirme bilincini kazandırması

hedeflenmektedir.

EĞİTİM PROGRAMININ AMACI ve KAPSAMI  

Sürdürebilirlik esasına dayalı, koruma ve kullanma ekseni üzerinde, kaynakları verimli kullanarak gelişmelerine izin verme sürecidir. Bu sürecin temel aktörlerinden biri de bilimsel bilgi birikimini uygulamaya aktarabilen yetişmiş nitelikli personeldir.

Bu eğitim programının amacı personelin mesleki yeterliliğini, gelişimini ve bilgi birikimini akademik uygulamalı bilimsel temelli eğitimle arttırmaktır. Program standart hizmet içi eğitimlerin aksine akademik ve sürdürebilirlik esaslarını kapsamaktadır.

EĞİTİM PLANI

Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, meslekî yeterliliklerin de geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve eğitim programlarının buna göre geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir.

İstanbul Ağaç Peyzaj A.Ş bünyesinde uygulanması düşünülen ‘İhtisas Eğitim Programı’nın planlanması sürecinde, sektör ve yükseköğretim kurumlarının mesleki uzmanlık dallarıyla doğrudan bağlantılı eğitim programları ve bunları oluşturan modüller temel dayanağı ve içeriği oluşturmaktadır.

Planlanan eğitim programı, gelişmelere bağlı olarak esnek, akademik, sürekli güncellenmeye açık, birimlerin faaliyet ve uzmanlık alanlarına uygun yapıda tasarlanmıştır. Personel kazandığı güncel meslekî bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda kendi branşlarında daha iyi düzeyde faaliyetlerine devam edecektir.

Eğitimciler

Eğitim programı kapsamında düşünülen eğitimciler, personelin eğitileceği branşlarda uzman, uygulamalı teorik bilgiyi, sektörel ve mesleki yaklaşımlarla aktarabilen akademisyenlerden oluşmaktadır.

Eğitim Süresi

Eğitim süresi planlanırken, ders içeriğinin derinliği, aktarılmak istenen bilginin önemi ve kapsamı, personelin mesleki bilgi birikimi ve birimlerin faaliyet düzeyleri belirleyici olmaktadır.

 Bu hususlar göz önünde bulundurularak eğitim süresi her ders için teorik ve uygulamalı olmak üzere 20 saat toplam da 16 hafta / 160 saat olarak planlanmıştır.

Eğitim Yöntemi

Personelin mesleki uzmanlığına yönelik teorik ve uygulamalı bilgilerin aktarımında; personelin aktif öğrenme ve araştırmacı yönünü geliştirmeye, geniş tabanlı yeterlilik kazandırmaya, kendi kendini değerlendirmeye yönelik eğitim yöntemi ve teknikler uygulanacaktır. Bu yöntem ve teknikler;

·         Görsel Eğitim: Resim, model, video, slayt, yazılı materyaller ile olur ve göz teması önemlidir.

·         İşitsel Eğitim: Tartışma, diğer insanların deneyimlerini dinleme gibi işitmeye odaklıdır.

 

·         Kinestetik Eğitim: Uygulama ve kurum ziyaretleri gibi aktiviteleri içerir. 


Paylaş: 

Diğer Haberler