İLK ICLAR KONGRESİ BOSNA’DA

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna 1. Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Kongresi’ne ev sahipliği yaptı. Onsekiz Mart Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde gerçekleşen Kongreye 14 farklı üniversiteden bilim insanları katıldı.

 İLK ICLAR KONGRESİ BOSNA’DA

Birinci Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Kongresi - ICLAR (International Congress on Landscape Architecture Reseach) Bosna Hersekin başkenti Saraybosnada gerçekleştirildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi koordinatörlüğünde gerçekleşen kongre peyzaj mimarlığı alanında düzenlenen, ilk uluslararası nitelikli organizasyon olması nedeni ile büyük ilgi gördü. ICLAR Kongresine International University of Sarajevo (IUS) ev sahipliği yaptı. Osmanlı İmparatorluğunun derin izlerini taşıyan Bosna-Hersekin başkenti Saraybosnada düzenlenen kongre, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, International University of Sarajevo-IUS ve Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi işbirliği ile gerçekleşti. Prof. Dr. Yücel Acer ve Prof. Dr. Erkan Türenin başkan olduğu kongrenin koordinatörleri Prof. Dr. Mehmet Karataş ve Doç. Dr. Aysun Çelik; Organizasyon Komitesi Başkanı ise Doç. Dr. Füsun Erduran Nemutlu.

 

 

MULTİDİSİPLİNER İŞ BİRLİĞİ

 

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Organizasyon Komitesi Başkanı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Doç. Dr. Füsun Erduran Nemutlu, ICLAR Kongresinin amacı ve misyonu hakkında bilgiler verdi. Nemutlu, özetle şunları söyledi: Peyzaj, toplumsal ihtiyaçlara yönelik olarak birçok etki, fonksiyon ve hizmet alanına (iklim, doğa, biyoçeşitlilik, koruma, tarım, rekreasyon vb.) sahiptir. Bu faktörlere bağlı olarak peyzaj mimarlığı meslek disiplini kentsel ve kırsal gelişimler açısından farklı sektörler ile bağlantılı çalışmalar yapmak, etkileşimlerde bulunmak ve vizyonunu sürekli yenilemek zorundadır. Ayrıca gelişen dünya şartlarında peyzajlara küresel olarak bakılması da zorunludur. Dünyanın bir yerinde olan felaket diğer tarafı da kaçınılmaz olarak etkilemektedir. Bu nedenle, tüm dünyada peyzajların korunması, yönetimi ve planlanması ile ilgili politikaların geliştirilmesi ve uygulanması günümüzde çok önem kazanmıştır. Diğer yandan Birleşmiş Milletlerin raporuna göre bugün yüzde 54ünün kentsel alanlarda yaşadığı dünya nüfusunun 2050ye kadar yüzde 66ya yükseleceği gerçeği dikkate alınırsa, özellikle alt yapı konusunda birçok sorunun da beraberinde geleceği kaçınılmazdır. Özellikle ülkemizde yaşanan depremler alan kullanımları konusunda doğal faktörlerin dikkate alınmasının ne kadar önemli olduğunu da ortaya koymuştur ve bu yönde önlemler alınmaya başlanmıştır. Ekolojik planlama, ekolojik tasarım, yeşil tasarım, yeşil alt yapı kavramları ve tasarım çözümlemeleri bu sorunlara çözüm önerisi olarak getirilen bazı yaklaşımlardır. Bu noktada mimarlar, peyzaj mimarları, inşaat mühendisleri, tasarımcılar, planlamacılar, malzeme üreticileri ve ilgili diğer meslek grupları bu yönde çalışmalar yapmakta, projeler üretmektedir. Bu bağlamda ICLAR Kongresinde tüm bu meslek disiplinlerini bir araya getirerek farklı bakış açılarının sunulduğu bir platform oluşturulmaya çalışılmıştır. ICLAR, katılımcıların fikirlerini, deneyimlerini ve peyzaj mimarlığının tüm bileşenleri hakkındaki araştırma sonuçlarını tartışmaları için özgür bir ortam sağlar Bilim insanlarının, kamu yetkililerinin, meslektaşlarımızın, öğrencilerin, endüstri ortaklarıyla profesyonel, sivil bir ortamda etkileşim kurmaları yolu ile yeni multidisipliner iş birliklere neden olacağını da umuyoruz. Kongrede sunulan bildirilerin basılacağı uluslararası nitelikli IJLAR dergisi de bilim dünyasına mükemmel bir referans kaynağı sağlayacaktır.

 

 

BİLİMSEL YAYIN

 

Kongrenin ev sahibi olan International University of Sarajevo (IUS) yetkilisi ise konuşmasında Türkiyeden misafirleri ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ve misafirlerin kendilerini evlerinde hissedecekleri, güçlü duygusal bağların bulunduğu Bosna topraklarında olduklarını hatırlattı. IUS yetkilisi gelecekte çalışma ortaklıkları yapmaktan mutluluk duyacaklarını da sözlerine ekledi.

Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi adına açılış konuşması yapan Prof. Dr. Mehmet Karakaş ise bilimsel yayın dünyasında Nobelin çalışmalarını ve geleceğe yönelik hedeflerini anlattı. Karataş, bu kongre organizasyonu ile yayın dünyasına kazandırılacak olan ‘The International Journal of Landscape Architecture Research- IJLARın peyzaj mimarlığı akademik çalışmalarına katkılar sunacağını kaydetti.

 

 

14 FARKLI ÜNİVERSİTE

 

ICLAR Kongresine 14 farklı üniversiteden bilim insanları ve kamu kuruluşundan yetkililer katılarak sözlü sunumlar gerçekleştirdi. Peyzaj planlama, peyzaj tasarımı, kültürel peyzaj, ekoloji, doğa koruma, kentsel tasarım, bitkisel tasarım ile ilgili güncel konuların, sorunların yoğun olarak tartışıldığı oturumlarda özellikle geleceğe yönelik öneriler, beklentiler tartışıldı, fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca kongrede 11 poster bildiri ve 10 sergi eseri sunuldu.

 

 

TEKNİK GEZİLER

 

Kongrede bilimsel faaliyetler yanı sıra, tarihi ve kültürel açıdan zengin donatılara ve değerlere sahip ve Osmanlı İmparatorluğunun etkilerinin en yoğun hissedildiği, aynı zamanda 1990lı yıllarda yaşanan acı olayların izlerini taşıyan bölgelerin tanıtılması ve bölge peyzajı hakkında bilgi edinilmesi de önemsendi. Bu doğrultuda kongre kapsamında rehber eşliğinde Saraybosna kent merkezi, Mostar Köprüsü, Travnik, Ahmetçi Köyü, Umut Tüneli ve Milli Parka teknik geziler yapıldı. Kongrenin çok verimli geçtiğini ifade eden Organizasyon Komitesi Başkanı Doç. Dr. Füsun Erduran Nemutlu, "Birincisi düzenlenen ICLARa destek veren tüm katılımcılara çok teşekkür eder, gelecek ICLARlarda sağlıcakla görüşmeyi dilerim" dedi.

 

 

 


Paylaş: 

Diğer Haberler