Çölleşme ve Erozyonla Mücadelede 534 Proje

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çölleşme ve erozyonla mücadelede önemli adımlar atıldığını belirterek, bu alanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 534 proje hazırlandığını açıkladı.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadelede 534 Proje

 

Bakan Özhaseki, bu projelerin çölleşme ve erozyonla mücadele yanı sıra muhtemel tabii afetlere karşı tedbirlerin alınması, sel ve taşkın tehlikesinin azaltılması, ayrıca iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesini amaçladığını ifade etti.

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü bünyesinde, çeşitli projelerle iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltma, çölleşmeyle mücadele, erozyonun önlenmesi, sel ve taşkınların azaltılması hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bakan Özhaseki, bu kapsamda 185 Yukarı Havza Sel ve Erozyon Kontrolü Projesi, 95 Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Projesi, 45 Tarla ve Yol Kenarı Ağaçlandırma Projesi, 25 Entegre Havza Rehabilitasyon Projesi, 14 Ar-Ge ve 8 adet Maden Sahaları Rehabilitasyonu Projesi olmak üzere toplamda 534 projeyi ilgili kurumlara gönderdiğini belirtti.

 

Hazırlanan projelerin, çölleşmeyle mücadele, erozyonun önlenmesi, sel ve taşkın tehlikesinin azaltılması ile iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesini amaçladığını vurgulayan Bakan Özhaseki, aynı zamanda doğal kaynakların iyileştirilmesi, sürdürülebilir yönetimin sağlanması, muhtemel tabii afetlere karşı tedbirlerin alınması, arazi tahribatının önüne geçilmesi, biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesi ve toprak organik karbon tutulumunun artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projelerle beraber ülke genelinde çölleşme, erozyon, arazi tahribatı gibi faktörlerin izlenmesi amacıyla geliştirdiği izleme ve değerlendirme sistemleriyle de mevcut durumu takip etmektedir. Çölleşme ve erozyonla mücadele çalışmaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK-BİLGEM iş birliği kapsamında hazırlanan Türkiye Çölleşme Modeli ve Hassasiyet Haritası ile de detaylı bir şekilde izlenmektedir. Haritada, iklim, su, toprak, arazi örtüsü, arazi kullanımı, topoğrafya, jeomorfoloji, sosyo-ekonomi ve yönetim kriterleri olmak üzere 7 kriter ve 48 gösterge bulunmaktadır.

 


Paylaş: 

Diğer Haberler