DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARI İHRACATINA DÜZENLEME

Yönetmelik kapsamında, kotaya tabi olan doğal çiçek soğanlarını ihraç etmek isteyen firmaların yeterlilik sahibi olması şartı getirildi

DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARI İHRACATINA DÜZENLEME

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan, Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında firmalar, ihracatı kotaya tabi doğal çiçek soğanlarını ihraç etmek için yeterlilik şartlarını yerine getirmesi gerekecek.

Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelik, doğal çiçek soğanı türlerinin korunmasına yönelik olarak tohum, soğan, yumru, rizom, korm veya diğer aksamlarına ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Yönetmelik tüm aksamların doğadan toplanması, üretilmesi, hasadı, depolanması ve ihracatına yönelik usul ve esaslar, yönetmelik kapsamında düzenleniyor.

Yönetmelik kapsamında, kotaya tabi olan doğal çiçek soğanlarını ihraç etmek isteyen firmaların yeterlilik sahibi olması şartı getirildi. Bakanlığın onayından geçmesi için, doğal çiçek soğanı türlerini ihraç eden firmaların, üretilen her tür için en az 500 metrekare ve toplamda en az 5 dekar üretim alanına sahip olması gerekecek. Bu üretim alanlarına sahip olmayan firmaların ise kiralama ile bu üretim alanına sahip olması gerekecek. Bu kapsamda ayrıca firmaların, ana depo bulundurmaları ve Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliğine üye olmaları gerekecek.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hazırladığı, Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte belirtilen hususlardan herhangi birine uyulmadığı tespit edilirse firmalara yaptırım uygulanacak. Bu kapsamda firmalara bir sonraki yıl teknik komite tarafından yaptırım uygulanacak.


Paylaş: 

Diğer Haberler