BURSA KENT PARLARINA AKADEMİK İNCELEME

BURSA KENT PARLARINA AKADEMİK İNCELEME

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü yüksek lisans öğrencisinin Bursada bulunan 4 kent parkı üzerine yapmış olduğu parkların kullanıcı memnuniyetinin irdelenmesi çalışmasının sonuçları açıklandı. Kullanıcıların en çok tercih ettikleri park olarak Soğanlı Botanik Park öne çıktı.

 

 

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Peyzaj Mimarı Gamze Karlıerin Prof. Dr. Murat Zencirkıran yönetiminde yaptığı "Kent Parkları Kavramı ve Bursa Kent Parklarında Kullanıcı Memnuniyetinin İrdelenmesi" konulu araştırma tezi sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan analiz sonuçlarına göre Bursada kent parkı kullanıcılarının en çok tercih ettikleri park Soğanlı Botanik Parkı oldu. Yapılan çalışma doğru planlanarak, siyaseten acelecilik yapılmadan tasarlanan parkların halk tarafından memnuniyet oranlarının daha yüksek çıktığını ortaya koydu. Çalışma 4 park üzerinden değerlendirildi; Hüdavendigar Kent Parkı, Reşat Oyal Kültürparkı, Soğanlı Botanik Parkı ve Merinos Kent Parkı.

 

 

KENT PARKLARI KENT BÜTÜNÜNE HİZMET VERİR

 

Araştırma sonuçlarının anlatıldığı basın toplantısında, Tez jürisi başkanı Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Murat Zencirkıran, Öğretim üyesi Doç. Aysun Çelik, İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Doğanay Yener, öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Zeynep Pirselimoğlu Batman, Yrd. Doç. Nilüfer Seyitoğlu Akdeniz, Araş Gör. Dr. Elvan Ender, PMO Yönetim Kurulu Başkanı Necla Yörüklü ve önceki dönem yönetim kurulu üyelerinden Metin Şentürk hazır bulundular.

Sunumunu yapan Peyzaj Mimarı Gamze Karlıer, kent parklarının kentsel yeşil alan sistemi içerisinde, farklı ölçek, farklı amaç, fonksiyon ve donatılara sahip olan ve kent bütününe hizmet veren yeşil alanlar olduğunu, insanların yürüyüş yapma, koşma, dış mekanda oturma, piknik yapma, oyun oynama, vb. bireysel ya da grup eylemlerine olanak sağlayan alanlar olduğunu belirti.

 

 

DÖRT PARK İNCELENDİ

 

Araştırma Bursada bulunan 4 park üzerinde yapıldı. Hüdavendigar Kent Parkı, (510,000 m2), Reşat Oyal Kültürparkı, (393,000 m2), Soğanlı Botanik Parkı, (400,000 m2 ) ve Merinos Kent Parkı (252,500 m2). Taşıdıkları olumlu ve olumsuz özellikleri ortaya koyabilmek ve kullanıcıların parktan memnuniyet ve memnuniyetsizliklerine ilişkin düşünceler gibi faktörleri belirlemek amacıyla bu dört kent parkında yapılan anket çalışması değerlendirmeleri ve sonuçları şöyle: Kent parklarının genelinde, %50,5inin kadın, %35,2 oran ile en çok 35-45 yaş aralığında, %51 oranında lise eğitim düzeyinde, %57,5 oran ile gelirini belirtmek istemeyen, en çok %25,3 oranı ile ev hanımı kullanıcıların ziyaret ettikleri görülmüştür. Eğitim seviyesi arttıkça kullanıcıların memnuniyet düzeylerinin düştüğü de tespit edilmiştir.

 

 

EN ÇOK TERCİH EDİLEN SOĞANLI KENT PARKI

 

Yapılan analiz sonuçlarına göre Bursada kent parkı kullanıcılarının %29,8inin Soğanlı Botanik Parkına, %28,5inin Merinos Parkına, %24,9unun Reşat Oyal Kültürparkına ve %16,8inin ise Hüdavendigar Kent Parkına gitmeyi tercih ettikleri tespit edilmiştir. Özellikle yaz ayları için Soğanlı Kent Parkı ve Reşat Oyal Kültürparkı büyük ağaçların olması ve gölge oluşturması nedeniyle tercih sebebi olduğu belirtilmiştir.

Parklarda en çok eksik görülen donatı elemanları, %39,7 satış elemanları, %33,3 oranla lavabo eksikliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanıcılar engellilere yönelik düzenlemelerin bulunmaması, bilgilendirme yetersizliği ve bilgi alacak görevli personel bulunmaması ile emniyet ve güvenlik yetersizliği gibi konularda yer alan eksiklikleri vurgulamışlardır.

 

 

RAPOR BELEDİYE İLE PAYLAŞILACAK

 

Prof. Murat Zencirkıran, çıkan sonuçların Büyükşehir Belediye Başkanına ve ilgili birimlerine çoğaltılarak paylaşılacağını belirterek, yapılacak iyileştirme çalışmaları için kaynak olacağını belirtti.

Peyzaj Mimarları Odası Bursa İl Temsilciliği başkanı Necla Yörüklü ise sonuçların baştan doğru planlanarak, siyaseten acelecilik yapılmadan tasarlanan parkların memnuniyet oranlarının da yüksek çıkmasının tesadüf olmadığını belirten Yörüklü, kenti yönetenlerin verilen yanıtlar üzerinden, kent parkları üzerinde nelerin düzeltilebileceğinin, kullanıcı profillerinin incelenerek yeni ihtiyaçların ve değerlendirmelerin neler olacağına karar verilebileceğinin altını çizdi.

 

 

ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI

 

1. Kent parkından üçü %95in üzerinde "temiz ve bakımlı" bulunmuştur. Reşat Oyal Kültürparkında ise bu oran %65 olmuştur.

2. Reşat Oyal Kültürparkı hariç diğer kent parkları "spor ve egzersiz yapabilme olanağı sağlama" imkânı açısından %94 ve üzerinde yeterli görülmüştür.

3. Merinos Kent Parkının "sessiz ve huzurlu" olduğuna inananların oranının daha düşük olduğu görülmüştür.

4. Öncelikle Reşat Oyal Kültürparkı olmak üzere tüm kent parkları için "Kent Parkı Güvenlik Stratejisi" oluşturulmalıdır.

5. Engelli kullanıcılara yönelik yapılan iyileştirmeler söz konusu olsa bile bunun henüz yeterli bir seviyeye ulaşmadığı görülmüş ve "engellilere yönelik düzenlemeler"in eksikliği kullanıcılar tarafından da vurgulanmıştır.

6. "Sosyal ve kültürel açıdan çeşitli aktivitelere katılma olanağı" sağladıkları görülmüştür. Özellikle bu aktivitelerin sayısının arttırılması ile kent ekonomisine olumlu katkılarında sağlanması söz konusu olabilecektir.

7. Reşat Oyal Kültürparkı hariç diğer kent parklarında "kafe ve restoran varlığı"nın yetersiz olduğu belirlenmiştir.

8. "Bilgilendirme yetersizliği ve görevli personel eksikliği" en yüksek oranda Reşat Oyal Kültürparkı kullanıcıları tarafından belirtilmiştir.

9. "Çocuk oyun alanlarının varlığı" tüm kent parkları için yeterli bulunmuştur.

 

10. Reşat Oyal Kültürparkı hariç diğer kent parklarında "otoparklar" yeterli bulunmuştur. 

 

 

 

Research thesis of Msc student Gamze Karlıer by supervising of Prof. Dr. Murat Zencirkıran from Uludağ University Landscape Architecture Department named as "The Concept of City Parks and the Evaluation of User Satisfaction in Bursa City Parks" was shared with the public. According to the results of the analysis made, Soğanlı Botanic Park is the most preferred choice of the city park users in Bursa.

 

 


Paylaş: 

Diğer Haberler