MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM DİSİPLİNLERİ "MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ" ÇATISI ALTINDA TOPLANMALI

Prof. Dr. Abdullah KELKİT

14 Nisan 2015 Salı

 

Mimarlık-planlama-tasarım disiplin alanlarının özünde; mekânsal planlama, tasarım sanatı ve kültürü vardır. Bu sanat ve kültürün sadece yapıların değil, değişen ve dönüşen ülkesel, bölgesel ve kentsel ilişkilerin sürekli kurgulanmasına yönelik çağdaş eğitim ve mesleki sorumlulukları içermesi nedeniyle; yapı-mekân tasarımı, kentsel planlama ve peyzaj tasarımının değişik ölçek ve niteliklerini gözeten dil birlikteliğinin gerekliliği açıktır. Mimarlık, planlama ve tasarım bilimleriyle oluşan yeni fakülte'nin farklılığı; planlama ve tasarımın ekonomi, sosyoloji, kültür, sanat, tarih, teknoloji, iletişim ve yönetim gibi çok farklı uzmanlık alanlarından beslenen disiplinler arası bir üst çatı olduğu düşüncesinden kaynaklanmaktadır.

Ayrıca, tarihsel mimari değerlerin ve kültürel mirasın yaşatılarak korunması ve eski kentsel dokuların özgün kimlik değerleri sürdürülerek yenilenmesi bakımından; mimarlık, planlama ve tasarım alanlarının aynı çatı altında buluşması, özel uzmanlık alanlarının gelişmesine fırsat oluşturması zorunluluk haline gelmiştir.

Yeni yapılanmayla amaçlanan; geleceği yönlendirmek üzere çevreyi, doğayı, yaşam ve mekanı kavrayabilen, yeniliklerle kendisini geliştirebilen mimar, plancı ve tasarımcı ile bilim adamları yetiştirmek ve araştırma-uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmaktır. Ulusal ve uluslararası düzeyde mimarlık, planlama ve tasarım bilimlerindeki araştırmaları ile ulusal imar ve kalkınmayı atılıma dönüştürecek çalışmalar yapmak, bu amaca yönelik önder, yenilikçi kadroları oluşturmak, desteklemek, gerekli altyapıyı sağlamak ve sürdürmektir.

Fakülte'yi oluşturacak söz konusu bölümler; ülke, bölge ve kent ölçeğinden yapı ve iç mekân ölçeğine kadar uzanan açılımlarla buluşmakta, yaşam ve mekânın tüm boyutlarıyla uğraşmaktadır.  İlgili bölümlerin birlikte geliştireceği mimari, kentsel-bölgesel araştırma projeleri, uygulamalı planlama ve tasarım çalışmalarıyla sosyal katkı ve ekonomik artı değer sağlama potansiyeli verimli hale getirilebilecektir.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin bölümlerinde yürütülen öğrenci merkezli eğitim biçiminde; genel olarak birebir, yüz-yüze eğitim ve stüdyo çalışmaları egemendir. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde; bölümlerin ortak kullanımına açık uygun malzemeler ve çizim programlarıyla donatılmış bilgisayar destekli tasarım ve planlama laboratuarları, maket laboratuarları, sergi alanları, planlama-tasarım atölyeleri, arşiv ve dokümantasyon merkezi ve öğrenci merkezli yeni eğitim teknolojilerine uygun dersliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Disiplinlerarası birliktelikler ve ortaklıkların öneminin çok iyi anlaşıldığı günümüzde; eğitim-öğretim ve araştırma altyapılarının güçlendirilmesi, farklı uzmanlık alanları arasında kurulan koordinasyonlarla birlikte nitelikli tez çalışmalarının yürütülmesi sağlanabilecektir. Ayrıca, bu koordinasyonu ve işbirliğini sağlayarak çok yönlü akademik altyapıyı kazandıracak lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim programları geliştirilebilecektir.

Planlama ve tasarım bilimleri analiz-sentez-planlama-tasarım-üretim-kullanım ve yeniden kullanım sürecinde yer alan bütün paydaşlarla iletişim ve etkileşim içinde olmalıdır. Bu nedenle, mimarlık, planlama ve tasarım bölümlerinin aynı çatı altında buluşmasıyla; ilgili meslek odaları ve diğer mimarlık ve tasarım fakülteleri ile daha yakın iletişim kurularak eğitim ve uygulamanın değişen şartlarına ve ihtiyaçlara göre belirli bir kalitede sunulabilmesi ve formasyonunun nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesine olumlu katkı sağlanabilecektir.

Araştırma alanları ve konularını, eğitim-öğretim tekniklerini geliştirmenin temel gerekliliklerinden biri, ulusal ve uluslararası düzeylerde benzer fakültelerle ilişkileri güçlü ve işbirliğine açık bir fakülte olmaktır. Bu nedenle, söz konusu bölümlerinin aynı çatı altında bir araya getirilmesi; özellikle AB ülkelerindeki ilgili fakültelerle kurulacak ilişkileri ve işbirliğini kolaylaştıracaktır. Mevcut ve öngörülen uluslararası ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla; mimarlık, planlama ve tasarım eğitiminde Kurumsal Özdeğerlendirme ve Akreditasyon çalışmalarına başlanabilecektir.

Ülkemizde önce Ziraat Fakülteleri bünyesinde kurulan ve daha sonra farklı fakültelerde de (Orman, Güzel Sanatlar, Mimarlık Fakülteleri) öğretime açılan Peyzaj Mimarlığı Bölümleri, 1990 yılından bu yana Peyzaj Mimarı unvanıyla mezun vermektedir.

Bu bölümler; eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme etkinliklerini Peyzaj Planlama ve Peyzaj Tasarımı olmak üzere iki alanda sürdürmektedir. Bu bağlamda; doğa, çevre, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde incelemekte, sanat, bilim ve teknolojiyi bir araya getirerek her ölçekte alan planlaması, tasarımı ve yönetimi konusunda uğraş vermektedir. Planlama ve tasarımın ortak payda olduğu konularda çalışma yapan diğer meslek disiplinleriyle de her çalışma ortamında birlikte çalışabilecek meslek adamı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte; Ziraat ve Orman Fakülteleri bünyesinde yer alan bir Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün bu amaç ve hedeflere ulaşması, bu disiplinler arasında fiziksel planlama, tasarım, estetik ve ortak fiziksel yapı (eğitim-öğretim donanımı) bağlamında kavramsal birlikteliğin bulunmaması nedeniyle çok güçtür. Kavramsal birlikteliğin olmayışı, Özellikle Ziraat ve Orman Fakültelerini yönlendiren yönetmelik ve kararların, bünyesindeki Peyzaj Mimarlığı Bölümlerini de bağlayarak doğrudan olumsuz etkilemesi nedeniyle özellikle eğitim ve öğretimde dünyada gelişen mesleki alanları sınıflandırmasına uygun program geliştirilmesini tamamen önlemektedir.

Var olan çok fakülteli yapı (dört farklı fakültede yapılanarak benzer programı uygulayan ve aynı unvanı veren başka bir disipline rastlanamamıştır), bölümden mezun Peyzaj Mimarlarının plancı-tasarımcı diğer disiplinlerle (mimarlık, şehir planlama ve iç mimarlık gibi) yasal açıdan ve uygulama alanlarında birlikte çalışabilmek için bu disiplinlerle karşılıklı desteğe dayanan ortak bir eğitim programı düzenlenmesinin temel kısıtlayıcısı olmaktadır. Diğer bir deyişle Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün Ziraat ve Orman Fakültelerinde yapılanması ile eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamada stratejik plan ve programlarını geliştirmesi, hedeflerini belirlemesi ve bu hedeflere ulaşması şansı giderek daralmaktadır.

Bu güçlük ve çelişkiler, ülkede Ziraat ve Orman Fakültelerinde bulunan bölümler dışında yeni açılan Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinin planlama ve tasarımın ortak payda olduğu fakülteler bünyesinde yapılanmasını gerektirmiştir.

 

 

Yükseköğretim kurumlarının önemli hedefi olan akreditasyonun Peyzaj Mimarlığı alanında sağlanabilmesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün kavramsal ve fiziksel (eğitim ve öğretim altyapı ve donanımı) birlikteliğin olduğu bu alanlarla birlikte yapılanması ile kolaylaşabilecektir. Söz konusu birliktelik doğal olarak bu alanların (bölümlerin) eğitim ve öğretim programlarında yer alacaktır. Oluşturulacak fiziki yapı içerisinde bir çok ders ortak mekanlarda yürütülebilecek ve bazı dersler de bölümler arası karşılıklı eğitim-öğretim desteği sağlanabilecektir. 

 

 

 

One of the basic requirements of the research areas and topics and development of education and teaching techniques is to be open to strong and co-faculty relations with similar faculties in the national and international levels. Therefore, bringing together under the same roof of said sections; especially in EU countries will be established with the relevant faculty will facilitate the relationship and cooperation. In aim of further strengthen current and proposed international relations; Institutional Assessment and Accreditation studies will be launched in architecture, planning and design education.

 

 

Toplam 0 Yorum

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: ip adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle pa ylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.

Yorum Yaz