5’NCİ KONGREYE HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Düzenleme Kurulu başkanlığını Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Öğretim Üyesi ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 2. Başkanı Yrd.Doç.Dr. Mustafa Artarın yaptığı 5. kongrenin ana teması "Dönüşen Peyzaj" olarak belirlendi.

5’NCİ KONGREYE HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Peyzaj Mimarları 14-17 Kasım arasında buluşuyor

 

Düzenleme Kurulu başkanlığını Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Öğretim Üyesi ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 2nci  Başkanı Yrd.Doç.Dr. Mustafa Artarın yaptığı 5inci kongrenin ana teması "Dönüşen Peyzaj" olarak belirlendi.  Konu ile ilgili açıklama yapan Artar; "5nci Peyzaj Mimarlığı Kongresinin amacı, ülkesel ölçekte peyzajın/ kamusal alanların hızlı dönüşümünün mekânsal, sosyal, politik ve kültürel dinamiklerinin birlikte değerlendirilmesi, sorgulanması ve geleceğe doğru atılacak adımların ortaya konulmasıdır. Dönüşümün farklı aktörlerini, farklı meslek alanlarından katılımcıları, yerel yönetim ve merkezi hükümet temsilcilerini 5nci Kongrede buluşturmak ve dönüşen peyzaj çerçevesinde mevcut durum tespiti yapmak ana hedefimizdir. Anlamaya/sorgulamaya yönelik bir kurgu ile 5nci Peyzaj Mimarlığı Kongresi, dönüşüm olgusunu sektörler arası bir yaklaşımla ele alacaktır. 5nci Peyzaj Mimarlığı Kongresinde, yeni yasa değişiklikleri ile ülke peyzajları üzerinde sermayenin küreselleşmesi ile dönüşümün hız­landığı, piyasa mekanizmasının küresel ölçekte egemenlik kazan­dığı günümüzde, devletin ulusal kalkınma yaklaşımını, planlama/ tasarım sürecini ve yetki paylaşımını, uygulamalarda sektörlerinin yeni rolünü, kır-kent ilişkisini, yatırım politikaları sonucunda doğal ve kültürel peyzajlar üzerinde oluşabilecek değişim/dönüşüm süreçlerini ve farklı ölçeklerde yaşanan peyzaj karakteri değişimini birlikte tartışmak ve deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. 14-17 Kasım 2013 tarihleri arasında Adanada Çukurova Üniversitesinin ev sahipliliğinde gerçekleştirilecek olan 5nci Kongrede, Dönüşen Peyzajın farklı boyutlarını sizlerle ortaya koymak, değerlendirmek ve gelecek için adımlarımızı birlikte atmak üzere, bir arada olmak dileğiyle sizleri kongreye katkı sunmaya davet ediyoruz" dedi.


Paylaş: 

Diğer Haberler