İZMİR’DE GÜNDEM “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi,“Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitesinin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında 150 bin Euroluk hibe almaya hak kazandı.

İZMİR’DE GÜNDEM “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla kullandırılan "Türkiyede İklim Değişikliği Alanında Kapasitesinin Geliştirilmesi Hibe Programı" kapsamında 150 bin Euroluk hibe almaya hak kazandı. Program, Türkiyede ortak iklim değişikliği etkilerini azaltma çabalarını güçlendirmek ve kamu farkındalığını artırmak için AB iklim politikası ve mevzuatına kademeli olarak uyum sağlanmasını amaçlıyor. İzmirin kazandığı hibe fon ise kentte 2050 ve 2100 iklim modellerinin oluşturulması ve iklim değişikliğine uyum sağlaması için planların hazırlanması amacıyla kullanılacak. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğünün hazırladığı "Dirençli Kentler için Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama" projesi, Peyzaj Araştırmaları Derneği  (PAD) ile birlikte yürütülecek. 18 ay sürecek projeyle İzmirde yeşil alt yapıyı kullanarak, geliştirerek ve destekleyerek iklim değişikliğinde dirençli bir kentsel alan yaratmak amaçlanıyor. 

Proje kapsamında neler yapılacak?


İzmirin 2050 ve 2100 yılları için iklim modelleri oluşturulacak. 
Pilot alan olarak seçilen Balçova ilçesi için kentsel altyapı sistemi haritalandırılacak ve alan kullanım ile değişim modelleri hazırlanacak. 
Kentsel ekosistem hizmetleri haritalandırılacak. 
İzmirin iklim değişikliğine uyum sağlayabilmesi için plan kararları oluşturulacak. 
Proje sürecinde elde edilen ve oluşturulan tüm bilgileri içeren bir rehber kitap hazırlanacak.
Diğer belediyeler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, öğrenciler ve ilgili kurumlar için eğitim ve seminerler düzenlenecek.

 

 


Paylaş: 

Diğer Haberler