Kağıthane’nin Eşsiz Yeşil Alanı

Marmara Fidancılık tarafından proje ve uygulaması gerçekleştirilen Kağıthane Meydan Projesi 20 bin metrekarelik alanda hayata geçirildi. 5 bin 500 metrekarelik yeşil alan ile bölge halkının ihtiyacını karşıladı.

Kağıthane’nin Eşsiz Yeşil Alanı

 

Kağıthane Meydan Projesi İstanbul'un merkezinde, 20 bin metrekarelik metro hattı altında kalan atıl alanda, Tarihi Polis Karakolu, Daye Hatun Cami ile Tarihi Sıbyan Mektebi de dahil olmak üzere, içinde tarihi eserler barındıran bir bölgenin yenilenerek çevresiyle ulaşım sağlayan aksların 2 etap halinde planlanmasıyla oluşturulmuştur.

 

mf

 

Proje alanının gün içerisindeki sirkülasyonunu, alanın çevresel, yönetsel ve ekonomik sürdürülebilirlik temelinde, yeşil, yaşam kalitesi, verimlilik vurgusu olan akıllı kent yaklaşımı doğrultusunda atıl durumdaki araçların park ettiği viyadük altı alanın, çevredeki yerleşik yaşam alanlarıyla ve metro gibi yoğun kullanılan ulaşım aksları birbirine bağlanırken bölge halkının yaşamının odak noktası haline gelen, nefes alabilecekleri, yaşayan, değişen, canlı bir organizma gibi olması hedeflenmiştir.

 

maramra

 

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının kentlerde yaşadığı düşünüldüğünde İstanbul gibi kentlerde ulaşılan mutlak ve oransal büyüklüğün kentsel sorunları her zamankinden daha karmaşık hale getirdiği söylenebilir, küresel sorunlar karşısında kentsel yaşamın iyileştirilmesi amacıyla geliştirilen birtakım planlama yaklaşımlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kağıthane gibi merkezi semtlerde yaşanan güvenlik, nüfus artışı vb. sorunlar kentlerin yeniden inşası gibi konularında itici bir güç niteliğinde oluyor.

 

marmara

 

Bu amaca hitap edebilmek için yapılan planlamada üst koddaki apartmanlarda yaşayan mahalle halkının ve civardaki okul gibi kamusal alanların kolay ulaşımı için yeşil dokulu bağlantı noktaları planlanmıştır.

Proje alanındaki atıl alanların her bir metrekaresinin çevre şartlarını iyileştirecek karma kullanıma, kamusal alanların kolay erişilebilir olmasına, enerji ve su gibi ekonomik kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasına, doğa ile insan ve onun yaşam alanı olan kentler arasında bağ kurmayı ve gelecek nesiller için çevre sorunlarının en aza indirgendiği yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen sürdürülebilir bir meydan çalışması yapılmıştır.

 

marmara

 

Meydanda yapılan çalışma ile hem tarihi eserler ön plana çıkartılarak tarihi eserlerimiz gereken değeri görürken, yeşil alan ihtiyacı dikey kullanımlarla artırılarak mahalle halkı için şehrin içinde anıt ağaçları, akıllı şehir mobilyaları, sokak hayvanları için düşünülmüş noktaları ile süs havuzu, dekoratif aydınlatmalar, yasemin duvarları, geniş yaya kaldırımları, yürüyüş yolları çalışmaları ile toplamda 40 binin üzerinde bitki ve yüzlerce ağaç dikimi ile alanın tarihi dokusuna uygun, güvenli ve huzurlu vakit geçirilebilecek bir çevre düzenlemesi yapılmıştır.

 

marmara

 


Paylaş: 

Diğer Haberler