Plant dlleri

S��SB��R taraf��ndan meslek liselerinde d��zenlenen s��s bitkileri ve peyzaj e��itimi Yalova��da ba��lad��. S��s bitkisi e��itimi veren meslek liselerinde yap��lan e��itim be�� g��n s��recek ve hem teorik hem de uygulamal�� olarak yap��lacak. Arama Sonular


Belirlediiniz Kriterlere Uygun Haber Bulunamad!