HAYATIN HER ANINDA, HER ALANINDA, PEYZAJ MİMARI DOKUNUŞU OLMALI

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi 12.Dönem Yönetim Kurulu yaşanılan depremin ardından Peyzaj Mimarlarının önemi hakkında açıklamada bulundu

HAYATIN HER ANINDA, HER ALANINDA, PEYZAJ MİMARI DOKUNUŞU OLMALI

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi 12.Dönem Yönetim Kurulu yaşanılan depremin ardından Peyzaj Mimarlarının önemi hakkında açıklamada bulundu:

“ HAYATIN HER ANINDA, HER ALANINDA, PEYZAJ MİMARI DOKUNUŞU OLMALI

Bir kez daha görüldü ki deprem, hayatımızın kaçınılmaz gerçeği… Bulundukları yerleri tahliye eden insanlar yine sokak aralarında yapılarının çevresinde toplanmak zorundan kalmıştır. Büyük ölçekli parklar, toplanma merkezleri oluşturulmasına yönelik tasarlanmalıdır. Toplanma alanlarında acil ulaşım ve günlük konaklama imkanlarına kadar birçok komplike öğenin düşünülerek tasarlanması için belli bir süreç gerekmektedir. İnsanların güvenliği için yeşil alanların planlama ve tasarım süreçleri, ranta yönelik sistem yerine ihtiyaca yönelik planlama anlayışı benimsenmelidir.

En önemlisi depreme hazırlıklı olmak… Herkesin, birey ölçeğinden toplum ölçeğine, düşen sorumlulukları var ve bütüncül olarak hareket etmeliyiz… 

Önceliğimizin deprem öncesinde ve sonrasında dayanıklı yapıların önemini vurgulamak olduğu kadar şehirlerimizdeki yeşil alanların hayatımızdaki öneminin farkında olup bilinçlendirmektir. Peyzaj Mimarları olarak bizler, projelendirdiğimiz yeşil alanların halkın doğal afet durumlarında kullanabilmesine olanak sağlayan tasarımcılarız. Ancak bugüne kadar gelinen süreçte görülüyor ki; yapılaşma sürecinde göz ardı edilirken halkın ihtiyaçları ve olası afet durumlarında  büyük önem arz eden alan kullanımı konusunda etkileyici rol oynayan  Peyzaj Mimarlığı Disiplini ve İlkelerinin dikkate alınmadığı ve söz sahibi olunmadığıdır.

Şöyle ki;

- Üst ölçekli Nazım İmar Planları, Sosyal Donatı Alanlarında kalmakta olan Yeşil Alanların, Plan genelinde zorunlu oranlarla (en az 0) ayrılması, bu Yeşil Alanların aynı oranda alt ölçekli planlara da işlenmesi zorunlu hale getirilmeli, yönetmelikler bu planlara göre tekrar revize edilmelidir. Bu demek oluyor ki planlar ve yönetmelikler çerçevesinde şehirlerdeki yeşil alanlar zorunlu olarak artırılmalıdır.

- Alt ölçekli İmar Planlarında; yeşil alanlar, meydanlar gibi halkın toplanmasına, geçici süre ile ikamet etmesine imkan sağlayabilecek güvenli alanlar oluşturulmalı. Bu depremde de gördüğümüz üzere, deprem dolayısıyla bulundukları yapıları tahliye eden halkımız güvenli alan bulmakta zorlanmıştır. Her mahalle için kamulaştırma yapılarak oluşturulan kamusal yeşil alanda; mutlaka en az 1 toplanma alanı planlanması ve belli süre ile barınma ihtiyacına uygun olarak tasarlanması zorunlu hale getirilmelidir.

- Yönetmeliklerde konut çevresi yeşil alanlar hakkında gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Buna göre yaşam yoğunluğuna bağlı olarak tasarlanan konut çevresi yeşil alanları ile, açık-kapalı otoparkı olacak şekilde projelendirilen yaşam alanları gerekmektedir. Böylelikle her binanın çevresinde kendi toplanma alanı oluşacak, yollara araç park edilmesi önlenerek acil müdahaleler için açık yol hattı kalması sağlanacaktır.

- Toplu yaşam alanları arasında planlanan yeşil alanlarda yeşil koridorlar planlanmalıdır. Önerilerimiz bulunmaktadır.

En büyük görev idarecilerimize düşmektedir. Bizlerin yukarıda saydığımız sorumluluklarımızı yerine getirebilmemiz için, yasal zorunluluklara ihtiyaç bulunmaktadır.

Tüm bu saydıklarımız için Bakanlıklar, Valilikler, İl ve İlçe Belediyeleri nezdinde uygulama zorunluluğu olan, uygulanmadığında cezai müeyyidelere tabi tutulan yasa ve yönetmelikler üzerine çalışılmalıdır. Bu çalışmaların Peyzaj Mimarları tarafından yapılması sağlanmalıdır.

Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi olarak, Valilik ve ilçe belediyeleri ile yaptığımız görüşmelerde bu konuların öneminden üzerine basarak bahsettik ve işbirliğine hazır olduğumuzu ilettik. İstanbul’un en önemli mülki idare amirlerinden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan da istediğimiz randevuya dönüş aldığımızda yapacağımız görüşmede bu düşüncelerimizi kendisi ile paylaşacağız.

Hayatın her anında, gözün gördüğü her alanda Peyzaj Mimarları olmazsa olmaz!

Bizler, hayata değer katmak, daha yaşanabilir alanlar oluşturmak için varız.

Tek eksiğimiz,yetki!

Buradan bir kez daha yetkililere çağrıda bulunuyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN,

Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat KURUM,

Sayın İstanbul Valimiz Ali YERLİKAYA,

Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İMAMOĞLU

Bizler, Peyzaj Mimarları olarak, Mimarlara, İnşaat Mühendislerine, Elektrik Mühendislerine, Makine Mühendislerine verilen hakların bizlere de verilmesini talep ediyoruz.

İmar planlarında, ruhsat projelerinde Peyzaj Mimarları tarafından tasarlanmış peyzaj projeleri mutlak suretle istenmelidir.

Unutulmamalıdır ki; Peyzaj Mimarı, sağlıklı, yaşanabilir bir kent için olmazsa olmazdır. Yaşanabilir, nefes alan kentler, düzenli şehirleşme ve yaşam için Peyzaj Mimarlarının önemi tartışılamaz.

 

İyi ki Peyzaj Mimarıyım…

Saygılarımızla

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

İstanbul Şubesi 

12.Dönem Yönetim Kurulu “


Paylaş: 

Diğer Haberler