AĞAÇ AŞ.DEN İHTİSAS EĞİTİM PROGRAMI

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ bünyesinde yer alan teknik personel için özel hizmet içi “İhtisas Eğitim Programı” düzenliyor.

AĞAÇ AŞ.DEN İHTİSAS EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim programı kapsamında düşünülen eğitimciler, personelin eğitileceği branşlarda uzman, uygulamalı teorik bilgiyi, sektörel ve mesleki yaklaşımlarla aktarabilen akademisyenlerden oluşacak.Eğitim süresi planlanırken, ders içeriğinin derinliği, aktarılmak istenen bilginin önemi ve kapsamı, personelin mesleki bilgi birikimi ve birimlerin faaliyet düzeyleri belirleyici olacak.Bu hususlar göz önünde bulundurularak eğitim süresi her ders için teorik ve uygulamalı olmak üzere 20 saat toplam da 16 hafta / 160 saat olarak planlanmış.

 “İhtisas Eğitim Programı” ile çalışanların;

·         Mesleki temel bilgi ve becerilerini arttırması,

·         Mesleki uzmanlığın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olması,

·         Mesleki üretim ve hizmetteki etkinliğinin, nitel ve nicel yönden gelişimini sağlanması,

·         Sektörde meydana gelen gelişmelere ve değişimlere uyum sağlayarak yeni metot ve tekniklerin geliştirilmesine         katkıda bulunması,

·         Sürdürebilirliğin esası olan koruma ve tüketmeden geliştirme bilincini kazandırması

hedeflenmekte.

Personelin mesleki uzmanlığına yönelik teorik ve uygulamalı bilgilerin aktarımında; personelin aktif öğrenme ve araştırmacı yönünü geliştirmeye, geniş tabanlı yeterlilik kazandırmaya, kendi kendini değerlendirmeye yönelik eğitim yöntemi ve teknikler uygulanacak. Bu yöntem ve teknikler;

·         Görsel Eğitim: Resim, model, video, slayt, yazılı materyaller ile olur ve göz teması önemlidir.

·         İşitsel Eğitim: Tartışma, diğer insanların deneyimlerini dinleme gibi işitmeye odaklıdır.

·         Kinestetik Eğitim: Uygulama ve kurum ziyaretleri gibi aktiviteleri içerir.

 

 

 


Paylaş: 

Diğer Haberler