PEYZAJ MİMARLARI ODASI GENEL MERKEZ GENEL KURULU 31 MART’TA

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 13. Olağan Genel Kurul duyurusu yapıldı. Genel Kurul çoğunluklu olarak 24-25 Mart 2018, çoğunluk aranmaksızın ise 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde Ankara’da yapılacak.

PEYZAJ MİMARLARI ODASI GENEL MERKEZ GENEL KURULU 31 MART’TA

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 13. Olağan Genel Kurul duyurusu yapıldı. Genel Merkez internet sitesinden yapılan duyuru şöyle;
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 13. Olağan Genel Kurulu çoğunluklu olarak 24 Mart 2018 tarihinde saat 10.00`da Ankara`da Oda Genel Merkezi`nde (Konur 2 Sokak No 34/8 Kızılay-ANKARA), seçimler 25 Mart 2018 Pazar günü aynı yerde; bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul ve seçimler çoğunluk aranmaksızın aşağıda belirtilen gün ve yerde, belirtilen gündem ile yapılacaktır.
GENEL KURUL:
31 Mart 2018 CUMARTESİ
SAAT: 10.00
YER: Latanya Hotel Ankara
SEÇİMLER:
01 Nisan 2018 PAZAR
SAAT: 09.00 - 17.00
YER: TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi
GÜNDEM
1. Yönetim Kurulu Adına Açılış, Başkanlık Divanı seçimi, saygı duruşu
2. Açılış Konuşması
3. Konuk Konuşmaları
4. Genel Kurul Çalışma Komisyonlarının seçimi
4.1)Mali İşler ve Bütçe Komisyonu
4.2)Yönetmelikler Komisyonu
4.3)Kararlar Komisyonu
4.4)Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu
5. 12. Dönem Yönetim Kurulu çalışma raporu, mali rapor ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun aklanması
6. 13. Dönem bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
7. Oda Yönetmeliklerinde yapılacak değişiklikler ve yeni yönetmelik önerilerinin görüşülmesi, yeni kurulacak şubelerin görüşülmesi ve karara bağlanması
8. Yeni dönem çalışmalarına ilişkin öneriler ve karar taslakların görüşülerek karara bağlanması
9. Genel Kurul bildirisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
10. Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu asıl ve yedek üye adayları ile Birlik Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu ile Birlik Genel Kurulu asıl ve yedek delege adaylarının belirlenmesi ve duyurulması


Paylaş: 

Diğer Haberler