‘DAİRE BAŞKANLIĞI NEZDİNDE TEMSİL EDİLMELİ’

21 Ocak 2015 Çarşamba
‘DAİRE BAŞKANLIĞI NEZDİNDE TEMSİL EDİLMELİ’

 

İTO 11'inci Meslek Komitesi Başkanı İsmail Akyol, süs bitkisi yetiştiriciliği sektörünün Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı bir daire başkanlığı nezdinde temsil edilmesi gerektiğini söyledi.

 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 11'inci Meslek Komitesi Başkanı İsmail Akyol, dosya konumuz kapsamında sorularımızı yanıtladı. Akyol, ayrıca sorunlar için çözüm önerilerinde bulundu.

 

Sizce, süs bitkiciliği sektörü hangi bakanlığa bağlı olmalı?

Bilgi ve tecrübelerin biriktiği, tarımsal bir faaliyet alanı olan süs bitkisi yetiştiriciliği,  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı bir daire başkanlığı nezdinde temsil edilmelidir.

 

Peki bu doğrultuda neler yapılabilir?

 Dünya süs bitkileri sektörünün 45 milyar Dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde gelişmiş teknolojilerle daha az işgücü ve yoğun üretim yapılmaktadır. Bu durum özellikle gelişmekte olan ülkelerin pazarda maliyet dezavantajlarını ortaya çıkarmaktadır. Ülkemiz, bazı avantajlarına rağmen dünya süs bitkileri ticaretinden gereği kadar pay alamamaktadır.

Bitki ve bitkisel materyallerin ticaretinde başarı sağlanabilmesi için öncelikle mevcut durum detaylı analiz edilerek pazar koşulları için stratejiler geliştirmelidir. Üreticileri bilinçlendirmeye ve örgütlemeye yönelik çalışmalar ve projeler üretilmeli, üretim danışmanlığının yerele yayılarak etkinliği artırılmalıdır. İç ve dış mekan süs bitkisi üretimi yapan firmaların üretim alanlarının yüzde 70'ine yakını kira olduğu ve kira olan alanlarda kalıcı yatırım ve üretim yapılamayacağından, ‘organize tarım alanları'nın yaygınlaştırılması gerekmektedir. Süs bitkileri alanındaki girişimcilerin istihdam alanları da ortaya çıkarabilecekleri göz önüne alınarak düşük faizli kredi veya değişik kaynaklardan hibe ile desteklenmelerinin sağlanması gerekmektedir.

Ülkemizde iç ve dış mekân süs bitkilerinde kaliteli yerli üretiminin özendirilmesi, ıslah konusunda araştırmaların yapılması genel bir politika olarak benimsenmelidir. Süs bitkilerinin taşınması, depolanması, kalifiye eleman açığının giderilmesine yönelik eğitim çalışmaları artırılmalıdır. Doğal çiçek soğanlarına yönelik koruma sağlanmalı ve zengin gen kaynaklarının yok olmasını engellemek için araştırma/ geliştirme çalışmaları ile kültürel üretim yöntemleri yaygınlaştırılmalıdır.

 

Sorunlara dair çözüm süreci ve süresi ile ilgili neler önerirsiniz?

Ülkemizde süs bitkisi üretimi yapılan illerle, genelde pazarlama faaliyetlerinin yürütüldüğü iller farklıdır. Üretim ve pazarlama alanında yaşanan sıkıntıları gidermek için üretim bölgelerinde borsa ve/veya mezat alanının oluşturulması gerekmektedir.

Sektörle ilgili çalışmalardan sonuç alınabilmesi için, öncelikle sektör veri analizi ile ilgili ciddi çalışmalar yapılması, bilgilerin düzenli, güncel ve ulaşılabilir olmasının sağlanması; üretim ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve uzun vadeli politikalar oluşturulması gerekmektedir.

Ülkemizde süs bitkilerine yönelik üretim, ithalat, ihracat çalışmalarının geleceğinin görebilmek için sistematik olarak daha düzenli ve güncel sayısal envanterler oluşturulması gerekmektedir. Elde edilecek bu veri kayıtları sektörün durumu ve sorunları hakkında geleceğe yönelik ışık tutacaktır.

 

Sektörde yaşanan bilimsel ve idari anlamdaki boşluk nasıl giderilmeli?

Sektörümüzde yeterli veri tabanı, bir bilgi ağı oluşturulmalı, uzmanlaşma ve ara eleman yetiştirilmesi için eğitim imkanları sağlanmalı, yasal mevzuat ile ilgili ihtiyaçların giderilmesi konusunda süreç hızlandırılmalıdır. Sektörü temsil edecek bir otorite, organizasyonel yapılanma olmalıdır. Sektör çalışanlarının, işletmelerinin bütün bunlara rahat uyum sağlayabilmeleri için uluslararası standartlara uygun, sektörel standardizasyon faaliyetlerinin başlatılması gerekmektedir.

TSE standartlarının kapsadığı faaliyet alanı oldukça sınırlı. Sektörümüzde belgelendirilebilen standart sayılarının artırılması gerekmektedir. Üretim planlamasının yapılması, teknoloji kullanımının ilerlemesi, işletmelerin ihracat konusunda iyi organize olması, pazara ait bilgi eksikliklerinin giderilmesi, maliyetlerin fiyata yansıtılmaması, muhafaza sorunlarının ortadan kaldırılması, AR-GE çalışmalarının ilerletilmesi, güçlü organize yapılarının oluşturulması, kalifiye ara eleman eksikliğinin giderilmesi, arz ve talep arasındaki dengesizliklerinin giderilmesi, Yüksek KDV oranının düşürülmesi gerekmektedir.

 

İTO Peyzaj ve Çiçekçilik Meslek Komitesi olarak konu ile ilgili çalışmalarınız var mı?

Evet. Üniversitelerle sektöre yönelik ortak çalışmalar yapılmaktadır. Sektör temsilcilerinin, tüm paydaşların bir araya geldiği zümreler düzenlenmektedir.  Yurtdışındaki büyük firmalar ile görüşmeler yapılmakta yeni pazarlar araştırılmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlar ile ortak toplantılar düzenlenmektedir. Ağırlıkta üretici birlikleri ve kooperatifleri olmak üzere kooperatiflerle ortak çalışmalar yapılmaktadır. İlgili bakanlıklar, belediyeler ve bağlı kuruluşlar nezdinde sektörel sorunlar dile getirilerek çözüme dair görüşler sunulup, takibi yapılmaktadır. Sektör temsilcileri ile devamlı bilgi alışverişinde bulunulmaktadır. Süs bitkisinin yaygın üretiminin yapıldığı illerde benzer oda ziyaretleri yapılarak  görüşler alınarak. Oda faaliyetlerinin sektöre aktarılması sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 President of the Istanbul Chamber of Commerce (ITO) 11th Professional Committee Mr.  Ismail AKYOL answered our questions about our context subject. He suggested evaluating the Ornamental Plants sector as a department under the structure Ministry of Food, Agriculture and Livestock and he offer solutions to problems in industry.