ÇALIŞMA GRUPLARININ DEĞERLENDİRME RAPORU

SÜSBİR Antalya Çalıştayında Çalışma Gruplarının değerlendirme raporları yayınlandı. Ülkemiz Süs Bitkileri Sektörü Pazarlama Sistemlerinin Geliştirilmesi Çalıştayı kapsamında oluşturulan 5 Çalışma Grubu belirlenen konular üzerinde çalışmalar yaptı.

ÇALIŞMA GRUPLARININ DEĞERLENDİRME RAPORU

SÜSBİRin 17-18 Şubat tarihleri arasında Antalyada düzenlediği Ülkemiz Süs Bitkileri Sektörü Pazarlama Sistemlerinin Geliştirilmesi Çalıştayı kapsamında 5 ana konu etrafında çalışma grupları sorunları değerlendirdi. Çalışma gruplarının konuları ve ortaya koydukları çözümler şunlar;
SÜSBİR PORTAL KULLANIMI VE GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU
SÜSBİR Portal Geliştirme Komisyonu Kurulması; SÜSBİR Portalı geliştirmeye yönelik bir komisyon kurulması ve komisyon üyelerinin sürekli irtibatta olarak yapılması düşünülen gelişmelerden SÜSBİRi haberdar etmesi.
Komisyon Üyeleri: Mehmet Alpertong, Abdurrahman Çetinkaya, Ahmet Özdemir, Mustafa Tuncer, Hayri Aslan.
SÜSBİR Portalın İngilizce sayfasının hazırlanarak yurt dışındaki alıcılara da açılması. Kesme çiçek kategorisinin Portala eklenmesi ve kesme çiçek yetiştiricilerinin de Portala dahil edilmesi.
DIŞ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ VE FLORAHOLLAND İLE İŞ GELİŞTİRME PROJELERİ OTURUMU
2017 yılında çıkan ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan Süs Bitkisi standartlarının üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması (SÜSBİR).
Bu standartların kamu ihalelerinde ön koşul olarak aranması, üreticilerin bu standartları hızlı bir şekilde üretimde uygulamasının sağlanması ve böylece yurt dışı ticaretinde pazar bulma şansı arttırılması.
SÜS-BİR portalının uluslararası portallarla alım-satım konusunda entegrasyonunun sağlanması.
Hazine arazilerinin üretime tahsis edilmesi.
Bitki pasaportu sisteminde adlandırma konusunda yaşanan sıkıntıların yetkili otoriteye bildirilmesi ve yaşanan sıkıntıların en kısa sürede giderilmesi.
YURT İÇİ PAZAR DENGESİNİN KURULMASI
Pazardaki özel sektör payının kamu payının altında olması; Teşvik ve özendirici reklamlar, Farkındalık yaratacak şekilde süs bitkilerini tanıtımını yapmak (dizi, dergi vb.), Okul öncesi eğitimde, çocuklara süs bitkilerinin tanıtımını yapmak ve teşvik edici faaliyetlerde bulunarak geziler düzenlemek, Yöresel festivaller düzenlenmesi, İhracatın arttırılması, Garden Center kurulmasını teşvik etmek.
Kayıt dışı üretim; İlgili Bakanlıkla diyaloğa geçilerek kayıt dışı üretimin azaltılması sağlanması, Bitki pasaport yönetmeliğin etkin bir şekilde uygulanması ve kontrol noktalarının kurulması.
SEKTÖR KÜMELENME MODELİ VE SÜS BİTKİLERİ İHTİSAS ORGANİZE BÖLGELERİNİN KURULMASI
Sorunların çözümü için kümelenme süreci içerisinde ayrı ayrı projelerin yazılması ve her bölge için öncelik sırasına göre hayata geçirilmesi, lobi çalışmaların eş zamanlı olarak yapılması gerekmektedir. Sektörün her bir sorununa çözüm getirecek olan projeler bölgenin bağlı olduğu kalkınma ajanslarına ve diğer kamu kurumlarına verilmelidir.
SEKTÖRÜN İHTİYACI OLAN ARA ELEMAN YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇÖZÜMLER ÇALIŞMA GRUBU
Peyzaj ve süs bitkileri alanında kavramların yeniden ve doğru biçimde tanımlanması; Öncelikle sektörel konularda faaliyet gösteren paydaşları ilgilendiren önemli konuların ve kavramların gözden geçirilerek, doğru ve ortak tanımlamaların yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Günümüzde sadece "peyzaj" kelimesi içeriğinde onlarca farklı meslek disiplinini ilgilendirecek ayrı faaliyet alanları bulunmaktadır. Peyzaj, Süs Bitkileri, Ara Eleman, Eleman ve Teknik elamanların uzmanlıkları, Fakülte Mezunu, Tekniker, Teknisyen vb. temel kavramlardan başlanarak içeriklerinin belirlenmesi ve tanımlanması gerekliliği görüşülmüştür.
İşyeri Eğitimlerinin ve İşyeri Stajlarının Yaygınlaştırılması; Eğitim sürecinde teorik eğitimin yerine pratik eğitimin yaygınlaştırılması ve staj sürelerinin verimli hale getirilmesi ile ilgili neler yapılabileceği hakkında görüş alınması önerilmektedir.


Paylaş: 

Diğer Haberler